Royal Panda
 • Bli med nå

Vilkår og betingelser

Versjon: 1.36
Siste oppdatering: 12.06.2020

 

Nyeste endringer

16.18 – Østerrike og Japan lagt til over land som kan spille på sport.

 1. Generell informasjon
  1. Vennligst les nøye følgende juridisk bindende avtale (heretter "Avtalen" eller "Vilkår og betingelser") mellom Royal Panda Limited under merkenavnet Royal Panda og deg selv (heretter "Spilleren" eller "Spiller").
  2. Royal Panda i disse vilkårene og betingelsene refererer til Royal Panda Limited. Royal Panda Limited er registrert med organisasjonsnummer C58222 i Malta. Royal Panda har sitt forretningskontor på Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta.
  3. Med "side", "nettside", "stedet" eller "nettsiden" refererer disse vilkårene og betingelsene til www.royalpanda.com, alle relaterte nettadresser og alle relaterte sider hvor Royal Panda-tjenestene drives.
  4. Disse vilkårene og betingelsene utgjør en bindende avtale mellom spilleren og Royal Panda.
  5. Royal Panda er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority (MGA), og er innlemmet under lisensen til LeoVegas Gaming p.l.c. MGA/CRP/237/2013, utstedt den 1. august 2018.
  6. Disse vilkårene og betingelsene trer i kraft så snart spilleren validerer dem ved å bekrefte at han/hun har lest, forstått og akseptert dem.
  7. Disse vilkårene og betingelsene, samt eventuelle tvister eller krav som følge av eller i forbindelse med dem eller deres innhold, enten av en kontraktsmessig eller ikke-kontraktsmessig art, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Malta.
  8. Spilleren må lese disse vilkårene og betingelsene nøye før han validerer dem. Hvis spilleren ikke er enig med noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, skal spilleren ikke bruke eller fortsette å bruke nettsiden.
  9. Royal Pandas vilkår og betingelser kan endres fra tid til annen. Spilleren vil bli varslet om mulige endringer. Spilleren må alltid re-bekrefte aksept før endringene trer i kraft. Spillere tillates ikke å spille med mindre de godtar de nye vilkårene og betingelsene. De får imidlertid muligheten til å ta ut innskuddene sine. Versjonsnummer og dato for siste oppdatering øverst på denne siden gir spilleren informasjon om når de siste endringene er gjort.
  10. Disse vilkårene og betingelsene er publisert på flere språk for informasjonsformål. Det er bare den engelske versjonen som er det rettslige grunnlaget for forholdet mellom spilleren og Royal Panda. Ved eventuelle avvik mellom en ikke-engelsk versjon og den engelske versjonen av disse vilkårene og betingelsene, skal den engelske versjonen ha forrang.
  11. Enhver henvisning til Royal Pandas spill i denne avtalen inkluderer alle casinospill som drives av en slumptallsgenerator, live-spill og mobilspill som fra tid til annen er tilgjengelige på www.royalpanda.com og tilknyttede nettsider. Det kan også inkludere sportstipping. Royal Panda forbeholder seg retten til å legge til og fjerne spill fra nettsiden etter eget skjønn. Enhver henvisning til tipping i denne avtalen inkluderer spill plassert på utfall av ekte begivenheter («spill på ekte begivenheter») og utfall av virtuelle begivenheter drevet av en slumptallsgenerator («spill på virtuelle begivenheter»).
  12. Spilling hos Royal Panda er kun for underholdningsformål. Det er ikke påkrevd å spille for ekte penger. Spilleren kan spille uten å satse penger hvis han/hun ønsker det.
  13. Det er en risiko for å tape penger når du spiller med penger på Royal Panda. Royal Panda har ikke ansvar for slike tap.
  14. Spilleren godtar å erstatte, holde skadesløs og forsvare Royal Pandas direktører, partnere, lisenstakere, distributører, datterselskaper, ansatte, aksjonærer, byråer, mot alle rettskrav, krav, ansvar, skader, tap, utgifter og kostnader, inkludert advokathonorarer og andre kostnader overhodet, uansett årsak, som kan oppstå som følge av:
   • Spillerens brudd på denne avtalen, helt eller delvis;
   • Spillerens overtredelse av lover eller noen tredjeparts rettigheter;
   • Spillerens bruk av Royal Panda eller enhver annen persons tilgang til Royal Panda ved å bruke spillerens påloggingsinformasjon, med eller uten spillerens tillatelse.
  15. Royal Panda er ikke ansvarlig for indirekte eller direkte følgeskader som følge av bruk av Royal Pandas tjenester. Dette gjelder også der Royal Panda har hatt tidligere kunnskap om muligheten for slike skader.
  16. Inndelingen av disse vilkårene og betingelsene i seksjoner og innsetting av overskrifter er for referansebekvemmelighet, og skal ikke påvirke tolkningen av denne avtalen.
  17. Royal Pandas kasinoprogramvare er levert av Net Entertainment Malta Ltd, Evolution Gaming Limited, Microgaming Europe Limited, og NYX Interactive Malta Ltd. Programvaren for Royal Pandas tippeprodukter leveres av Soft Construct (Malta) Limited. Spilleren aksepterer herved ikke å omgå på noen måte de immaterielle rettighetene til Net Entertainment eller Net Entertainments konsernselskaper. Spilleren skal heller ikke på noen måte omgå de immaterielle rettighetene til Evolution eller Evolutions konsernselskaper, Microgaming eller Microgamings konsernselskaper, NYX eller NYXs konsernselskaper, Soft Construct eller Soft Constructs konsernselskaper.
  18. Dersom bestemmelsene i denne avtalen blir eller er ulovlig eller ikke kan håndheves i en jurisdiksjon, skal det ikke påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten i vedkommende jurisdiksjon av andre bestemmelser i denne avtalen. Enhver bestemmelse i denne avtalen som er ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon vil være ineffektiv i den aktuelle jurisdiksjonen. Gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av denne bestemmelsen i andre jurisdiksjoner vil ikke bli berørt.
  19. Royal Panda betaler ikke renter på innskudd, gevinster eller utbetalinger. Royal Panda er ikke en finansinstitusjon og er derfor ikke forsikret, garantert, sponset eller på annen måte beskyttet av noe innskudd- eller bankforsikringssystem.
 2. Bonusordningsvilkår og Loyal Panda
  1. Spilleren erkjenner og forstår at ytterligere vilkår og betingelser gjelder med hensyn til:
  2. Royal Panda forbeholder seg retten til å trekke tilbake bonusen og mulig fortjeneste hvis noen av vilkårene i kampanjen har blitt brutt. Spilleren kan holdes ansvarlig for mulige kostnader som Royal Panda pådrar seg på grunn spillerens brudd på kampanjevilkår.
  3. Alle bonuser utstedt av Royal Panda kan ikke utbetales uten at spillekravet er oppfylt av spilleren.
  4. Det generelle omsetningskravet for bonuspenger er på 35 ganger det mottatte bonusbeløpet for casinospill. Andre regler kan gjelde for spesifikke kampanjer, hvis dette spesifiseres på den aktuelle kampanjesiden.
  5. Alle bonuser har en utløpsdato. Standard utløpsdato for bonuspenger er 90 dager. Utløpsdatoen kan variere for spesifikke kampanjer. I et slikt tilfelle, vil utløpsdatoen bli oppført på den aktuelle kampanjesiden. Innsatskravene må være oppfylt innen utløpsdatoen. Royal Panda kan kansellere/debetere bonuskreditt fra spillerens konto etter utløpsdatoen.
  6. Royal Panda forbeholder seg retten til å kansellere/endre/stoppe enhver kampanje, og vil meddele det om nødvendig.
  7. Royal Panda forbeholder seg retten til å tilbakeholde og fjerne eventuelle bonuser hvis spilleren ikke har brukt bonuser innen 90 dager fra datoen da de ble tildelt.
  8. Du godtar at du ikke skal delta i bonusmisbruk, som inkluderer, men ikke er begrenset til: samarbeid, spillerstrategier, utnyttelse av programvare- eller systemfeil, eller deltagelse i noen form for aktivitet som Royal Panda etter eget skjønn anser som bonusmisbruk. Dette inkluderer flere deltakelser i samme bonus/kampanje fra samme enhet/husholdning. Hvis det oppdages flere deltakelser i samme bonuskampanje fra én enhet/husholdning, kan bonusen/kampanjen bortfalle og eventuelle midler på spillerens konto kan bli fryst.
  9. Når du spiller med bonuspenger, tillates ingen innsatser på doblingsspill (gamble), funksjoner for økt innsats eller andre funksjoner som overskrider maksinnsatsen med bonuspenger på $7.50, €7.00 eller tilsvarende i en annen valuta (som definert i «Maksimal bonusinnsats for standardspill» i våre kampanjevilkår og -betingelser). Eventuelle gevinster vunnet med slik aktivitet kan bortfalle. I forbindelse med denne begrensningen, defineres en innsats som ett spinn i roulette, én utdelt hånd i ethvert kortspill, ett spinn i en spilleautomat eller én runde i et spill med øyeblikkelig gevinst.
  10. Royal Panda forbeholder seg retten til å avvise flere deltakere i samme bonus/kampanje fra samme IP-adresse i tilfelle Royal Panda mistenker at det begås svindel. I dette tilfellet, vil spilleren(e) ikke lenger være kvalifisert(e) til å delta i bonusen/kampanjen og eventuell saldo på dennes/deres spillerkonto(er) kan fryses.
  11. Royal Pandas bonusordningsvilkår er utgitt på flere språk for informasjonsformål. Det er bare den engelske versjonen som er det rettslige grunnlaget for forholdet mellom spilleren og Royal Panda. Ved eventuelle avvik mellom en engelsk versjon og en ikke-engelsk versjon av disse bonusordningsvilkårene, skal den engelske versjonen ha forrang.
  12. Ved motstridende opplysninger, skal opplysningene som er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene ha forrang for eventuelle vilkår og betingelser gitt i vilkår og betingelser for Royal Pandas kampanjer og bonuser, og de vilkår og betingelser som gjelder for Loyal Panda-programmet.
 3. Jackpotter
  1. Informasjonen i jackpotten som vises på www.royalpanda.com og i jackpottspill er oppdatert på en jevnlig basis, men da dette ikke foregår i sanntid, er den viste verdien kanskje ikke 100 % nøyaktig. Etter at jackpotten har blitt vunnet, vil det nøyaktige jackpottbeløpet beregnes i henhold til antall spilte runder opp til tidspunktet der jackpotten er vunnet.
  2. Ettersom jackpottverdiene som vises på Royal Panda og i spillet ikke er i sanntid, kan det i svært sjeldne tilfeller forekomme at en jackpott er vunnet og umiddelbart etter vunnet enda en gang av en annen spiller i løpet av tiden det tar å oppdatere, og i så fall er jackpotten vunnet av den nytrukne jackpotten som kan være lavere. I de fleste tilfeller resulterer forsinkelsen i en høyere jackpottgevinst.
  3. Progressive jackpottgevinster er gjenstand for verifisering av Royal Panda og den berørte programvareleverandøren. Alle avgjørelser i denne sammenheng er endelige og det vil ikke utføres noen korrespondanse.
  4. Ingen jackpotter kan vinnes når spilleren ikke spiller med ekte penger.
  5. For noen jackpottspill fra Net Entertainment, vil kanskje noen jackpott-tellere vises i en annen valuta enn den spilleren spiller i. Hvis spilleren vinner en slik jackpott og han/hun spiller kasinospill med en annen valuta, blir gevinstbeløpet konvertert til valutaen som spilleren spiller i og legges til spillerens konto.
  6. Royal Panda og programvareleverandører forbeholder seg retten til å endre eller frafalle jackpottreglene når som helst og for hvilken som helst tidsperiode.
  7. I tilfelle at en progressiv jackpott som ledes av en programvareleverandør er vunnet, skal den aktuelle programvareleverandøren overføre jackpottbeløpet til Royal Panda. Da dette beløpet kan være i en annen valuta enn den spilleren spiller i, i tilfelle spilleren ber om en utbetaling av jackpottgevinsten, forbeholder Royal Panda seg retten til å overføre til spilleren beløpet som mottas fra programvareleverandøren, i valutaen de mottok det i. I slike tilfeller kan det beløpet som mottas av spilleren være underlagt enhver valutakurssvingning mellom tidspunktet midlene ble mottatt av Royal Panda og det tidspunktet når de ble overført til spilleren, og eventuelle valutakonverteringskostnader, og kan som et resultat avvike fra jackpottbeløpet som ble vunnet.
 4. Eksepsjonelle omstendigheter
  1. Royal Panda er ikke ansvarlig for tidsforsinkelser, nedetid, serveravbrudd, eller eventuelle tekniske eller politiske forstyrrelser i spillet eller i begivenheten det spilles på. Refusjoner, under slike omstendigheter, kan gis utelukkende etter ledelsens eget skjønn. Ledelsen vil alltid konkludere med hva som synes å være den mest rettferdige løsningen i slike tilfeller. Ledelsen kan etter eget skjønn, ta kontakt med MGA for å få en rettferdig løsning.
  2. Royal Panda tilbys på en "som tilgjengelig" basis. Royal Panda gir spilleren ingen garanti eller representasjon vedrørende tilfredsstillende kvalitet, fullstendighet eller nøyaktighet av tjenesten eller programvaren.
  3. Hvis Royal Panda er utsatt for en serverfeil, og spillet/begivenheten avbrytes på grunn av dette, refunderes pengebeløpet som ble satset da feilen inntraff.
  4. Royal Panda påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som anses eller påstås å ha oppstått på grunn av eller i forbindelse med Royal Panda-nettstedet eller dets innhold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, forsinkelser eller avbrudd i drift eller overføring, tap eller skade på data, kommunikasjon eller linjesvikt, enhver persons misbruk av nettstedet eller dets innhold eller eventuelle feil eller utelatelser i innholdet.
  5. Royal Panda vil ha rettighetene til å endre feil gjort i offentliggjøring av informasjon, inkludert men ikke begrenset til, jackpotter, odds og utbetalingstabeller. Ingen rettigheter kan utledes fra publisert unøyaktig informasjon av noe slag.
  6. Royal Panda vil ha rettighetene til ikke å betale ut gevinster basert på publisert unøyaktig informasjon. Spillere som tapte penger som følge av en slik sak, har rett til refusjon av pengene de tapte.
  7. Hvis Royal Panda mistenker bedragersk aktivitet i noe spesifikt spill, vil Royal Panda ha rett til å kansellere spillet. Mistenkelige spillere relatert til svindelforsøk vil få sine kontoer sperret i påvente av videre undersøkelser. Spillere som mistenkes i mindre grad vil få deres satsede beløp i forhold til kansellerte spill returnert til deres konto.
  8. Royal Panda vil ha rett til å kansellere et spill umiddelbart hvis noe galt er identifisert med spillinnstillingene, og refusjon for kjøpte spill vil bli utbetalt.
  9. Hvis spilleren hukes i å ha jukset eller har forsøkt å svindle tjenesten til Royal Panda på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til spillmanipulasjon, chipdumping, overførings- eller betalingsbedrageri, eller hvis spilleren fremmer usanne og/eller ondsinnede kommentarer relatert til Royal Pandas drift i noen medier eller forum, forbeholder Royal Panda seg retten til å stenge spillerens konto, og returnere alle midler til spilleren.
  10. I tilfelle av en Royal Panda-systemfeil, ugyldiggjøres alle innsatser. I eventualitet av en slik systemfeil vil det foretas en systemgjenoppretting hvor spillerne returneres til sin tilstand som ved gjenopprettingspunktet.
  11. Hvis et casinospill eller en ekte eller virtuell begivenhet har startet, men avbrytes på grunn av en serverfeil, refunderer Royal Panda innsatsbeløpet. Beløpet krediteres spillerens konto, eller hvis kontoen ikke lenger eksisterer, direkte til spilleren på en annen, godkjent måte.
  12. Royal Panda forbeholder seg retten til å begrense og nekte innsatser etter eget skjønn.
  13. Royal Panda vil gjøre sitt ytterste for å unngå virus, trojanere eller ondsinnet programvare på systemet sitt, men vil ikke være ansvarlig for virus, trojanere eller ondsinnet programvare av noe slag. Det er spillerens ansvar å beskytte hans/hennes system(er).
  14. Spilleren kan sende inn en klage til Royal Panda hvis han/hun har en tvist med hensyn til utfallet av et spill. Spilleren må sende inn hans/hennes klage til Royal Panda via e-post: support@royalpanda.com innen 14 dager. Resultatet viser om Royal Pandas spillserver skal være det offisielle og gjeldende resultatet av spill ved avvik.
  15. Spillere må være informert om at tredjeparts grensesnittapper kanskje ikke kan vise full informasjon om kundens innsatser.
  16. I tidskritiske omstendigheter, kan spilleren finne seg vanskeligstilt av tekniske og/eller ytelsesproblemer, inkludert langsomme nettverkshastigheter, eller dårlig ytelse av enheten de spiller på.
 5. Registrering og avregistrering av spiller
  1. Resultatene av alle spill, samt spill på ekte og virtuelle begivenheter hos Royal Panda er underlagt revisjon og gjennomgang, og kan bli erklært ugyldige:
   • Hvis det oppdages samarbeid mellom kunder og/eller ansatte
   • Ved bruk av roboter eller andre enheter
   • Ved bruk av andre metoder, programmer eller verktøy som hindrer normalt spill, eller på andre måter brukes i forsøk på å svindle Royal Panda.

   Royal Panda kan iverksette tiltak mot enhver spiller som er involvert i hendelser som forstyrrer normal spilling, inkludert men ikke begrenset til, å blokkere kontoer, stenge kontoer, kreve betaling for påløpte kostnader.

  2. Spilleren kan ikke spille med ekte penger på casinospill eller ekte eller virtuelle begivenheter med mindre han/hun er registrert spiller og har en komplett Royal Panda-konto. Hver spiller må sende inn en søknad om registrering og oppgi følgende obligatorisk informasjon til Royal Panda:
   • Identitet
   • Adresse
   • Kontakt-e-post
   • Personlig telefonnummer

   Det er spillerens eget ansvar å sikre for at all oppgitt informasjon er komplett og oppdatert. Spilleren garanterer herved ovenfor Royal Panda at den oppgitte informasjonen er gyldig, komplett og korrekt.
   Spilleren er herved varslet om at Royal Panda utfører verifiseringer av spillere som setter inn penger. Spilleren kan bli bedt om å gi Royal Panda dokumenter, for eksempel, men ikke begrenset til, en kopi av sitt pass.
   Hvis du vil lese mer om verifiseringsprosessene våre, inkludert hva slags identifikasjonsdokumenter som kan være påkrevd, hvorfor de er påkrevd og i hvilket format de skal sendes inn, kan du klikke her.
   Som del av Royal Pandas kjenn-din-kunde-prosess (KYC), kan du bli bedt om å sende inn dokumenter før du setter inn penger, når du setter inn penger og/eller når du tar ut penger, eller når som helst ellers, etter Royal Pandas eget skjønn.
   Royal Panda kan også be om å få tilsendt dokumenter på nytt, der dokumentasjonen er utløpt eller av en annen grunn ikke lenger er gyldig. Royal Panda kan også av en hvilken som helst grunn og når som helst be om ytterligere KYC-dokumentasjon.
   Din Royal Panda-konto kan bli blokkert eller stengt hvis du ikke sender inn forespurt informasjon eller dokumenter, eller hvis informasjonen eller dokumentene du sender inn er feil eller villedende. Royal Panda forbeholder seg retten til å stenge kontoen din og tilbakeholde eventuelle midler på kontoen din frem til verifiseringsprosessen hos Royal Panda er fullført.

  3. Spillerens medlemskonto kan bli blokkert eller stengt dersom han/hun ikke gir nødvendig informasjon eller dokumenter, eller om han/hun gir Royal Panda falske eller villedende dokumenter. Royal Panda vil ha rett til å konfiskere balansen på den stengte kontoen.
  4. Spillerens medlemskonto vil bli stengt hvis Royal Panda har grunn til å tro at han/hun er engasjert i ulovlige aktiviteter. Royal Panda reserverer seg også retten til å konfiskere balansen på den stengte kontoen.
  5. Medlemskontoer som er opprettet av spilleren, med uriktige eller villedende opplysninger, har ingen rett til jackpotter eller andre gevinster. Ingen gevinster vil bli utbetalt til ikke-eksisterende personer eller uriktige kontoer.
  6. Når spilleren oppretter en konto (registrering) på Royal Panda, er spilleren forpliktet til å gi et gyldig navn, etternavn, adresse, kontakt-e-post og personlig telefonnummer. Det å registrere en konto med falsk informasjon er forbudt. Royal Panda vil ha retten til å stenge medlemskontoer opprettet med falsk informasjon etter eget skjønn.
  7. Flere kontoer for samme spiller er ikke tillatt. I tilfeller hvor en spiller har flere enn en konto vil Royal Panda har rett til å:
   • Stenge eller blokkere spillerkontoen holdt av spilleren; og/eller
   • Ta over resterende beløp i en spillers dobbelkonto(er), inkludert innskudd og gevinster vunnet av spilleren av de gjeldende konto(er).

   Om spilleren ser at han/hun har mer enn en spillerkonto må det varsles til Royal Panda umiddelbart.

  8. Spilleren må registrere hans/hennes medlemskonto personlig. Det å registrere en konto for noen andre er forbudt. Royal Panda vil ha rett til å stenge eller blokkere medlemmets konto etter eget skjønn.
  9. Royal Panda forbeholder seg retten til å nekte medlemskontoregistreringer eller å avregistrere og kansellere spillerens konto av hvilken som helst grunn til enhver tid uten forvarsel etter eget skjønn. Omstendighetene hvor spillerens konto kan bli stengt inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:
   • Dersom spilleren har belastet tilbake noen av hans/hennes kjøp gjort med hans/hennes kredittkort eller andre gjeldende innskuddsmetoder;
   • Hvis spilleren var engasjert i å spille på en profesjonell måte eller i samspill med andre spillere.
  10. I tilknytning til innskudd og uttak av penger til og fra spillerkontoer, erkjenner spillere at de kun skal bruke kredittkort og andre betalingsmetoder som er gyldige og utstedt av lovlige institusjoner i kontoinnehaverens navn. Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere bekreftelsesdokumenter og forby bruk av firmakredittkort.
  11. Royal Panda forbeholder seg retten til å stenge medlemskontoer etter eget skjønn. Tidligere avtalte kontraktsmessige forpliktelser vil bli innfridd.
  12. Med henblikk på å følge alle sine forpliktelser ifølge lov og andre direktiver av relevante myndigheter fra tid til annen, vil Royal Panda oppbevare alle nødvendige personopplysninger for å kunne foreta slike forpliktelser etter behov. Når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare data, skal disse bli ødelagt.
  13. Beboere i følgende land kan registrere seg hos Royal Panda: Tyskland, India (unntatt Sikkim og Nagaland), Canada, Irland, Finland, Østerrike, Monaco, New Zealand, Norge, Malta, Island, Brasil, Japan, Chile, Isle of Man, Luxembourg, Peru, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius og Saba, Curaçao og Sint Maarten (nederlansk del). Beboere i alle andre land kan ikke registrere seg og spille hos Royal Panda.
  14. Ingen ledere eller ansatte hos Royal Panda eller LeoVegas Mobile Gaming Group, uansett nivå, skal spille for ekte penger på noen av jackpot-spillene. Hvis en slik spiller vinner en jackpot, skal en slik gevinst ikke utbetales til vinneren.
 6. Spilleransvar
  1. Spilleren er selv ansvarlig for å avgjøre om tilgang til og bruk av Royal Panda er tillatt etter gjeldende lovgivning. Spilleren bør informere seg selv om lokale lover og regler før han/henne åpner en konto på Royal Panda. Det er spillerens eget ansvar å holde seg oppdatert om lokale lover og regler hver gang han/hun spiller.
  2. Spilleren må holde hans/hennes kontoopplysninger oppdaterte til enhver tid.
  3. Spilleren har forbud mot å selge, overføre eller erverve Royal Panda-medlemskontoer.
  4. Spilleren er fullt ut ansvarlig for alle skatter, avgifter og andre tilfeldige kostnader som oppstår som følge av eventuelle gevinster ved bruk av Royal Panda.
  5. Spillerens innloggingsdetaljer er høyt konfidensielle. Spilleren plikter å holde hans/hennes innloggingsdetaljer konfidensielle. Spilleren skal til enhver tid bruke hans/hennes beste evne for å beskytte konfidensialiteten av hans/hennes innloggingsdetaljer.
  6. Spilleren skal aldri skrive ned, kommunisere eller dele passord med en annen person. Det er spillerens ansvar å holde hans/hennes kontoinformasjon, brukernavn og passord hemmelige og konfidensielle. Skulle en spiller gi bort, dele eller miste hans/hennes brukernavn og/eller passord, vil Royal Panda ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av dette. En Royal Panda-ansatt vil aldri be om en spillers passord.
  7. Spilleren er ansvarlig for eventuell uautorisert bruk av hans/hennes brukernavn eller passord. Spilleren er ansvarlig for all aktivitet på hans/hennes konto.
  8. Spilleren har forbud mot å erverve, overføre eller selge midler fra Royal Panda-medlemskontoer.
  9. Royal Panda bruker avanserte metoder for kryptering av brukernavn og passord. Spilleren vil ikke bryte inn, få tilgang til eller forsøke å bryte seg inn eller få tilgang til eller på annen måte omgå Royal Pandas sikkerhet. Hvis Royal Panda har mistanke om at spilleren har forsøkt eller kan ha forsøkt å bryte seg inn, forbeholder Royal Panda seg retten til å informere relevante myndigheter og blokkere eller stenge spillerens konto.
  10. Det å spille på Royal Panda er begrenset til myndige individer i den jurisdiksjonen der spilleren befinner seg. Under ingen omstendigheter kan spilleren registrere seg eller spille hvis han/hun er under 18 år.
  11. Spilleren er fullt klar over det faktum at det er en risiko for å tape penger gjennom bruken av Royal Pandas tjenester.
  12. Spilleren er fullt klar over alle vilkår og betingelser og har lest dem nøye før han/hun åpner en medlemskonto på Royal Panda.
  13. Royal Panda anbefaler at spilleren beholder kopier av alle transaksjonsutskrifter.
  14. Royal Panda anbefaler at spilleren beholder en kopi av disse vilkårene og betingelsene.
 7. Innskudd
  1. Spilleren kan stenge hans/hennes medlemskonto når som helst. Alle midler fra spillerens medlemskonto fratrukket relevante uttaksgebyrer vil bli returnert til spilleren.
  2. Minste innskuddsbeløp er 100 kr. Dette beløpet kan være høyere for visse innskuddsmetoder, da relativt høyere kostnader kan være gjeldende for Royal Panda ved bruk av slike metoder.
  3. Spilleren kan stenge hans/hennes medlemskonto ved å kontakte kundeservice via e-post: support@royalpanda.com
  4. Royal Panda vil avgjøre hvilken tilbakebetalingsmetode som skal brukes.
  5. For å overholde UK Gambling Commissions grunnleggende nivå av verneforskrifter vedrørende kundemidler, oppbevarer Royal Panda alle spillerinnsatte midler på en egen bankkonto til de av sine egne selskapsmidler, inntil et slikt tidspunkt at spilleren enten tar ut disse midlene, eller mister dem ved å spille på Royal Panda. Vær oppmerksom på at i tilfelle av insolvens, kan den nevnte bankkonto og dens innsatte midler, anses å være en gjenvinnbar ressurs for eventuelle kreditorer.
  6. Det er ulovlig å sette inn penger fra ulovlig opparbeidede midler. Alle pengene som spilleren setter inn på hans/hennes medlemskonto må ikke være skjemt med ulovligheter, og spesielt ikke stamme fra noen ulovlig aktivitet eller kilde.
  7. Royal Panda forbeholder seg retten til å stenge spillerens medlemskonto og å refundere saldoen fratrukket relevante uttaksgebyrer, alt etter Royal Pandas eget skjønn og uten noen forpliktelser til å oppgi en grunn eller gi forvarsel.
  8. Spilleren er enig i at innskudd vil bli håndtert av Royal Panda direkte eller gjennom en betalingsleverandør eller annen tredjepart.
  9. Royal Panda garanterer ikke at det ikke vil være noen forsinkelse i behandlingen eller mottak av innskudd.
  10. Royal Panda har rett til å bestemme minimums- og maksimumsbeløp som kan settes inn på medlemmets konto, alt etter Royal Pandas eget skjønn.
  11. Royal Panda tilbyr følgende innskuddsmetoder, opplistet med tilhørende transaksjonstid, standard innskuddsgrenser og behandlingsgebyr. Vennligst merk at noen av metodene ikke er tilgjengelige i alle land. Grensene kan variere i samsvar med 7.10.
   Alternativer Innskudds-metoder Transaksjonstid Minste-innskudd Maks-innskudd Behandlings-avgift
   Umiddelbar bank Sofortüberweisung Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank LobaNet Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank Instant banking Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   E-wallet DineroMail Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kupong AstroPay Card Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   (Umiddelbar) bank (umiddelbar) (hurtig) bankoverføring 1-5 dager 100 kr 500 000 kr 0,0 %
   Kort Kreditt-/ debetkort Umiddelbar 100 kr 500 000 kr 0,0 %
   Kupong Paysafecard Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank Przelewy24 Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kupong Ukash Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kupong Todito Cash Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kupong Boleto Bancário Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   E-wallet NETELLER Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   E-wallet Skrill Umiddelbar 100 kr 100 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank SafetyPay Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank eKonto Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank AGMO Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   E-wallet eWire Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank Trustly Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank GiroPay Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Umiddelbar bank Euteller Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kort Fundsend Umiddelbar 100 kr 150 000 kr 0,0 %
 8. Uttak
  1. Royal Panda er ikke en finansinstitusjon og er derfor ikke forsikret, garantert, sponset eller på annen måte beskyttet av noe innskudd- eller bankforsikringssystem. Enhver mistenkelig aktivitet vil bli etterforsket.
  2. Ved uttak av pengene dine, forbeholder Royal Panda seg retten til å belaste spilleren med et gebyr for å dekke kostnaden Royal Panda har med å behandle utbetalingen (eller et rimelig estimat av disse kostnadene). Dette inkluderer tilfeller der spilleren forsøker å ta ut penger fra spillerkontoen sin uten ha brukt dem til å spille hos Royal Panda. Spilleren blir varslet om slike (eventuelle) behandlingsgebyr på forhånd, før pengene tas ut.
  3. Spilleren er enig i at uttak vil bli håndtert av Royal Panda direkte eller gjennom en betalingsleverandør eller annen tredjepart.
  4. Spilleren er enig i at Royal Panda vil ha rett til å holde tilbake uttak hvis Royal Panda har mistanke om at spilleren kan være engasjert i eller har engasjert seg i upassende, bedragerske og oppkonstruerte aktiviteter.
  5. Royal Panda garanterer ikke at det ikke vil være noen forsinkelse i behandlingen eller mottak av uttak.
  6. I en gitt 24 timers periode kan spilleren be om et uttak på opp til beløpet spesifisert for sin valgte uttaksmetode i femte kolonne av tabellen i punkt 8.8. Men for spillerens egen beskyttelse vil Royal Panda bare overføre 500 000 kr til spilleren i en gitt 24 timers periode, med mindre et større beløp er avtalt etter avtale.
  7. Minimumsbeløpet for et uttak spilleren kan gjøre er 100 kr. Dette beløpet kan være høyere for visse uttaksmetoder, da relativt høyere kostnader kan være gjeldende for Royal Panda ved bruk av slike metoder.
  8. Royal Panda tilbyr følgende uttaksmetoder, oppført med aktuell transaksjonstid, alternativer, pålagte forsinkelser og behandlingsavgifter.
   Alterna-tiver Uttaksmetoder Transaksjonstid Minste-uttak Maksuttak Behandlings-avgift
   Bank Bankoverføring 1 – 5 dager 100 kr 1 000 000 kr 0,0 %
   E-wallet Skrill Umiddelbar 100 kr 1 000 000 kr 0,0 %
   E-wallet NETELLER Umiddelbar 100 kr 1 000 000 kr 0,0 %
   Kort Kreditt-/ debetkort 1 – 5 dager 100 kr 500 000 kr 0,0 %
  9. Royal Panda vil gjennomføre verifikasjonsprosedyrer for å bekrefte spillerens identitet på alle kumulative uttak av € 2 330 eller mer. Spillere vil ikke kunne ta ut penger før dokumentene er mottatt og verifisert.
  10. Royal Panda forbeholder seg også retten til å utføre verifikasjonsprosedyrer i tilfelle lavere utbetalinger.
  11. Uttak av spilleren vil bare bli overført til den samme kontoen fra hvor midlene ble opprinnelig satt inn av spilleren.
  12. Spilleren godtar at han/hun kun kan bruke finansinstrumenter som er gyldige og som tilhører ham/henne, eller som han/hun har tillatelse til å bruke. 
 9. Inaktive, sovende og stengte kontoer
  1. En inaktiv medlemskonto er en konto som har vært foruten innlogging i løpet av 10 måneder, og som har en ekte pengebalanse. Royal Panda vil kontakte spilleren skulle hans/hennes konto bli inaktiv. Hvis det er 12 måneder siden siste innlogging, og Royal Panda ikke er i stand til å kontakte spilleren, vil Royal Panda trekke en administrasjonsavgift pålydende 50 kr per måned fra spillerens medlemskonto. Dersom spillerens saldo er mindre enn 50 kr, vil den gjenværende saldoen bli trukket. Det å trekke avgiften fra spillerens medlemskonto vil ikke resultere i en negativ spillerbalanse. Royal Panda skal bruke rimelige tiltak for å kontakte spilleren.
  2. Hvis spilleren begynner å spille igjen på hans/hennes konto før kontoen blir sovende og etter at Royal Panda har begynt å belaste spillerens medlemskonto med administrasjonsavgiften, vil Royal Panda refundere administrasjonsavgiftene til spillerens medlemskonto.
  3. En sovende konto er en konto med ekte pengebalanse som har vært foruten innlogging i løpet av 30 måneder. Når spillerens konto blir sovende, og hvis Royal Panda ikke har vært i stand til å kontakte spilleren, vil Royal Panda, i sammenheng med gjeldende regler, overføre resterende saldo på kontoen til MGA.
  4. Spillerens medlemskonto kan bli utelukket/stengt hvis han/hun opptrer i strid med Royal Pandas vilkår og betingelser.
 10. Ansvarlig spilling
  1. Royal Panda tilbyr selveksklusjonsfasiliteter for de kundene som ønsker å begrense sine pengespill med Royal Panda. Følgende selvbeskyttelsesmekanismer er tilgjengelige og kan legges inn via den ansvarlige spillkoblingen i bunnteksten på nettsiden:
   • Selvutelukkelse
   • Avkjølingsperiode
   • Sett finansielle grenser for innsatser og tap
   • Sett grenser for økt-tid
  2. Ved å inngå en selvekskluderingsavtale med Royal Panda, vil spilleren bli forhindret fra å bruke hans/hennes konto for en bestemt eller ubestemt periode. I denne selvekskluderingsperioden vil Royal Panda ikke distribuere noen kampanjer.
  3. Hvis spilleren trenger en pause fra gambling på Royal Panda, kan han/hun kan be om en avkjølingsperiode på syv dager. Når spilleren har bedt om en avkjølingsperiode, vil han/hun motta en bekreftelse fra Royal Panda innen 48 timer. I alle tilfeller, vil spillerens forespørsel oppfylles så snart den er erkjent av Royal Panda.
  4. Spilleren kan også velge å sette et tak på maksimale innsatser og tap som han/henne kan gjøre / pådra seg.
  5. Spilleren kan også velge å innføre en tidsgrense for hver økt.
  6. I tilfelle spilleren justerer manuelt, eller ber om en justering av, hans eller hennes grenser (herunder grenser på tap, innsatser og innskudd) eller en periode med selvekskludering:
   • Nye grenser som er strengere enn de som tidligere er ilagt, eller en forlengelse av selvekskluderingsperioden, vil tre i kraft umiddelbart fra justeringstidspunktet.
   • Nye grenser som er lavere enn de foregående grensene trer i kraft først etter en 24 timers avkjølingsperiode fra det tidspunktet justeringen ble gjennomført.
   • En selvekskluderingsperiode skal kun avkortes etter en syv-dagers avkjølingsperiode, med mindre den eksisterende selvekskluderingsperioden vil avsluttes innen denne syv-dagers tidsrammen, og i så fall skal den forbli uendret.
  7. Hvis en spillerkonto blir innskrenket på grunn av problemer i tilknytning til ansvarlig spill, enten før eller under gyldighetsdatoene for denne kampanjen, blir spillere automatisk ekskludert fra ytterligere deltakelse i kampanjen. Dette gjelder selv om de allerede har begynt å spille. 
 11. Personvern
  1. Bruk av denne nettsiden omfattes av vår personvernerklæring.
 12. Antihvitvasking
  1. Royal Panda vil ha rett til å blokkere spillerens medlemskonto når det er mistanke om svindel. Kontoen vil forbli låst inntil Royal Panda fullfører en revisjon av spillerens medlemskonto.
  2. Du garanterer herved at alle pengene du setter inn på medlemskontoen din ikke er knyttet til illegalitet, og særlig at de ikke stammer fra ulovlige aktiviteter eller kilder.
  3. Royal Panda skal rapportere alle mistenkelige transaksjoner til relevante myndigheter.
  4. Royal Panda vil sjekke alle transaksjoner for å forebygge hvitvasking av penger.
  5. Royal Panda kan be om at spilleren overleverer identifikasjonspapirer. Unnlatelse av å gjøre det kan resultere i at spillerens medlemskonto blir blokkert inntil tilstrekkelig dokumentasjon har blitt overlevert.
  6. Hvis Royal Panda ikke kan fastslå integriteten av midlene satt inn av spilleren, vil Royal Panda rådføre seg med Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).
 13. Spillerklager
  1. Hvis spilleren har en klage, kan han/hun ta kontakt med Royal Panda via følgende måter:
   • Ringe Royal Panda på +356 2778 0418
   • Chatte i sanntid
   • Sende e-post til kundeservice via support@royalpanda.com
  2. Royal Panda vil gjøre sitt beste for å løse problemer så raskt som mulig. Når klagen/konflikten er sendt inn, undersøkes saken av Royal Pandas kundestøtteavdeling. Så snart undersøkelsen er fullført, tas det en beslutning angående klagen din, og du får beskjed. Vi varsler deg skriftlig om undersøkelsens utfall innen 10 virkedager etter at vi har mottatt skriftlig klage for deg. Hvis vi i ekstraordinære tilfeller ikke klarer å gi et fullstendig svar innen denne tidsrammen, gir vi et estimat for når du kan forvente et fullstendig svar. Hvis du ønsker å anke denne avgjørelsen, kan du be om at den blir vurdert av ledelsen hos kundestøtte innen én uke.
  3. Dersom spilleren har et spørsmål med hensyn til transaksjoner, kan han/hun kontakte Royal Panda via support@royalpanda.com Royal Panda vurderer spørsmål eller omstridte transaksjoner. Royal Pandas dom er endelig.
  4. Hvis du ikke er enig i ledelsens beslutning, kan du sende en klage til eCOGRA, som er utnevnt som Royal Pandas alternative konfliktløsningsråd. Royal Pandas klage- og tvisteprosedyrer er tilgjengelige her.
   • eCOGRA, eCommerce og Online Gaming Regulation and Assurance
   • Telefonnummer: +44 20 7887 1480
   • info@ecogra.org
 14. Chatterom
  1. Noen av Royal Pandas spill tilbyr en chattefunksjon. Chattefunksjonen kan brukes som et verktøy for å kommunisere med andre spillere og sanntids dealere.
  2. Royal Panda kan ikke akseptere noe ansvar for oppførselen til andre spillere ved å bruke chattefunksjonen.
  3. Royal Panda forbeholder seg retten til å fjerne chattefunksjonene fra sin nettside, i tilfelle av misbruk.
  4. Det er strengt forbudt å bruke chattefunksjonen uetisk. Tiltak vil bli iverksatt mot spillere som engasjerer seg i, men ikke begrenset til, sammensvergelser, banning, fornærmelser, diskriminering og distribusjon av kommersielle meldinger, ved hjelp av chattefunksjonen.
  5. Uetisk bruk av chattefunksjonen kan føre til utelukkelse fra spill som støtter chattefunksjonen.
  6. Mistenkelige chatter vil bli rapportert til berørte myndigheter, inkludert men ikke begrenset til, MGA.
  7. Royal Panda forbeholder seg retten til å stenge en spillers medlemskonto i tilfelle av brudd på de vilkårene som gjelder for bruk av Royal Pandas chattefunksjoner.
  8. Chatterommene modereres av programvareleverandøren av det aktuelle spillet.
  9. Alle samtaler logges og registreres.
 15. Opphavsrett
  1. Royal Panda er eneeier av varemerkene Royal Panda og Royal Panda-logoen. Alle rettigheter reservert.
  2. Spilleren får ingen rettigheter til Royal Pandas varemerker, grafikk, tekst, konsepter, metoder eller noen andre navn ved å bruke Royal Pandas tjenester og materialet som finnes der. Spilleren er kun tillatt å bruke materialer som er uttrykkelig godkjent av Royal Panda.
  3. Alt innhold, inkludert men ikke begrenset til, tekst, teknologi, grafikk, kode, musikk, lyd, animasjoner, filer, lenker og struktur av www.royalpanda.com og relaterte nettadresser er kopibeskyttet og eies av Royal Panda, dets partnere og lisensgivere. Alle rettigheter reservert.
  4. Royal Panda vil dømme på en sak til sak-basis om det godkjenner informasjonen som blir hentet fra dets nettside. Hvis informasjonen som er oppført på www.royalpanda.com brukes som en kilde av en tredjeparts nettside, er dette bare tillatt under den uttrykkelige forutsetning at en lenke til kildesiden vil bli inkludert på nettsiden til tredjeparten som bruker informasjonen.
  5. Unntatt der annet er uttrykkelig angitt, er det ikke lov til å kopiere, laste ned, lagre, bearbeide eller endre på noen måte innholdet på www.royalpanda.com til andre formål uten skriftlig tillatelse fra Royal Panda.
  6. Spilleren forplikter seg til å respektere alle gjeldende opphavsretter og/eller varemerker knyttet til Royal Pandas drift.
  7. Hvis spilleren mener at opphavsrettsinnhold som tilhører Royal Panda er gjengitt feilaktig eller krenket på noen måte, har han/hun plikt til å melde fra til Royal Panda: support@royalpanda.com
  8. Nettskraping eller annen automatisert eller manuell innsamling av data fra Royal Panda er forbudt.
  9. Spilleren er selv ansvarlig for eventuelle kostnader, skader og utgifter som følge av ikke-tillatt bruk av Royal Pandas immaterielle rettigheter.
  10. Enhver uautorisert bruk av noen av de ovennevnte rettigheter kan føre til rettsforfølgelse eller at andre tiltak blir iverksatt.
 16. Sportstipping hos Royal Panda
  1. Spill på ekte og virtuelle begivenheter kan kun gjennomføres på nettet via nettsiden til Royal Panda. Spill som er sendt inn via andre kanaler (inkludert, men ikke begrenset til: telefon, e-post, live-chat eller post) godtas ikke, og slike spill anses som ugyldige.
  2. Så snart et spill er plassert og bekreftet, kan ikke spilleren endre eller kansellere det.
  3. Royal Panda forbeholder seg retten til å avslå eller annullere ethvert spill (helt eller delvis) før den aktuelle begivenheten starter, uansett grunn og uten å måtte oppgi begrunnelse.
  4. Royal Panda forbeholder seg retten til å evaluere spillene plassert av en spiller eller en gruppe spillere. Der det er grunn til å tro at spilleren eller en gruppe spillere prøver å svindle Royal Panda, forbeholdes retten til å:
   • Annullere alle spill eller spillrekker, uansett om disse er oppgjort eller uoppgjort
   • Suspendere eller avslutte kontoene til de aktuelle spillerne

   Dette inkluderer, men er ikke begrenset til situasjoner der det tyder på at en gruppe av spillere har plassert identiske elle lignende spillrekker.

  5. Gevinster for ekte eller virtuelle spill krediteres spillerens konto så snart resultatet er bekreftet.
  6. Spilleren kan plassere spill på ekte begivenheter frem til den annonserte starttiden. Hvis et slikt spill ved en feil godtas etter dette tidspunktet, anses spillet som ugyldig, og innsatsbeløpet refunderes til spilleren.
  7. Spilleren har ikke lov til å plassere flere spill på ekte eller virtuelle begivenheter, der utfallet kan påvirke eller være påvirket av andre spill. Hvis slike spill plasseres ved en feiltakelse, annulleres alle spill på den aktuelle begivenheten.
  8. Ved flere spill på ekte eller virtuelle begivenheter, avgjøres kjedespill i rekkefølgen de står på spillerens kupong. Hvis det etter at det ene spillet er avgjort ikke er nok midler til å dekke neste spill, justeres innsatsbeløpet. Denne justeringen skjer i forhold til det opprinnelige innsatsbeløpet.
  9. Brøkodds oppgis kun for referanseformål. Ved eventuelle forskjeller mellom brøk- og desimaloddsen (inkludert, men ikke begrenset til spilloppgjør), er det desimalversjonen som gjelder.
  10. Royal Panda godtar ikke ansvar for åpenbare feil, inkludert feil i publisering samt menneskelige feil, som resulterer i feillistede priser. Når slike feil oppstår, blir eventuelle spill annullerte, og innsatsbeløpet returneres til spilleren.
  11. Det totale beløpet en spiller kan vinne på ekte eller virtuelle begivenheter i løpet av én dag er begrenset oppad til 1 000 000 kr eller tilsvarende i en annen valuta.
  12. Maksimal samlet gevinst på hesteløp eller et spill som inkluderer et hesteutvalg er 100 000 kr eller tilsvarende i en annen valuta per spill-ID.
  13. Hvis statistikken for utfallet av ekte begivenheter fra de offisielle tilbyderne ikke er tilgjengelig, eller hvis statistikken er feil, kan Royal Panda etter eget skjønn benytte uavhengig bevis for å foreta oppgjør.
  14. Royal Panda forbeholder seg retten til å etter eget skjønn redusere oddsen på ekte eller virtuelle begivenheter av visse typer.
  15. Alle spill på ekte og virtuelle begivenheter behandles så snart spillet er plassert og godtatt.
  16. Royal Panda gjør alt for å sikre at begivenhetsinformasjon som publiseres på nettsiden er korrekt. Denne informasjonen er likevel kun for referanseformål, og Royal Panda påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter i denne informasjonen (inkludert, men ikke begrenset til stilling og starttid).
  17. Hvis en begivenhet kanselleres eller avbrytes, kanselleres automatisk alle spill plassert på begivenheten. Innsatsen refunderes til spillerens konto.
  18. Beboere i følgende land kan spille på sport i sportsavdelingen hos Royal Panda:: Aruba, Bonaire, Brasil, Canada, Chile, Curaçao, De nederlandske antillene, Finland, Island, India (unntatt Sikkim og Nagaland), Isle of Man, Japan, Luxembourg, Malta, Monaco, Norge, Østerrike, Peru, Sint Maarten (nederlandsk del), Sveits, Sør-Afrika. Alle andre land er ekskluderte.
  19. Ytterligere informasjon om spillvilkår for individuelle sporter er tilgjengelig i Royal Pandas regler for spesifikke spill.
  20. Flere deltakelser i samme free bet-kampanje fra én enhet/husholdning er forbudt. Der flere deltakelser i samme free bet-kampanje fra én enhet/husholdning oppdages, bortfaller free bet-kampanjen, og eventuelle midler på spillerens konto kan bli fryst.
  21. Royal Panda forbeholder seg retten til å avslå flere deltakelser i samme free bet-kampanje fra én IP-adresse, hvis Royal Panda mistenker svindel. I dette tilfellet vil ikke spilleren(e) lenger kunne delta i free bet-kampanjen, og eventuelle midler på spillerkontoen(e) kan bli fryst.
  22. Med mindre annet er angitt, kan gratis sportsspill kun plasseres på ekte begivenheter i sportsavdelingen hos Royal Panda med odds på 2.0 eller høyere.
  23. Med mindre annet er oppgitt, krediteres gevinster fra gratisspill som uttakbare midler på spillerens konto.
  24. Ved eventuelle konflikter rundt bruken av et free bet, er det disse vilkår og betingelser som gjelder.
  25. Med mindre annet er angitt, har alle free bets en utløpsdato på 90 dager fra det tidspunkt de ble kreditert spillerens konto. Hvis et free bet ikke har blitt brukt innen utløpsdatoen, forbeholder Royal Panda seg retten til å kansellere det.
  26. Free bets har ingen pengeverdi, og kan ikke byttes inn i ekte penger eller bonuser.
  27. Free bets inkluderes ikke som del av spillerens innsats ved eventuelle refunderinger.
  28. Gratisspill må plasseres på et enkeltspill, og kan ikke brukes i et kombinasjonsspill. Gratisspill kan ikke deles opp.
  29. Hvis ikke hele beløpet i et free bet brukes, bortfaller det resterende beløpet.
  30. Ved tekniske problemer, eller ved sterke mistanker om at spilleren er involvert i svindleraktiviteter, forbeholder Royal Panda seg retten til å erklære alle free bet-spill eller spill finansiert med bonusmidler som ugyldige.
  31. Gratis sportsspill er kun tilgjengelig ved spillerens første innskudd hos Royal Panda.
  32. Spilleren må velge gratis sportsspill ved første innskudd i stedet for, og ikke i tillegg til, casinoets velkomstbonus.
  33. For å kvalifisere for å motta sportsspillet til en verdi av 300 kr, må spilleren først foreta et innskudd på minst 300 kr. Deretter må spilleren plassere ett eller flere spill på totalt 300 kr på sportsbegivenheter med odds på 2,0 eller høyere.
  34. Spillere mottar et gratisspill til en verdi av 300 kr så snart det opprinnelige spillet/spillene er avgjort.
  35. Gratisspillet må plasseres i tippeseksjonen hos Royal Panda, og kan ikke tas ut.
  36. Gratisspillet verdt 300 kr kan ikke brukes på markeder der kun startpriser er tilgjengelige, og fullstendig odds ikke vises.
  37. Innskudd med Skrill, Neteller eller Paysafecard kvalifiserer ikke for å motta gratisspillet.
  38. Royal Panda forbeholder seg retten til å deaktivere utbetalingsfunksjonen etter eget skjønn.