•  

Help
Minimaliseer

Algemene voorwaarden

Versie: 1.5
Laatst bijgewerkt: 01-03-2016

 1. Algemene informatie
  1. Gelieve de volgende, wettelijk bindende overeenkomst (hierna ‘de overeenkomst’ of ‘de algemene voorwaarden’) tussen Royal Panda Limited, onder de merknaam Royal Panda, en uzelf (hierna ‘de speler’ of ‘speler’) aandachtig te lezen).
  2. In deze algemene voorwaarden refereert Royal Panda naar Royal Panda Limited. Royal Panda Limited is geregistreerd met ondernemingsnummer C58222 in Malta. Royal Panda heeft zijn hoofdkantoor in Level 2, Tagliaferro Business Centre, High Street, c/w Gaiety Lane, Sliema SLM 1551, Malta.
  3. Met ‘site’, ‘website’, ‘de site’ of ‘de website’ refereren deze algemene voorwaarden naar www.royalpanda.com, alle gerelateerde URL’s en alle gerelateerde sites waarop de diensten van Royal Panda operationeel zijn.
  4. Deze algemene voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen de speler en Royal Panda.
  5. Royal Panda is gelicentieerd en gereguleerd door de Malta Gaming Authority (MGA). Royal Panda is houder van de licenties MGA/CL1/879/2013 (verstrekt op 18 september 2013); MGA/CL1/880/2013 (verstrekt op 18 september 2013); MGA/CL1/950/2013 (verstrekt op 14 juli 2014); en MGA/CL1/1135/2015 (verstrekt op 29 april 2016).
  6. Royal Panda is eveneens gelicentieerd en gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk door de Gambling Commission (GC), en kreeg volgende licentie toegekend: 000-039221-R-319351-008.
  7. Deze algemene voorwaarden worden van kracht zodra de speler deze valideert door te bevestigen dat hij/zij deze gelezen, begrepen en aanvaard heeft.
  8. Deze algemene voorwaarden en elk mogelijk dispuut of claim voortkomende uit of te maken met het onderwerp ervan, of dit nu van contractuele of niet-contractuele aard is, zal beheerst en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van Malta.
  9. De speler moet deze algemene voorwaarden aandachtig lezen alvorens deze te valideren. Als de speler niet akkoord gaat met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, dan moet de speler de website niet gebruiken of verder blijven gebruiken.
  10. De algemene voorwaarden van Royal Panda kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. De speler zal op de hoogte gebracht worden van mogelijke wijzigingen. De speler moet steeds zijn aanvaarding herbevestigen alvorens wijzigingen van kracht worden. Het versienummer en de datum van de laatste bijwerking bovenaan deze pagina geven de speler de nodige informatie over wanneer de laatste wijzigingen aangebracht werden.
  11. Deze algemene voorwaarden worden in verschillende talen gepubliceerd voor informatiedoeleinden. Het is echter de Engelse versie die de wettelijke basis vormt voor de relatie tussen de speler en Royal Panda. In geval van discrepantie tussen een Engelse versie en een niet-Engelse versie van deze algemene voorwaarden, zal de Engelse versie prevaleren.
  12. Elke referentie naar Royal Panda’s spellen in deze overeenkomst zal refereren naar casinospellen met willekeurige generatie van nummers, live casinospellen en mobiele casinospellen die van tijd tot tijd beschikbaar worden op www.royalpanda.com en gerelateerde URL’s. Royal Panda behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken spellen toe te voegen aan en te verwijderen van de website.
  13. Spelen op Royal Panda dient enkel ter ontspanning. Spelen voor echt geld is niet vereist. De speler kan spelen zonder geld in te zetten indien hij/zij dit wenst. De speler erkent dat hij/zij niet vindt dat Royal Panda oneerlijk of ongepast te werk gaat.
  14. Bij spelen voor geld op Royal Panda, loopt de speler het risico geld te verliezen. Royal Panda is niet verantwoordelijk voor deze verliezen.
  15. De speler stemt ermee in de directeurs, partners, licentiehouders, verdelers, dochterondernemingen, werknemers, aandeelhouders en agentschappen van Royal Panda te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, uitgaven en onkosten, met inbegrip van legale kosten en alle mogelijke andere kosten, hoe deze ook ontstaan zijn, en die kunnen ontstaan ten gevolge van:
   • Inbreuken door de speler op deze overeenkomst, gedeeltelijk of volledig;
   • Overtreding door de speler van een wet of rechten van derden;
   • Gebruik door de speler van Royal Panda of gebruik door een andere persoon die toegang krijgt tot Royal Panda via de aanmeldgegevens van de speler, met of zonder de toelating van de speler.
  16. Royal Panda is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van Royal Panda. Dit is eveneens van toepassing wanneer Royal Panda voorafgaand weet had van de mogelijkheid op zulke schade.
  17. De onderverdeling van deze algemene voorwaarden in secties en het invoegen van hoofdingen is enkel voor het gemak van referentie en zullen de interpretatie van deze overeenkomst niet beïnvloeden.
  18. De casinosoftware van Royal Panda wordt geleverd door Net Entertainment Malta Ltd., Evolution Gaming Limited, Microgaming Europe Limited en NYX Interactive Malta Ltd. De speler gaat hierbij akkoord om op geen enkele wijze de intellectuele eigendomsrechten van Net Entertainment of van bedrijven van de Net Entertainment groep te omzeilen. De speler zal ook op geen enkele wijze de intellectuele eigendomsrechten van Evolution of bedrijven uit de Evolution groep, Microgaming of bedrijven uit de Microgaming groep, en NYX of bedrijven uit de NYX groep omzeilen.
  19. Als bepalingen in deze overeenkomst illegaal of niet-afdwingbaar zijn of worden in enig rechtsgebied, dan zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van enige andere bepaling van deze overeenkomst niet beïnvloeden. Een bepaling in deze overeenkomst die illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is in enig rechtsgebied zal ineffectief zijn in dat bepaalde rechtsgebied. De geldigheid, wettelijkheid of afdwingbaarheid van die bepaling in andere rechtsgebieden zal niet beïnvloed worden.
  20. Royal Panda betaalt geen interesten op stortingen, winsten of uitbetalingen. Royal Panda is geen financiële instelling en is daarom ook niet verzekerd, gegarandeerd, gesponsord of op andere wijze beschermd door een storting- of bankverzekeringssysteem.
 2. Voorwaarden voor bonusschema en Loyal Panda
  1. De speler erkent en begrijpt dat er aanvullende algemene voorwaarden bestaan met betrekking tot:
  2. Royal Panda behoudt zich het recht voor de bonus en andere mogelijke winsten in te trekken als enige voorwaarde van de promotie geschonden werd. De speler kan verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke kosten die Royal Panda oploopt als gevolg van de schending door de speler.
  3. Alle bonussen verstrekt door Royal Panda kunnen niet uitbetaald worden tenzij de speler heeft voldaan aan de inzeteisen.
  4. De standaard inzeteis voor bonusgeld is 35 keer het ontvangen bonusbedrag. Dit kan verschillen voor specifieke promoties als dit gespecificeerd is op de betreffende promotiepagina.
  5. Alle bonussen hebben een geldigheidsduur. De standaard geldigheidsduur voor bonusgeld is 90 dagen. De geldigheidsduur van verschillen voor specifieke promoties. In dit geval zal de geldigheidsduur vermeldt worden op de betreffende promotiepagina. Inzeteisen moeten voldaan zijn op het einde van de geldigheidsduur. Royal Panda mag bonuskrediet annuleren/debiteren van de spelersaccount na de geldigheidsdatum.
  6. Royal Panda behoudt zich het recht voor op elk moment een promotie te annuleren/wijzigen/stop te zetten, en naar aanleiding hiervan z'n spelers te informeren.
  7. Royal Panda behoudt zich het recht voor toegekende bonussen in te houden en te verwijderen als de speler de bonussen niet gebruikt heeft binnen 90 dagen vanaf de datum waarop deze toegekend werden.
  8. Meerdere deelnames aan dezelfde bonuscampagne van hetzelfde toestel/huishouden zijn verboden. Wanneer meerdere deelnames in dezelfde bonuscampagne van hetzelfde toestel/huishouden worden gedetecteerd, dan zal de bonus/promotie verbeurd verklaard worden en alle saldo's op de rekening van de speler kunnen worden bevroren.
  9. Royal Panda behoudt zich het recht voor meerdere deelnames aan dezelfde bonus/promotiecampagne van hetzelfde IP-adres te weigeren in het geval dat Royal Panda vermoedt dat er fraude wordt gepleegd. In dit geval zal (zullen) de speler(s) niet langer in aanmerking komen voor deelname aan de bonus/promotie, en de saldo's op de spelersaccount(s) kunnen worden bevroren.
  10. Royal Panda’s voorwaarden voor bonusschema’s worden in verschillende talen gepubliceerd voor informatiedoeleinden. Het is echter de Engelse versie die de wettelijke basis vormt voor de relatie tussen de speler en Royal Panda. In geval van discrepantie tussen een Engelse versie en een niet-Engelse versie van deze voorwaarden voor bonusschema’s, zal de Engelse versie prevaleren.
  11. In geval van tegenstrijdige informatie, zal de informatie in deze algemene voorwaarden prevaleren over enige voorwaarden voorzien in de algemene voorwaarden voor Royal Panda promoties en bonussen, en de algemene voorwaarden voor het Loyal Panda programma.
 3. Jackpots
  1. De informatie in de jackpot displays op www.royalpanda.com en in de jackpotspellen worden regelmatig bijgewerkt, maar aangezien dit niet real-time is, is de getoonde waarde mogelijk niet 100% accuraat. Nadat de jackpot gewonnen is, zal het exacte bedrag van de jackpot berekend worden in overeenstemming met het aantal rondes die gespeeld werden tot het moment dat de jackpot gewonnen werd.
  2. Aangezien de jackpotwaardes die getoond worden op Royal Panda en in het spel niet real-time zijn, kan het in uitzonderlijk zeldzame gevallen voorkomen dat een jackpot gewonnen wordt en onmiddellijk daarna, tijdens de tijd van het bijwerken, opnieuw gewonnen wordt door een andere speler. In dit geval is de winst de nieuwe geplaatste jackpot die mogelijk lager is. In de meeste gevallen leidt de vertraging tot een hogere jackpotwinst.
  3. Progressieve jackpotwinsten zijn onderworpen aan controle door Royal Panda en de betrokken softwareleverancier. Alle beslissingen in dit verband zijn definitief en er zal geen correspondentie over gevoerd worden.
  4. Er kunnen geen jackpots gewonnen worden als de speler niet voor echt geld speelt.
  5. Voor sommige jackpotspellen van Net Entertainment kunnen jackpottellers getoond worden in een andere valuta dan deze waarin de speler speelt. Als de speler zo’n jackpot wint en hij/zij speelt casinospellen met een andere valuta, dan zal het gewonnen bedrag geconverteerd worden naar de valuta waarin de speler speelt en zal worden toegevoegd aan de spelersaccount.
  6. Royal Panda en de softwareleveranciers behouden zich het recht voor op elk moment en voor elke periode de jackpotregels te wijzigen of er van af te zien.
  7. Indien een speler een progressieve jackpot van een softwareleverancier wint, zal de softwareleverancier in kwestie het jackpotbedrag overmaken naar Royal Panda. Omdat dit bedrag een andere valuta kan hebben dan de valuta waarin de speler speelt, behoudt Royal Panda zich het recht voor om het jackpotbedrag over te maken in de valuta waarin Royal Panda het bedrag heeft ontvangen, in het geval dat de speler het jackpotbedrag wil laten uitbetalen. In deze gevallen kan het uiteindelijke bedrag wat de speler ontvangt onderhevig zijn aan wisselkoersveranderingen tussen het moment dat het bedrag werd ontvangen door Royal Panda en het moment dat het bedrag is overgemaakt naar de speler. Hierdoor en door mogelijke wisselkosten, kan het uiteindelijke jackpotbedrag afwijken van het gewonnen jackpotbedrag.
 4. Uitzonderlijke omstandigheden
  1. Royal Panda is niet aansprakelijk voor enige vertraging, downtime, serververstoringen, of eventuele technische of politieke verstoringen van het spelen. Terugbetalingen, onder deze omstandigheden, zullen slechts gebeuren naar goeddunken van het management. Het management zal steeds de eerlijkst mogelijke oplossing nastreven in zulke gevallen. Het management kan naar eigen goeddunken de MGA consulteren om een eerlijke oplossing te bekomen.
  2. Royal Panda wordt voorzien op een ‘voor zover beschikbaar’ basis. Royal Panda geeft de speler geen garantie of verklaring met betrekking tot de bevredigende kwaliteit, volledigheid of juistheid van de dienst of de software.
  3. Als Royal Panda getroffen wordt door een systeemfout langs serverzijde, en het spel hierdoor beschadigd wordt, dan zal de speler zijn/haar geld van het ingezette bedrag op het moment dat de fout plaatsvond, terugkrijgen.
  4. Royal Panda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verliezen of schade die worden geacht of beweerd te zijn ontstaan uit of in verband te staan met de Royal Panda website of de inhoud hiervan. Dit omvat maar is niet beperkt tot vertragingen of onderbrekingen in operatie of transmissie, verlies of beschadiging van gegevens, communicatie of falen van lijnen, misbruik van de site of de inhoud van deze door enige persoon, of fouten of weglatingen in inhoud.
  5. Royal Panda heeft het recht om fouten, gemaakt in publicaties van informatie, te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, jackpots, kansspelen en betaaltafels. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gepubliceerde onjuiste informatie van welke aard dan ook.
  6. Royal Panda behoudt zich het recht voor om winsten, gebaseerd op gepubliceerde onjuiste informatie, niet uit te betalen. Spelers die geld verloren als gevolg van zulk een geval hebben recht op een terugbetaling van het geld dat ze verloren.
  7. Als Royal Panda vermoedt dat er frauduleuze activiteiten zijn in een bepaald spel, dan zal Royal Panda het recht hebben dit spel te annuleren. In afwachting van verder onderzoek, zullen de accounts van verdachte spelers met betrekking tot de frauduleuze activiteit, geblokkeerd worden. Spelers die niet verdacht worden zullen hun ingezette bedragen met betrekking tot geannuleerde spellen terugkrijgen op hun account.
  8. Royal Panda zal het recht hebben een spel ogenblikkelijk te annuleren als er fouten worden geïdentificeerd met betrekking tot de instellingen van het spel, en ingezette bedragen zullen terugbetaald worden.
  9. Als blijkt dat de speler vals heeft gespeeld of heeft getracht de diensten van Royal Panda te frauderen op enige manier, met inbegrip van maar niet beperkt tot spelmanipulatie, chip dumping, transfers of betaalfraude, of wanneer de speler onware en/of kwaadwillige opmerkingen maakt met betrekking tot de werking van Royal Panda in enige media of forum, dan behoudt Royal Panda zich het recht voor de spelersaccount te sluiten, en alle saldo's terug te betalen aan de speler.
  10. In het geval van een storing in het systeem van Royal Panda zullen alle inzetten nietig zijn. Als dergelijke storing in het systeem optreedt, dan zal een system rollback plaatsvinden, waarbij alle spelers teruggezet worden naar hun toestand van het gebruikte herstelpunt.
  11. In het geval een spel gestart wordt maar zich fout gedraagt omwille van een fout langs de serverzijde van het systeem, dan zal Royal Panda het in het spel ingezette bedrag terugbetalen aan de speler door dit te crediteren op zijn/haar spelersaccount, of wanneer de account niet langer bestaat, door dit op een erkend wijze te betalen aan de speler.
  12. Royal Panda behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken inzetten te limiteren en te weigeren.
  13. Royal Panda zal zijn uiterste best doen om virussen, Trojans en schadelijke software op zijn systeem te vermijden, maar zal niet verantwoordelijk zijn voor virussen, Trojans en schadelijke software van welke aard ook. Het is de verantwoordelijkheid van speler zijn/haar systeem te beschermen.
  14. De speler kan een klacht indienen bij Royal Panda als hij/zij een dispuut heeft met betrekking tot de uitkomst van een spel. De speler moet zijn/haar klacht indienen bij Royal Panda via het e-mailadres support@royalpanda.com, en dit binnen 14 dagen. Het resultaat dat getoond wordt op de spelserver van Royal Panda zal het officiële en beslissende resultaat van het spel zijn in geval van discrepantie.
  15. Spelers moeten ervan op de hoogte zijn dat interface-applicaties van derden mogelijk niet de volledige informatie met betrekking tot de inzetten van de klant tonen.
  16. In tijd-kritische evenementen kan de speler zich benadeeld voelen door technische en/of prestatieproblemen, met inbegrip van trage netwerksnelheden, of zwakke prestaties van het toestel waarop ze spelen.
 5. Inschrijving en uitschrijving van spelers
  1. De resultaten van alle spellen op Royal Panda zijn onderworpen aan controle en beoordeling, en kunnen nietig worden verklaard:
   • Als geheime verstandhouding tussen klanten en/of medewerkers wordt vastgesteld
   • In geval van het gebruik van robots of andere uitrusting
   • Of gebruik van enige andere methode, toepassing of tool dat het normaal spelen verstoort.

   Royal Panda kan maatregelen nemen tegen een speler die betrokken is in evenementen die normaal spelen verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het blokkeren van accounts, afsluiten van accounts, en aanrekenen van opgelopen kosten.

  2. Het is de speler niet toegelaten deel te nemen aan een spel voor echt geld tenzij hij/zij ingeschreven is als een speler en over een volledige Royal Panda ledenaccount beschikt. Elke speler moet een aanvraag voor inschrijving indienen en Royal Panda voorzien van de volgende verplichte informatie:
   • Identiteit
   • Adres
   • E-mailadres
   • Persoonlijk telefoonnummer

   Deze gegevens moeten waar en juist zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de speler ervoor te zorgen dat de voorziene informatie waar, volledig en juist is. De speler garandeert hierbij aan Royal Panda dat de verstrekte informatie waar, volledig en juist is.
   De speler wordt hierbij geïnformeerd dat Royal Panda verificatieprocedures uitvoert op spelers die geld storten. De speler kan verzocht worden documenten te leveren aan Royal Panda, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een kopie van zijn/haar paspoort.

  3. De ledenaccount van de speler kan geblokkeerd of afgesloten worden als hij/zij de gevraagde informatie of documenten niet aanlevert, of als hij/zij Royal Panda voorziet van valse of misleidende documenten. Royal Panda zal het recht hebben de balans van de afgesloten account in beslag te nemen.
  4. De ledenaccount van de speler zal afgesloten worden als Royal Panda gronden heeft om te geloven dat hij/zij betrokken is in frauduleuze activiteiten. Royal Panda behoudt zich ook het recht voor de balans van de afgesloten account in beslag te nemen.
  5. Ledenaccounts aangemaakt door de speler, met gebruik van foutieve of misleidende informatie, komen niet in aanmerking voor jackpots of enige andere winsten. Er zullen geen winsten uitbetaald worden aan niet-bestaande personen of incorrecte accounts.
  6. Bij het creëren (inschrijving) van een account bij Royal Panda, is de speler verplicht een geldige naam, voornaam, adres, e-mailadres en persoonlijk telefoonnummer op te geven. Het registreren van een account met valse informatie is verboden. Royal Panda zal het recht hebben de ledenaccounts die gecreëerd werden met valse informatie, naar eigen goeddunken af te sluiten of te blokkeren.
  7. Meerdere accounts voor dezelfde speler zijn niet toegestaan. Indien er geconstateerd wordt dat een speler meer dan een account bezit, heeft Royal Panda het recht om:
   • De accounts van de speler te sluiten of blokkeren; en/of
   • Beslag te leggen op saldo’s die in de dubbele account(s) van de speler staan, inclusief gestorte bedragen en winsten die de speler geeft gewonnen met deze account(s).

   Als de speler merkt dat hij/zij meer dan een account heeft, moet de speler Royal Panda hiervan direct op de hoogte brengen

  8. De speler moet zijn/haar ledenaccount persoonlijk registreren. Het registreren van een ledenaccount voor iemand anders is verboden. Royal Panda zal het recht hebben de ledenaccount naar eigen goeddunken af te sluiten of te blokkeren.
  9. Royal Panda behoudt zich het recht voor om welke reden ook, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de registratie van ledenaccounts te weigeren of de registratie ongedaan te maken en de ledenaccount te annuleren. Omstandigheden waarin de spelersaccount afgesloten kan worden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende:
   • Als de speler enige van zijn/haar aankopen gedaan met zijn/haar creditcard of andere toepasselijke stortingsmethodes heeft teruggevorderd.
   • Als de speler betrokken was in professioneel spelen of in samenwerking met andere spelers.
  10. Royal Panda behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken ledenaccounts af te sluiten. Voorheen overeengekomen contractuele verplichtingen zullen nagekomen worden.
  11. Met als doel vast te houden aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de wet en andere richtlijnen van de relevante regelgevende instanties van tijd tot tijd, zal Royal Panda alle nodige persoonlijke informatie om aan deze verplichtingen te voldoen bewaren zoals vereist. Wanneer gegevens niet langer bewaard moeten worden, dan zullen deze vernietigd worden.
  12. Royal Panda zal een Ken Uw Klant-screeningprocedure uitvoeren wanneer de speler geld stort. Royal Panda kan, zoals het noodzakelijk acht, aanvullende documentatie opvragen om de identiteit van de speler te valideren.
  13. Inwoners van de volgende landen zijn niet toegelaten te registreren bij Royal Panda: Verenigde Staten, Turkije, Frankrijk, Spanje, Italië, Israel, Singapore, België, Denemarken, Tsjechië, Slovenië, Australië, Portugal en Hongarije.
  14. Geen managers of medewerkers op welk niveau ook van Royal Panda zullen inzetten met echt geld doen op de jackpotspellen. Als zulk een speler een jackpot wint, dan zal deze winst niet uitbetaald worden aan de winnaar.
 6. Verantwoordelijkheid van de speler
  1. De speler is zelf verantwoordelijk om te bepalen of de toegang tot en het gebruik van Royal Panda toegelaten is onder de van toepassing zijnde wetgeving. De speler moet zich zelf informeren over lokale wetten of regulering alvorens een account te openen bij Royal Panda. Het is de verantwoordelijkheid van de speler zelf om geïnformeerd te blijven over lokale wetten of regulering elke keer hij/zij speelt.
  2. De speler moet zijn/haar accountgegevens te allen tijde bijgewerkt houden.
  3. Het is de speler verboden om Royal Panda ledenaccounts te verkopen, transfereren of aan te kopen.
  4. De speler is volledig verantwoordelijk voor alle belastingen, heffingen en andere kosten in verband met en voortvloeiende uit de winsten die het resultaat zijn van het gebruik van Royal Panda.
  5. De aanmeldgegevens van Royal Panda zijn hoogst vertrouwelijk. De speler is verplicht zijn/haar aanmeldgegevens vertrouwelijk te behandelen. De speler moet te allen tijde zijn/haar best doen om de vertrouwelijkheid van zijn/haar aanmeldgegevens te beschermen.
  6. De speler mag nooit wachtwoorden opschrijven, communiceren of delen met andere personen. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn/haar aanmeldgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord geheim en vertrouwelijk te houden. Als een speler zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord zou weggeven, delen of verliezen, dan zal Royal Panda niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enige verliezen of schade als gevolg hiervan. Een medewerker van Royal Panda zal nooit het wachtwoord van een speler vragen.
  7. De speler is verantwoordelijk voor elk niet-toegestaan gebruik van zijn/haar gebruikersnaam of wachtwoord. De speler is verantwoordelijk voor alle activiteit op zijn/haar account.
  8. Het is de speler verboden om saldo's van Royal Panda ledenaccounts te verkopen, transfereren of aan te kopen.
  9. Royal Panda gebruikt gevorderde methodes voor de encryptie van de gebruikersnamen en wachtwoorden. De speler zal niet inbreken in de beveiliging van Royal Panda of deze gebruiken, of trachten in te breken in of toegang te krijgen tot de beveiliging van Royal Panda. Als Royal Panda vermoedt dat de speler getracht heeft of zou kunnen trachten in te breken, dan behoudt Royal Panda zich het recht voor de gepaste autoriteiten te informeren en de spelersaccount te blokkeren of af te sluiten.
  10. Spelen op Royal Panda is beperkt tot personen van wettelijke leeftijd zoals bepaald in het rechtsgebied waarin de speler zich bevindt. Onder geen enkele omstandigheid mag de speler inschrijven of spelen als hij/zij jonger is dan 18 jaar. Als saldo's worden gestort door een minderjarige persoon die niet woonachtig is in het Verenigd Koninkrijk, dan zullen deze saldo's verbeurd verklaard worden aan de MGA. Spelers uit het Verenigd Koninkrijk worden hierbij verwittigd dat minderjarig gokken een misdaad is. In het geval dat een speler van het Verenigd Koninkrijk minderjarig blijkt te zijn, zullen alle winsten verbeurd verklaard worden en de oorspronkelijke storting zal terugbetaald worden aan de persoon, met aftrek van mogelijke winsten (met inbegrip van deze die al uitbetaald werden).
  11. De speler is zich volledig bewust van het feit dat er een risico bestaat geld te verliezen door het gebruik van de diensten van Royal Panda.
  12. De speler is zich volledig bewust van de algemene voorwaarden en heeft deze aandachtig gelezen alvorens een ledenaccount te openen bij Royal Panda.
  13. Royal Panda beveelt aan dat de speler een kopie van transactiegegevens bewaart.
  14. Royal Panda beveelt aan dat de speler een kopie van deze algemene voorwaarden bewaart.
 7. Stortingen
  1. De speler kan te allen tijde zijn/haar ledenaccount afsluiten. Alle saldo's van de ledenaccount van de speler, met afhouding van de betreffende afhaalkosten zullen uitgekeerd worden aan de speler.
  2. Het minimum bedrag voor storting is €10. Dit bedrag kan hoger zijn voor bepaalde stortingsmethodes aangezien er hogere kosten kunnen optreden voor Royal Panda bij het gebruik van deze methodes.
  3. De speler kan zijn/haar ledenaccount afsluiten door contact op te nemen met de klantenservice via e-mail: support@royalpanda.com
  4. Royal Panda zal beslissen welke methode voor terugbetaling gebruikt zal worden.
  5. Om te voldoen aan de basisreguleringen ter bescherming van klantsaldo's van de UK Gambling Commission, bewaart Royal Panda alle door spelers gestorte saldo's op een aparte bankrekening en niet samen met het bedrijfskapitaal, tot het moment dat de speler deze saldo's ofwel uit laat betalen, of ze verloren heeft bij het gokken op Royal Panda. In het geval van insolventie, kan de genoemde bankrekening en het saldo wat hierop staat, aangemerkt worden als een opeisbare activa door schuldeisers.
  6. Het is tegen de wet om geld te storten dat op onrechtmatige wijze verkregen werd. Alle sommen die een speler stort op zijn/haar ledenaccount mag niet op enige wijze illegaal zijn, en mag in het bijzonder niet afkomstig zijn van enige illegale activiteit of bron.
  7. Royal Panda behoudt zich het recht voor de ledenaccount van de speler af te sluiten en de balans op de account terug te betalen, na afhouding van de betreffende opnamekosten, naar Royal Panda’s goeddunken en zonder enige verplichting om een reden of voorafgaande kennisgeving te geven.
  8. De speler is akkoord dat stortingen direct door Royal Panda zullen worden behandeld of door een betalingsprovider of een andere derde partij.
  9. Royal Panda garandeert niet dat er geen vertraging zal optreden in het verwerken of ontvangen van stortingen.
  10. Royal Panda is bevoegd om minimum en maximum bedragen te bepalen voor stortingen op de spelersaccount, naar Royal Panda’s eigen goeddunken.
  11. Royal Panda biedt de volgende stortingsmethodes, vermeld met betreffende transactietijden, stortingslimieten en verwerkingskosten. Sommige van deze methodes, zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen.
   Opties Stortingsmethodes Transactietijd Minimum storting Maximum storting Kosten
   Instant bank Sofortüberweisung Direct €10 €15.000 0,0%
   Instant bank LobaNet Direct €10 €15.000 0,0%
   Instant bank iDEAL Direct €10 €15.000 0,0%
   E-wallet DineroMail Direct €10 €15.000 0,0%
   Voucher AstroPay Card Direct €10 €15.000 0,0%
   (Instant) bank (directe) (snelle) Bankoverschrijving 1-5 dagen €10 €50.000 0,0%
   Kaarten Credit/debet kaarten Direct €10 €1.500 0,0%
   Voucher Paysafecard Direct €10 €15.000 0,0%
   Instant bank Przelewy24 Direct €10 €15.000 0,0%
   Voucher Ukash Direct €10 €15.000 0,0%
   Voucher Todito Cash Direct €10 €15.000 0,0%
   Voucher Boleto Bancário Direct €10 €15.000 0,0%
   E-wallet NETELLER Direct €10 €15.000 0,0%
   E-wallet Skrill Direct €10 €10.000 0,0%
   Instant bank SafetyPay Direct €10 €15.000 0,0%
   Instant bank eKonto Direct €10 €15.000 0,0%
   Instant bank AGMO Direct €10 €15.000 0,0%
   E-wallet eWire Direct €10 €15.000 0,0%
   Instant bank Trustly Direct €10 €15.000 0,0%
   Instant bank GiroPay Direct €10 €15.000 0,0%
   Instant bank Euteller Direct €10 €15.000 0,0%
   Cards Fundsend Direct €10 €15.000 0,0%
 8. Opnames
  1. Royal Panda is geen financiële instelling en is daarom niet verzekerd, gegarandeerd gesponsord of op andere wijze beschermd door enige stortings- of bankverzekeringssysteem. Elke verdachte activiteit zal onderzocht worden.
  2. De speler gaat ermee akkoord dat de saldo's gestort op zijn/haar ledenaccount enkel zullen worden gebruikt voor het spelen van de spellen. Royal Panda behoudt zich het recht voor een vergoeding ter waarde van 10% te vragen in het geval de speler een opname vraagt zonder een omzet op de ledenaccount die gelijk aan of hoger is dan het bedrag van de gestorte saldo's.
  3. De speler is akkoord dat opnames direct door Royal Panda zullen behandeld worden, of door een betalingsprovider of een andere derde partij.
  4. De speler is akkoord dat Royal Panda het recht zal hebben opnames tegen te houden als Royal Panda vermoedt dat de speler mogelijk betrokken is of betrokken is geweest bij ongepaste, frauduleuze en heimelijke activiteiten.
  5. Royal Panda garandeert niet dat er geen vertraging zal optreden in de verwerking of ontvangst van opnames.
  6. In een bepaalde periode van 24 uur, kan de speler een opname vragen tot het bedrag gespecificeerd voor de gekozen opnamemethode in de vijfde kolom van de tabel in clausule 8.8. Maar voor de eigen bescherming van de speler zal Royal Panda enkel €50.000 transfereren naar de speler tijdens een periode van 24 uur, tenzij een groter bedrag overeengekomen werd via een voorafgaande overeenkomst.
  7. Het minimum bedrag voor een opname die de speler kan doen is €10. Dit bedrag kan hoger zijn voor bepaalde opnamemethodes, aangezien hogere kosten kunnen optreden voor Royal Panda bij het gebruik van deze methodes.
  8. Royal Panda biedt de volgende opnamemethodes, vermeld met betreffende transactietijd, opties, opgelegde vertragingen en verwerkingskosten.
   Opties Opname-methodes Transactietijd Minimum opname Maximum opname Kosten
   Bank Bank transfer 1 – 5 dagen €10 €100.000 0,0%
   E-wallet Skrill Direct €10 €100.000 0,0%
   E-wallet NETELLER Direct €10 €100.000 0,0%
   Kaarten Credit/debet kaarten 1 – 5 dagen €10 €50.000 0,0%
  9. Royal Panda zal verificatieprocedures uitvoeren om de identiteit van de speler te controleren op alle cumulatieve opnames van €2.330 of meer.
  10. Royal Panda zal verificatieprocedures uitvoeren om de identiteit van de speler te controleren op alle cumulatieve stortingen van €2.000 of meer en gedaan tijdens een periode van 24 uur door spelers uit het Verenigd Koninkrijk.
  11. Royal Panda behoudt zich ook het recht voor verificatieprocedures uit te voeren in geval van lagere uitbetalingen.
  12. Opnames door de speler zullen enkel worden overgemaakt op dezelfde rekening van waar de saldo's die gestort werden op de rekening van de speler vandaan kwamen.
  13. De speler is akkoord dat hij/zij enkel creditcards en andere financiële instrumenten zal gebruiken die geldig zijn en die wettelijk zijn/haar eigendom zijn.
 9. Inactieve, slapende en afgesloten accounts
  1. Een inactieve ledenaccount is een account waarop sinds 10 maanden niet meer is aangemeld en die een balans in echt geld heeft. Royal Panda zal de speler contacteren als zijn/haar account inactief wordt. Als 12 maanden na de laatste aanmelding Royal Panda niet in staat is de speler te contacteren, dan zal Royal Panda maandelijks een administratieve vergoeding van €5,00 aanrekenen aan de ledenaccount van de speler. Als de balans van de speler minder zou bedragen dan €5,00 dan zal de overblijvende balans afgetrokken worden. Het aftrekken van de vergoeding van de ledenaccount van de speler zal niet resulteren in een negatieve stand van de balans. Royal Panda zal redelijke inspanningen doen om de speler te contacteren.
  2. Als de speler opnieuw begint te spelen op zijn/haar account alvorens de account slapend wordt en nadat Royal Panda is begonnen de ledenaccount van de speler de administratieve vergoeding aan te rekenen, dan zal Royal Panda de aangerekende administratieve vergoedingen terugbetalen op de ledenaccount van de speler.
  3. Een slapende account is een account met een balans in echt geld waarop niet is aangemeld sinds 30 maanden. Eens de account van de speler slapend wordt, en als Royal Panda er niet in geslaagd is de speler te contacteren, zal Royal Panda, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, de overblijvende balans transfereren naar de MGA.
  4. De ledenaccount van de speler kan uitgesloten/afgesloten worden als hij/zij een inbreuk begaat op de algemene voorwaarden van Royal Panda.
 10. Verantwoordelijk gamen
  1. Royal Panda biedt zelf-uitsluitende mogelijkheden voor klanten die hun gokactiviteiten op Royal Panda wensen te beperken. De volgende zelfbeschermingsmechanismen zijn aanwezig en toegang tot deze kan verkregen worden via de verantwoordelijk gamen link in de voettekst van de website:
   • Zelf-uitsluiting
   • Afkoelingsperiode
   • Instellen van financiële grenzen op inzetten en verliezen
   • Instellen van tijdslimieten op de sessie
  2. Door een zelf-uitsluitingsovereenkomst aan te gaan met Royal Panda zal de speler verhinderd worden zijn/haar account te gebruiken voor een bepaalde of onbepaalde periode. Tijdens deze periode van zelf-uitsluiting zal Royal Panda geen promoties verdelen.
  3. Als de speler het gokken op Royal Panda even wil onderbreken, dan kan hij/zij een afkoelingsperiode van zeven dagen aanvragen. Eens de speler een afkoelingsperiode heeft aangevraagd, zal hij/zij binnen 48 uur een bevestiging ontvangen van Royal Panda. In alle gevallen zal de aanvraag van de speler voldaan worden zodra deze erkend wordt door Royal Panda.
  4. De speler kan er ook voor kiezen een plafond in te stellen op de maximum inzetten en verliezen die hij/zij mag maken/oplopen.
  5. De speler kan ook een tijdslimiet per sessie instellen.
  6. In het geval dat de speler een aanpassing van zijn/haar limieten (met inbegrip van verliezen, inzetten en stortingen) of een periode van zelf-uitsluiting aanvraagt, of deze manueel aanpast:

   • Nieuwe limieten die strikter zijn dan deze die voorheen opgelegd waren, of een verlenging van een zelf-uitsluitingsperiode, zullen onmiddellijk in werking treden vanaf het moment van de aanpassing.
   • Nieuwe limieten die minder streng zijn dan deze die voorheen opgelegd waren zullen pas in werking treden na een afkoelingsperiode van zeven dagen vanaf het moment van de aanpassing.
   • Een periode van zelf-uitsluiting zal enkel ingekort worden na een afkoelingsperiode van zeven dagen, tenzij de bestaande zelf-uitsluitingsperiode eindigt tijdens deze periode van zeven dagen, in welk geval deze ongewijzigd zal blijven.
 11. Privacybeleid
  1. Royal Panda respecteert de privacy van de speler. Royal Panda beschermt de privacy van de speler via Royal Panda’s privacybeleid.
  2. Royal Panda verwerkt persoonlijke gegevens van de speler met als doel hem/haar toe te laten toegang te krijgen tot de diensten en om hem/haar toe te laten deel te nemen aan spellen en hem/haar ondersteunende diensten aan te bieden.
  3. Royal Panda doet aanzienlijke inspanningen om de persoonlijke gegevens van de speler te beschermen. Royal Panda gebruikt veiligheidsprotocollen om ervoor te zorgen dat alle transacties met inbegrip van stortingen en opnames op volledig veilige wijze uitgevoerd worden.
  4. Royal Panda voldoet aan de vereisten van de Maltese Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Wetten van Malta) voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van de speler.
  5. De volgende medewerkers van Royal Panda zullen toegang hebben tot persoonlijke gegevens:
   • Belangrijke managers
   • Verantwoordelijke witwasgeld
   • Operationeel directeur
   • Medewerkers van klantenservice
   • Medewerkers van dienst klantenbinding
   • Managers van VIP-spelers

   Medewerkers van Royal Panda die toegang hebben tot, of geassocieerd zijn met het verwerken van de persoonlijke gegevens van de speler, zijn verplicht de vertrouwelijke aard van de informatie van de speler te respecteren, in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten m.b.t. privacy en gegevensbescherming.

  6. Royal Panda behoudt zich het recht voor alle gesprekken, internetcommunicatie en details van transacties die de speler uitvoert via de website te bewaren.
  7. Terwijl www.royalpanda.com en verwante URL’s links kunnen bevatten naar websites die uitgebaat worden door andere partijen dan Royal Panda, is Royal Panda niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.
  8. Royal Panda kan gebruik maken van cookies op de pc van de speler. Cookies zijn kleine bestanden die informatie bevatten die gebruikt wordt om de speler een optimale bezoekerservaring te bieden, bezoekers op te volgen en de diensten te verbeteren.
  9. Royal Panda kan de gebruikersnaam en/of voornaam en/of eerste letter van de achternaam en/of regio van de speler gebruiken voor promotiedoeleinden.
  10. De persoonlijke gegevens van de speler zullen enkel vrijgegeven worden aan derden in de volgende gevallen:
   • Wanneer Royal Panda hiertoe wettelijk verplicht is.
   • Als het een kredietinformatiebureau betreft. Een kredietinformatiebureau kan ook een fiche van deze informatie bewaren.
   • Als Royal Panda gegevens moet delen met zijn betalingsverwerkers om transacties te faciliteren.
   • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire taken en verantwoordelijkheden van Royal Panda's tegenover de relevante vergunningverleners en regelgevende instanties, alsmede alle taken en verantwoordelijkheden verschuldigd uit hoofde van andere van toepassing zijnde wetgeving en andere van toepassing zijnde toezichthouders in andere rechtsgebieden.
   • Wanneer Royal Panda voelt dat het openbaren noodzakelijk is om de veiligheid van Royal Panda, van de speler, of van anderen, te verzekeren, fraude te onderzoeken, of te antwoorden op een vraag van de overheid.
   • Als Royal Panda betrokken is in een fusie, acquisitie, of verkoop van een deel of de totaliteit van zijn activa, zal de speler via e-mail en/of via een duidelijke kennisgeving op www.royalpanda.com verwittigd worden.
   • Als Royal Panda’s leveranciers van marketingdiensten de date nodig hebben om hun taken uit te voeren.
   • Aan een andere derde partij met de voorafgaande toestemming van de speler om dit te doen.
  11. Om de speler een efficiënte dienstverlening te kunnen bieden, kunnen Royal Panda en/of zijn dienstenleveranciers verplicht zijn de persoonlijke gegevens van de spelers te transfereren van een land naar een ander, wereldwijd. De speler stemt er hierbij mee in dat zijn persoonlijke gegevens getransfereerd worden.
 12. Anti-witwassen van geld
  1. Royal Panda zal het recht hebben de ledenaccount van de speler te blokkeren wanneer frauduleuze activiteiten vermoed worden. De account zal geblokkeerd blijven tot Royal Panda een audit van de ledenaccount van de speler afgerond heeft.
  2. Al het geld dat de speler stort op zijn/haar ledenaccount mag niet op enige wijze illegaal is en mag in het bijzonder niet afkomstig zijn van een illegale activiteit of bron.
  3. Royal Panda zal alle verdachte transacties rapporteren aan de relevante autoriteiten.
  4. Royal Panda zal alle transacties controleren op witwassen van geld te verhinderen.
  5. Royal Panda kan vragen dat de speler identificatiedocumenten voorlegt. Wanneer hieraan niet voldaan wordt, kan de ledenaccount van de speler geblokkeerd worden tot de gepaste documentatie wordt voorgelegd.
  6. Als Royal Panda de integriteit van de door de speler gestorte saldo's niet kan vaststellen, dan zal Royal Panda de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) consulteren.
 13. Spelersklachten
  1. Als de speler een klacht heeft, dan kan hij/zij contact opnemen met Royal Panda op de volgende manieren:
  2. Royal Panda zal zijn uiterste best doen om een gerapporteerd probleem zo snel mogelijk op te lossen.
  3. Als de speler een vraag heeft met betrekking tot transacties, dan kan hij/zij contact opnemen met Royal Panda via support@royalpanda.com met details betreffende de vraag. Royal Panda zal elke in vraag gestelde of betwiste transactie onderzoeken. Het oordeel van Royal Panda is definitief.
  4. Als om één of andere reden de speler niet tevreden is met de door Royal Panda aangeboden oplossing, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de Malta Gaming Authority (MGA). Klachten en disputen van spelers uit het Verenigd Koninkrijk moeten verwezen worden naar eCOGRA, dat aangesteld is als Royal Panda’s Alternative Dispute Resolution (ADR) entiteit. Als alternatief kunnen spelers uit het Verenigd Koninkrijk gebruik maken van het Online Disputes Resolution (ODR) Platform van de Europese Commissie.

   Alle landen behalve het Verenigd Koninkrijk

   Verenigd Koninkrijk

   • eCOGRA, eCommerce en Online Gaming Regulation and Assurance
   • Telefoonnummer: +44 20 7887 1480
   • info@ecogra.org
   • Als alternatief, kunnen Britse spelers het ODR platform van de Europese Commissie gebruiken.
 14. Chatrooms
  1. Sommige van Royal Panda’s spellen bieden een chatfunctie aan. De chatfunctie kan gebruikt worden als een middel om te communiceren met andere spelers en live dealers.
  2. Royal Panda kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gedrag van andere spelers die de chatfunctie gebruiken.
  3. Royal Panda behoudt zich het recht voor, in geval van misbruik, de chatfunctie te verwijderen van zijn website.
  4. Het is strikt verboden om de chatfunctie op onethische wijze te gebruiken. Er zullen maatregelen genomen worden tegen spelers die zich inlaten met (maar niet beperkt tot): heimelijkheid, schelden, beledigen, discrimineren en verspreiden van commerciële boodschappen, via de chatfunctie.
  5. Onethisch gebruik van de chatfunctie kan leiden tot uitsluiting van de spellen die de chatfunctie ondersteunen.
  6. Verdachte chat zullen gerapporteerd worden aan de betreffende autoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de MGA.
  7. Royal Panda behoudt zich het recht voor de ledenaccount van een speler af te sluiten in geval van een overtreding van de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de chatfuncties van Royal Panda.
  8. De chatrooms worden gemodereerd door de softwareleverancier van het betreffende spel.
  9. Alle conversaties worden gelogd en opgenomen.
 15. Auteursrecht
  1. Royal Panda is de enige eigenaar van de handelsmerken Royal Panda en van het Royal Panda logo. Alle rechten voorbehouden.
  2. De speler verkrijgt geen rechten op Royal Panda’s handelsmerken, afbeeldingen, tekst, concepten, methoden of enige andere namen door het gebruik van de diensten van Royal Panda en het materiaal dat deze bevatten. De speler mag enkel materiaal gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door Royal Panda.
  3. Alle inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, technologie, afbeeldingen, code, muziek, audio, animaties, bestanden, links en structuur van www.royalpanda.com en verwante URL’s is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Royal Panda, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
  4. Royal Panda zal geval per geval beslissen of het goedkeurt dat informatie van zijn website gebruikt wordt als bron. Als informatie getoond op www.royalpanda.com gebruikt wordt als bron door een website van derden, dan is dit enkel toegestaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat een link naar de bronpagina opgenomen wordt op de website van derden die de informatie gebruikt.
  5. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders vermeld, is het niet toegelaten de inhoud van www.royalpanda.com op enige wijze te kopiëren, downloaden, bewaren, aan te passen of wijzigen voor welk doel ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal Panda.
  6. De speler verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde auteursrechten en/of handelsmerken met betrekking tot de werking van Royal Panda te respecteren.
  7. Als de speler gelooft dat auteursrechtelijk beschermde inhoud die eigendom is van Royal Panda ten onrechte gereproduceerd werd of hierop op enigerlei wijze een inbreuk gemaakt werd, dan is hij/zij verplicht dit te melden aan Royal Panda via support@royalpanda.com
  8. Webscraping en andere automatische of manuele verzameling van gegevens van Royal Panda is verboden.
  9. De speler is zelf verantwoordelijk voor kosten, schade en uitgaven voortkomende uit niet-toegestaan gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Royal Panda.
  10. Elk niet-toegestaan gebruik van enige van bovenstaande rechten kan leiden tot vervolging of andere acties.