Pomoc
Minimalizuj

Regulamin

Wersja 1.5
Ostatnia aktualizacja: 01-03-2016

 1. Informacje ogólne
  1. Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczoną poniżej wiążącą prawnie umową (zwaną dalej „umową” lub „regulaminem”) zawieraną między spółką Royal Panda Limited występującą pod marką Royal Panda a graczem (zwanym/zwaną dalej „graczem”).
  2. W niniejszym regulaminie „Royal Panda” oznacza spółkę Royal Panda Limited. Spółka Royal Panda Limited jest spółką wpisaną do maltańskiego rejestru spółek pod numerem C58222. Siedziba Royal Panda znajduje się pod adresem: Level 2, Tagliaferro Business Centre, High Street, c/w Gaiety Lane, Sliema SLM 1551, Malta.
  3. Gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o „stronie internetowej”, oznacza to odniesienie do strony www.royalpanda.com, wszelkich powiązanych z nią adresów URL oraz wszelkich powiązanych stron, na których prowadzone są usługi Royal Panda.
  4. Niniejszy regulamin stanowi wiążącą umowę między graczem a Royal Panda.
  5. Royal Panda posiada zezwolenie wydane przez Maltański Urząd ds. Loterii i Gier (Malta Gaming Authority), będący jednocześnie organem regulującym działalność Royal Panda. Royal Panda posiada zezwolenie MGA/CL1/879/2013 (wydane dnia 18 września 2013 r.); zezwolenie MGA/CL1/880/2013 (wydane dnia 18 września 2013 r.); zezwolenie MGA/CL1/950/2013 (wydane dnia 14 lipca 2014 r.) oraz zezwolenie MGA/CL1/1135/2015 (wydane dnia 29 kwietnia 2016 r.).
  6. Royal Panda posiada również wydane w Wielkiej Brytanii przez Komisję Gier Hazardowych (GC), której nadzorowi podlega, zezwolenie o numerze: 000-039221-R-319351-008.
  7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez gracza poprzez potwierdzenie zapoznania się z jego treścią, zrozumienia go i zaakceptowania zawartych w nim postanowień.
  8. Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z regulaminu lub z przedmiotu regulaminu albo związane z regulaminem lub przedmiotem regulaminu, niezależnie od tego, czy mają charakter umowny czy pozaumowny, podlegają przepisom i interpretacji prawa maltańskiego.
  9. Gracz musi uważnie przeczytać niniejszy regulamin, zanim dokona jego zatwierdzenia. Jeżeli gracz nie akceptuje dowolnego z postanowień niniejszego regulaminu, nie wolno mu korzystać ze strony internetowej ani kontynuować korzystania ze strony internetowej.
  10. Regulamin Royal Panda może co pewien czas ulegać zmianie. Gracz zostanie zawiadomiony o ewentualnych zmianach treści regulaminu. Za każdym razem gracz musi potwierdzić swoją zgodę na postanowienia regulaminu, zanim zmiany wejdą w życie. Numer wersji oraz data ostatniej aktualizacji podane u góry niniejszej strony stanowią dla gracza informację o tym, kiedy dokonano ostatnich zmian treści regulaminu.
  11. Niniejszy regulamin w celach informacyjnych publikuje się w kilku językach. Stosunek prawny między graczem a Royal Panda opiera się wyłącznie na wersji angielskiej. W przypadku rozbieżności między wersją niniejszego regulaminu w języku innym niż angielski a wersją w języku angielskim, pierwszeństwo ma wersja angielska.
  12. Wszelkie odniesienia do gier Royal Panda zawarte w niniejszej umowie oznaczają odniesienia do automatycznych gier hazardowych opartych na generatorze liczb losowych, gier hazardowych na żywo oraz mobilnych gier hazardowych, jakie mogą być okresowo dostępne na stronie internetowej www.royalpanda.com oraz pod powiązanymi adresami URL. Royal Panda zastrzega sobie prawo do dodawania oraz usuwania gier ze strony internetowej według własnego uznania.
  13. Udział w grach Royal Panda służy wyłącznie celom rozrywkowym. Nie jest wymagana gra na prawdziwe pieniądze. Gracz – jeżeli chce – może grać bez wnoszenia zakładów pieniężnych. Gracz oświadcza, że nie uważa, aby Royal Panda postępowała w sposób nieuczciwy lub niegodziwy.
  14. Gra na pieniądze w Royal Panda wiążę się z ryzykiem utraty środków. Royal Panda nie ponosi odpowiedzialności za takie straty.
  15. Gracz zobowiązuje się do zwolnienia członków zarządu, partnerów, licencjobiorców, dystrybutorów, podmioty zależne, pracowników, wspólników i akcjonariuszy, pośredników Royal Panda z odpowiedzialności oraz zabezpieczenia ich w zakresie wszystkich roszczeń, żądań, zobowiązań, szkód, strat, wydatków i kosztów, w tym opłat sądowych i innych opłat, niezależnie od sposobu ich powstania, które mogą wynikać z:
   • naruszenia przez gracza całości lub części niniejszej umowy;
   • naruszenia przez gracza przepisów prawa lub praw osób trzecich;
   • korzystania z Royal Panda przez gracza lub korzystania z Royal Panda przez inną osobę mającą dostęp do Royal Panda dzięki wykorzystaniu danych do logowania gracza za zgodą gracza lub bez zgody gracza.
  16. Royal Panda nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pośrednich lub bezpośrednich szkód wtórnych zaistniałych wskutek korzystania z usług Royal Panda. Ma to zastosowanie również w sytuacji, gdy Royal Panda miała wiedzę o możliwości wystąpienia takich szkód.
  17. Podział niniejszego regulaminu na części i nadanie im nagłówków służy wyłącznie wygodzie i celom informacyjnym oraz nie wpływa na interpretację treści niniejszej umowy.
  18. Oprogramowanie gier hazardowych Royal Panda zapewniają Net Entertainment Malta Ltd., Evolution Gaming Limited, Microgaming Europe Limited oraz NYX Interactive Malta Ltd. Gracz niniejszym zobowiązuje się do nieobchodzenia w żaden sposób praw własności intelektualnej przysługujących spółce Net Entertainment lub spółkom grupy Net Entertainment. Gracz nie będzie również w żaden sposób obchodził praw własności intelektualnej spółki Evolution lub spółek grupy Evolution, spółki Microgaming lub spółek grupy Microgaming ani spółki NYX lub spółek grupy NYX.
  19. Jeżeli postanowienia zawarte w niniejszej umowie staną się lub są niezgodne z prawem lub niewykonalne w dowolnej jurysdykcji, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej umowy w danej jurysdykcji. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy, które są niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w dowolnej jurysdykcji, będą w danej jurysdykcji nieskuteczne. Nie wpływa to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność danego postanowienia w pozostałych jurysdykcjach.
  20. Royal Panda nie wypłaca odsetek od depozytów, wygranych lub wypłat środków. Royal Panda nie jest instytucją finansową, w związku z czym nie jest objęta ubezpieczeniem, gwarancją, sponsorowaniem ani nie jest w inny sposób zabezpieczona w drodze depozytu lub systemu ubezpieczeń bankowych.
 2. Regulamin systemu bonusowego oraz program Loyal Panda
  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że istnieje dodatkowy regulamin dotyczący:
  2. Royal Panda zastrzega sobie prawo do wycofania bonusu i ewentualnych zysków, jeżeli dojdzie do naruszenia dowolnego z postanowień regulaminu promocji. Gracz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu kosztów poniesionych przez Royal Panda z powodu naruszenia regulaminu przez gracza.
  3. Wypłacenie bonusów przyznanych przez Royal Panda nie jest możliwe do czasu spełnienia przez gracza wymogów dotyczących łącznej wysokości wniesionych zakładów.
  4. Standardowym wymogiem dotyczącym łącznej wysokości wniesionych zakładów, którego spełnienie jest konieczne do uzyskania bonusu, jest 35-krotność kwoty przyznanego bonusu. Wymóg ten może różnić się w zależności od promocji i jest określony na właściwej stronie internetowej zawierającej opis promocji.
  5. Wszystkie bonusy mają termin ważności. Standardowy termin ważności dla środków bonusowych wynosi 90 dni. Termin ważności może być różny w zależności od promocji. Termin ważności będzie podany na właściwej stronie internetowej zawierającej opis promocji. Wymóg dotyczący łącznej wysokości wniesionych zakładów musi zostać spełniony przed upływem terminu ważności. Royal Panda może anulować bonus/odliczyć bonus z konta gracza po upływie terminu ważności.
  6. Royal Panda zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub przerwania dowolnej promocji, o czym klienci zostaną odpowiednio powiadomieni.
  7. Royal Panda zastrzega sobie prawo do wstrzymywania i odbierania przyznanych bonusów, jeżeli gracz nie wykorzysta bonusu w terminie 90 dni od daty jego przyznania.
  8. Zakazane jest wielokrotne uczestnictwo w tej samej kampanii bonusowej z jednego urządzenia/gospodarstwa domowego. Jeżeli zostanie wykryte wielokrotne uczestnictwo w tej samej kampanii bonusowej z jednego urządzenia/gospodarstwa domowego, bonus/promocja przepada, a wszystkie środki na koncie gracza mogą zostać zamrożone.
  9. Royal Panda zastrzega sobie prawo do odrzucenia wielokrotnego uczestnictwa w tej samej kampanii bonusowej/promocyjnej z jednego adresu IP, gdy Royal Panda podejrzewa, że dochodzi do oszustwa. W takiej sytuacji gracz(e) nie może (nie mogą) uczestniczyć w bonusie/promocji, a środki na ich koncie (kontach) mogą zostać zamrożone.
  10. Regulaminy programu bonusów Royal Panda są w celach informacyjnych publikowane w kilku językach. Stosunek prawny między graczem a Royal Panda opiera się wyłącznie na wersji angielskiej. W przypadku rozbieżności między wersją regulaminu programów bonusowych w języku innym niż angielski a wersją w języku angielskim, pierwszeństwo ma wersja angielska.
  11. W razie sprzeczności informacji informacje zawarte w niniejszym regulaminie mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminów promocji i bonusów Royal Panda oraz postanowieniami regulaminu programu Loyal Panda.
 3. Jackpoty
  1. Informacje na wyświetlaczach gier typu jackpot na www.royalpanda.com oraz w grach typu jackpot są aktualizowane regularnie, ale nie w czasie rzeczywistym, przez co wyświetlana wartość może nie być w pełni zgodna ze stanem faktycznym. Po zwycięstwie w grze typu jackpot dokładna wysokość puli zostanie obliczona stosownie do liczby rund rozegranych do chwili zwycięstwa.
  2. Ponieważ wysokość puli jackpot wyświetlana na Royal Panda oraz w grze nie jest aktualizowana w czasie rzeczywistym, może się zdarzyć – choć jest to bardzo rzadkie – że chwilę po jednym zwycięstwie, a przed aktualizacją, nastąpi kolejne zwycięstwo. W takiej sytuacji zwycięstwo przypada do nowej puli, która może być niższa. W większości przypadków opóźnienie skutkuje zwiększeniem wartości wygranej.
  3. Wygrane w jackpocie progresywnym są weryfikowane przez Royal Panda oraz odnośnego dostawcę oprogramowania. Wszystkie decyzje w tej kwestii są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
  4. Jeżeli gracz nie gra na prawdziwe pieniądze, nie może wygrać w grze typu jackpot.
  5. Przy niektórych grach typu jackpot dostarczanych przez Net Entertainment liczniki puli jackpot mogą pokazywać kwotę w innej walucie niż waluta, którą posługuje się gracz. Jeżeli gracz wygra, a gra w gry hazardowe w innej walucie, kwota wygranej jest przeliczana na walutę, w której gracz prowadzi grę, a następnie zostaje dodana do konta gracza.
  6. Royal Panda oraz dostawcy oprogramowania zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uchylenia zasad gry jackpot w dowolnym momencie i na dowolny okres.
  7. Jeśli gracz zdobędzie progresywnego jackpota zarządzanego przez dostawcę oprogramowania, rzeczony dostawca zobowiązany jest przekazać kwotę jackpota serwisowi Royal Panda. Kwota ta może być wyrażona w innej walucie niż ta, z której gracz korzystał. Jeśli gracz zleci wypłatę wygranej z jackpota, Royal Panda zastrzega sobie prawo do przelania graczowi kwoty przekazanej przez dostawcę oprogramowania w walucie, w której została ona otrzymana. W takim wypadku kwota ostatecznie otrzymana przez gracza może zależeć od zmian kursów walut zachodzących od chwili otrzymania środków przez Royal Panda do chwili ich przelania na konto gracza i może być pomniejszona o koszty realizacji wymiany walutowej, zatem ostatecznie może różnić się od kwoty zdobytego jackpota.
 4. Okoliczności wyjątkowe
  1. Royal Panda nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, przestoje, zakłócenia pracy serwera lub zakłócenia w grze będące zakłóceniami natury technicznej lub politycznej. Decyzję o zwrocie środków w takich okolicznościach może podjąć wyłącznie kierownictwo, działając w tym zakresie według własnego uznania. Kierownictwo zawsze będzie dążyć w takich sytuacjach do rozwiązania, które można uznać za najbardziej uczciwe. Kierownictwo może, działając w tym zakresie według własnego uznania, skonsultować się z Maltańskim Urzędem ds. Loterii i Gier (MGA) w celu określenia uczciwego rozwiązania.
  2. Royal Panda świadczy usługi w miarę dostępności. Royal Panda nie udziela graczowi żadnego zapewnienia ani gwarancji w kwestii zadowalającej jakości, zupełności lub dokładności usługi lub oprogramowania.
  3. Jeżeli Royal Panda jest dotknięta awarią systemu od strony serwerowej, co powoduje błąd w przebiegu gry, gracz może odzyskać kwoty zakładów wniesionych do gry rozgrywanej, gdy doszło do awarii.
  4. Royal Panda nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody uznane za lub zgodnie z domniemaniem wynikające ze strony internetowej Royal Panda lub jej zawartości, lub też powstałe w związku ze stroną internetową lub jej zawartością. Obejmuje to między innymi opóźnienia lub przerwy w funkcjonowaniu lub przesyłaniu danych, utratę lub uszkodzenie danych, awarię połączenia lub łączy, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie strony internetowej lub jej zawartości, jak również wszelkie błędy i pominięcia w zawartości.
  5. Royal Panda będzie uprawniona do zmiany błędów w opublikowanych informacjach, w tym między innymi w pulach jackpot oraz tabelach szans i płatności. Nie istnieje możliwość dochodzenia jakichkolwiek praw w związku z opublikowanymi informacjami, które były niezgodne ze stanem faktycznym, niezależnie od ich rodzaju.
  6. Royal Panda ma prawo nie wypłacać wygranych opartych na opublikowanych informacjach niezgodnych ze stanem faktycznym. Graczom, którzy stracili w takiej sytuacji pieniądze, przysługuje zwrot utraconych środków.
  7. Jeżeli Royal Panda podejrzewa, że w dowolnej konkretnej rozgrywce doszło do działań o charakterze oszustwa, Royal Panda ma prawo unieważnić grę. Konto gracza podejrzewanego o działania o charakterze oszustwa zostanie zablokowane do czasu przeprowadzenia śledztwa. Gracze, którzy nie są podejrzani, otrzymają na swoje konto zwrot kwoty równej wysokości zakładów wniesionych w unieważnionych grach.
  8. Jeżeli wykryta zostanie nieprawidłowość ustawień gry, Royal Panda ma prawo niezwłocznie unieważnić grę, a kwoty zapłacone za zakupione zakłady zostaną zwrócone.
  9. Jeżeli gracz zostanie złapany na oszustwie lub próbie oszukania obsługi Royal Panda w dowolny sposób, w tym poprzez manipulowanie grą, dumping żetonów, oszustwo związane z przelewem lub płatnością lub jeżeli gracz wyraża nieprawdziwe lub złośliwe komentarze dotyczące funkcjonowania Royal Panda w dowolnych mediach lub na dowolnych forach, Royal Panda zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta gracza oraz zwrócenia graczowi wszystkich środków.
  10. W sytuacji nieprawidłowego działania systemu Royal Panda wszystkie zakłady są nieważne. W sytuacji nieprawidłowego działania systemu dokonane zostanie przywrócenie systemu do stanu uprzedniego, co spowoduje przywrócenie graczy do ich poprzedniej sytuacji we wskazanym momencie.
  11. Jeżeli rozgrywka zostanie rozpoczęta, ale nie zostanie ukończona ze względu na awarię systemu od strony serwerowej, Royal Panda zwróci graczowi kwotę wniesionych do gry zakładów, uznając taką kwotą jego konto członkowskie lub – jeżeli konto już nie istnieje – wypłacając graczowi kwotę w uzgodniony sposób.
  12. Royal Panda zastrzega sobie prawo do ograniczania i odmawiania zakładów według własnego uznania.
  13. Royal Panda dołoży starań, aby uniknąć wirusów, trojanów lub złośliwego oprogramowania w swoim systemie, ale nie ponosi odpowiedzialności za żadne wirusy, trojany lub złośliwe oprogramowanie. Gracz ma obowiązek zabezpieczać swój system (swoje systemy).
  14. Jeżeli gracz kwestionuje rezultat gry, może wnieść skargę do Royal Panda. Skargę do Royal Panda należy złożyć drogą mailową na adres: support@royalpanda.com w terminie 14 dni. Wynik pokazany na serwerze gier Royal Panda jest oficjalnym i rozstrzygającym wynikiem gry w sytuacji rozbieżności.
  15. Gracze muszą zostać poinformowani, że aplikacje interfejsowe osób trzecich mogą nie wyświetlać pełnej informacji o zakładach klienta.
  16. W zdarzeniach, w których czas odgrywa istotną rolę, na niekorzyść gracza mogą działać kwestie techniczne lub problemy z działaniem, w tym wolne połączenie sieciowe lub też słabe działanie urządzenia, na którym gracz prowadzi grę.
 5. Rejestrowanie i wyrejestrowywanie gracza
  1. Wyniki wszystkich gier Royal Panda podlegają kontroli i przeglądowi oraz mogą zostać uznane za nieważne:
   • jeżeli wykryta zostanie zmowa między klientami lub personelem
   • w sytuacji korzystania z robotów lub innych urządzeń
   • lub w przypadku stosowania innych metod, aplikacji lub narzędzi, które zakłócają normalny przebieg gry.

   Royal Panda może podejmować kroki przeciwko graczowi zaangażowanemu w zdarzenie zakłócające normalny przebieg gry, w tym między innymi zablokować konto, zamknąć konto, obciążyć poniesionymi kosztami.

  2. Graczowi nie wolno uczestniczyć w grze na prawdziwe pieniądze, dopóki nie zarejestruje się jako gracz i nie będzie posiadał pełnoprawnego konta członkowskiego Royal Panda. Każdy gracz musi złożyć wniosek o rejestrację i podać Royal Panda następujące obowiązkowo wymagane informacje:
   • Tożsamość
   • Adres
   • Kontakt e-mail
   • Numer telefonu

   Wszystkie powyższe dane muszą być prawdziwe i prawidłowe. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, aby przekazywane dane były prawdziwe, zupełne i prawidłowe. Gracz niniejszym oświadcza i zapewnia Royal Panda, że podane dane są prawdziwe, zupełne i prawidłowe.
   Gracz zostaje niniejszym zawiadomiony, że Royal Panda realizuje procedury weryfikacji graczy deponujących środki pieniężne. Gracz może zostać poproszony o przedstawienie Royal Panda dokumentów, w tym między innymi kopii paszportu.

  3. Konto członkowskie gracza może zostać zablokowane lub zamknięte, jeżeli gracz nie przekaże wymaganych informacji lub dokumentów lub jeżeli przekaże Royal Panda dokumenty fałszywe lub wprowadzające w błąd. Royal Panda będzie mieć prawo do zajęcia salda zamkniętego konta.
  4. Konto członkowskie gracza zostanie zamknięte, jeżeli Royal Panda ma podstawy, aby przypuszczać, że gracz jest zaangażowany w działania o charakterze oszustwa. Royal Panda zastrzega sobie również prawo do zajęcia salda zamykanego konta.
  5. Gracz, który utworzył konto członkowskie z podaniem nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji, nie jest uprawniony do wygranej w jackpot ani do innych wygranych. Żadne wygrane nie zostaną wypłacone na konto nieistniejącej osoby ani na konto z nieprawidłowymi danymi.
  6. Tworząc konto (rejestrując się) na Royal Panda, gracz ma obowiązek podać prawidłowe imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz własny numer telefonu. Zakazuje się rejestrowania konta z podaniem fałszywych danych. Royal Panda ma prawo do zamykania – według własnego uznania – kont członkowskich utworzonych na podstawie fałszywych danych.
  7. Jeden gracz nie może posiadać kilku kont. W razie stwierdzenia, że gracz posiada więcej niż jedno konto, Royal Panda ma prawo:
   • zamknąć lub zablokować konta członkowskie posiadane przez gracza i/lub
   • zatrzymać wszelkie środki pozostające na zduplikowanych kontach, włączając środki wpłacone na te konta, jak i wygrane za ich pomocą.

   Jeśli gracz sam zauważy, że ma więcej niż jedno konto członkowskie, zobowiązanych jest natychmiast powiadomić o tym fakcie Royal Panda.

  8. Gracz musi zarejestrować swoje konto członkowskie osobiście. Zakazuje się rejestrowania konta dla innej osoby. Royal Panda ma prawo do zablokowania lub zamknięcia – według własnego uznania – takiego konta członkowskiego.
  9. Royal Panda zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania konta członkowskiego lub do wyrejestrowania go oraz unieważnienia konta gracza – według własnego uznania – z dowolnego powodu i każdorazowo bez konieczności uprzedniego zawiadamiania gracza. Konto gracza może zostać zamknięte, między innymi w następujących okolicznościach:
   • Jeżeli gracz wycofał środki na dowolny z zakupów dokonany przy użyciu karty kredytowej lub innej mających zastosowanie metody wnoszenia depozytów;
   • Jeżeli gracz był zaangażowany w grę zawodową lub działał w zmowie z innymi graczami;
  10. Royal Panda zastrzega sobie prawo zamykania kont członkowskich według własnego uznania. Uprzednio uzgodnione obowiązki umowne będą przestrzegane.
  11. W celu dopełnienia wszystkich obowiązków przewidzianych prawem i innymi rozporządzeniami właściwych organów regulacyjnych, jakie mogą obowiązywać, Royal Panda przechowuje wszystkie dane osobowe niezbędne do dopełnienia wymaganych obowiązków. Gdy przechowywanie danych przestaje być konieczne, zostają one zniszczone.
  12. Royal Panda przeprowadzi procedurę kontrolną „Poznaj Klienta” (ang. Know Your Client) po wpłaceniu przez gracza depozytu pieniężnego. Aby potwierdzić tożsamość gracza, Royal Panda może zażądać dodatkowych dokumentów, jakie uzna za konieczne.
  13. W Royal Panda nie mogą rejestrować się mieszkańcy następujących państw: Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja, Francja, Hiszpania, Włochy, Izrael, Singapur, Belgia, Dania, Republika Czeska, Słowenia, Australia, Holandia, Portugalia i Węgry.
  14. Żaden z kierowników lub pracowników Royal Panda, niezależnie od szczebla, nie może wnosić zakładów w prawdziwym pieniądzu w żadnej z gier typu jackpot. Jeżeli taki gracz wygra grę typu jackpot, wygrana nie zostanie wypłacona.
 6. Odpowiedzialność gracza
  1. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy dostęp do Royal Panda i korzystanie z Royal Panda są dozwolone w świetle obowiązujących przepisów. Gracz powinien zapoznać się z lokalnymi przepisami przed utworzeniem konta w Royal Panda. To obowiązkiem gracza (i nikogo innego) jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat lokalnych przepisów każdorazowo przy podejmowaniu gry.
  2. Dane gracza podane na jego koncie muszą być zawsze aktualne.
  3. Graczowi nie wolno dokonywać sprzedaży, przeniesienia lub nabycia kont członkowskich Royal Panda.
  4. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie podatki, opłaty i inne koszty związane z wygranymi lub wynikające z wygranych powstałych na skutek korzystania z Royal Panda.
  5. Dane do logowania gracza są ściśle poufne. Gracz ma obowiązek zachowania poufności swoich danych do logowania. Gracz powinien dokładać niezmiennie wszelkich starań, aby chronić poufność swoich danych do logowania.
  6. Graczowi nie wolno zapisywać haseł, podawać ich ani udostępniać innej osobie. Obowiązkiem gracza jest zachowanie poufności i tajemnicy danych konta, nazwy użytkownika oraz hasła. Jeżeli gracz poda, udostępni lub utraci swoją nazwę użytkownika lub hasło, Royal Panda nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku takiego zdarzenia. Pracownik Royal Panda nigdy nie prosi gracza o podanie hasła.
  7. Gracz ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione użycie jego nazwy użytkownika lub hasła. Gracz ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone z jego konta.
  8. Graczowi nie wolno nabyć, przenieść lub sprzedać środków z kont członkowskich Royal Panda.
  9. Royal Panda wykorzystuje zaawansowane metody szyfrowania nazwy użytkownika i hasła. Gracz nie będzie się dokonywał włamań, uzyskiwał dostępu ani podejmował próby dokonania włamania lub uzyskania dostępu, omijając zabezpieczenia Royal Panda. Jeżeli Royal Panda podejrzewa, że gracz podjął próbę lub może podejmować próbę dokonania włamania, Royal Panda zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwych organów oraz zablokowania lub zamknięcia konta gracza.
  10. Gra w Royal Panda jest zastrzeżona dla osób pełnoletnich w rozumieniu przepisów jurysdykcji, w której zamieszkuje gracz. Pod żadnym pozorem nie jest dozwolone, aby gracz rejestrował się lub brał udział w grze, jeżeli nie ma ukończonych 18 lat. Jeżeli zdeponowania środków dokona niepełnoletnia osoba zamieszkująca poza Wielką Brytanią, środki ulegną przepadkowi na rzecz Maltańskiego Urzędu ds. Loterii i Gier (MGA). Gracze z Wielkiej Brytanii przyjmują do wiadomości, że udział w grach hazardowych osób niepełnoletnich jest przestępstwem. Jeżeli zostanie stwierdzone, że gracz z Wielkiej Brytanii jest niepełnoletni, wszystkie wygrane zostaną uznane za przepadłe, a pierwotny depozyt zostaje zwrócony danej osobie po potrąceniu wygranych (włącznie z już wypłaconymi).
  11. Gracz jest w pełni świadomy tego, że korzystanie z usług Royal Panda wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy.
  12. Gracz jest w pełni świadomy wszystkich postanowień regulaminu i przeczytał je uważnie przed utworzeniem konta członkowskiego Royal Panda.
  13. Royal Panda zaleca, aby gracz zatrzymał kopię zestawienia transakcji.
  14. Royal Panda zaleca, aby gracz zatrzymał kopię niniejszego regulaminu.
 7. Depozyty
  1. Gracz może w dowolnym momencie zamknąć swoje konto członkowskie. Wszystkie środki z konta członkowskiego gracza pomniejszone o stosowne opłaty z tytułu wypłaty środków zostaną zwrócone graczowi.
  2. Minimalna kwota depozytu to 40 zł. Kwota ta może być wyższa w przypadku niektórych metod wnoszenia depozytu ze względu na stosunkowo wysokie koszty, jakie Royal Panda musi ponosić w związku z korzystaniem z takich metod.
  3. Gracz może zamknąć swoje konto członkowskie, kontaktując się z obsługą drogą mailową na adres: support@royalpanda.com
  4. Royal Panda postanowi, jaką metodę spłaty zastosować.
  5. Aby zapewnić zgodność z podstawowymi przepisami dotyczącymi ochrony środków klienta opracowanymi przez brytyjską Komisję Gier Hazardowych, Royal Panda przechowuje wszystkie środki zdeponowane przez graczy na rachunku bankowym będącym oddzielnym rachunkiem niż rachunek zawierający środki własne spółki do czasu wycofania środków przez gracza lub utraty środków przez gracza wskutek udziału w grach hazardowych Royal Panda. Pamiętaj, ze w razie niewypłacalności wspomniane konto i przechowywane na nim środki mogą zostać wzięte przez wierzycieli za aktywa ściągalne.
  6. Deponowanie środków pozyskanych w nieuczciwy sposób jest niezgodne z prawem. Pieniądze, które gracz deponuje na swoim koncie członkowskim, nie mogą być powiązane w żaden sposób z działaniem niezgodnym z prawem, w szczególności nie mogą pochodzić z nielegalnej działalności lub nielegalnego źródła.
  7. Royal Panda zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta członkowskiego gracza i zwrócenia salda pomniejszonego o stosowne opłaty z tytułu wypłaty środków, działając w tym zakresie według własnego uznania i bez konieczności wskazywania powodu zamknięcia konta lub uprzedniego zawiadomienia gracza.
  8. Gracz zgadza się, aby depozyty były obsługiwane bezpośrednio przez Royal Panda lub za pośrednictwem dostawcy usług płatności lub innej osoby trzeciej.
  9. Royal Panda nie gwarantuje, że nie dojdzie do opóźnień w realizacji transakcji lub przyjmowaniu depozytów.
  10. Royal Panda jest uprawniona do określenia minimalnych i maksymalnych kwot, jakie mogą być deponowane na koncie członkowskim, według własnego uznania Royal Panda.
  11. Royal Panda oferuje następujące metody deponowania środków wskazane wraz z czasem transakcji, limitem depozytu oraz opłatą transakcyjną. Należy zwrócić uwagę, że niektóre metody mogą nie być dostępne w pewnych państwach.
   Opcje Metody deponowania Czas transakcji Depozyt minimalny Depozyt maksymalny Opłata transakcyjna
   Płatności natychmiastowe Sofortüberweisung natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe LobaNet natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe Instant banking natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   E-wallet DineroMail natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Voucher Karta AstroPay natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe (natychmiastowy) (szybki)
   przelew bankowy
   1–5 dni 40 zł 200 000 zł 0,0%
   Karty Karty kredytowe/debetowe natychmiast 40 zł 6 000 zł 0,0%
   Voucher Paysafecard natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe Przelewy24 natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Voucher Ukash natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Voucher Todito Cash natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Voucher Boleto Bancário natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   E-wallet NETELLER natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   E-wallet Skrill natychmiast 40 zł 40 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe SafetyPay natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe eKonto natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe AGMO natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   E-wallet eWire natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe Trustly natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe GiroPay natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Płatności natychmiastowe Euteller natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
   Karty Fundsend natychmiast 40 zł 60 000 zł 0,0%
 8. Wypłaty środków
  1. Royal Panda nie jest instytucją finansową, w związku z czym nie jest objęta ubezpieczeniem, gwarancją, sponsorowaniem ani nie jest w inny sposób zabezpieczona w drodze depozytu lub systemu ubezpieczeń bankowych. Wszelkie podejrzane działania zostaną objęte śledztwem.
  2. Gracz zgadza się, aby fundusze zdeponowane na jego koncie członkowskim były wykorzystywane wyłącznie na potrzeby udziału w grach. Royal Panda zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty w wysokości 10%, jeżeli gracz zażąda wypłaty, a obrót na koncie gracza nie jest co najmniej równy kwocie zdeponowanych środków.
  3. Gracz zgadza się, aby wypłaty środków były obsługiwane bezpośrednio przez Royal Panda lub za pośrednictwem dostawcy usług płatności lub innej osoby trzeciej.
  4. Gracz uznaje prawo Royal Panda do wstrzymania wypłat środków, jeżeli Royal Panda podejrzewa, że gracz może być zaangażowany lub był zaangażowany w działania niewłaściwe, w działania o charakterze oszustwa lub w działanie w zmowie.
  5. Royal Panda nie gwarantuje, że nie dojdzie do opóźnień w realizacji transakcji lub otrzymaniu wypłat środków.
  6. W dowolnym okresie 24h gracz może zażądać wypłaty środków do kwoty określonej dla danego sposobu wypłaty, wskazanej w piątej kolumnie tabeli zawartej w pkt 8.8. Niemniej jednak – dla bezpieczeństwa gracza – Royal Panda przelewa graczowi w danym okresie 24h tylko 200 000 zł, chyba że uzgodniono wcześniej większą kwotę.
  7. Minimalna kwota, jaka może zostać wypłacona graczowi, to 40 zł. Kwota ta może być wyższa w przypadku niektórych metod wypłaty środków ze względu na stosunkowo wysokie koszty, jakie Royal Panda musi ponosić w związku z korzystaniem z takich metod.
  8. Royal Panda oferuje następujące metody wypłaty środków wskazane wraz z czasem transakcji, opcjami, narzuconymi opóźnieniami oraz opłatą transakcyjną.
   Opcje Metody wypłaty środków Czas transakcji Wypłata minimalna Wypłata maksymalna Opłata transakcyjna
   Bank Przelew bankowy 1–5 dni 40 zł 400 000 zł 0,0%
   E-wallet Skrill natychmiast 40 zł 400 000 zł 0,0%
   E-wallet NETELLER natychmiast 40 zł 400 000 zł 0,0%
   Karty Karty kredytowe/debetowe 1–5 dni 40 zł 200 000 zł 0,0%
  9. Royal Panda realizuje procedury weryfikacji w celu zweryfikowania tożsamości gracza w przypadku skumulowanych wypłat w wysokości 2 330 € lub wyższych.
  10. Royal Panda realizuje procedury weryfikacji w celu zweryfikowania tożsamości gracza w przypadku skumulowanych depozytów w wysokości 2 000 € lub więcej dokonanych w okresie 24h przez graczy w Wielkiej Brytanii.
  11. Royal Panda zastrzega sobie również prawo do realizowania procedur weryfikacji w przypadku niższych wypłat.
  12. Wypłaty dokonywane przez gracza będą zwracane wyłącznie na ten sam rachunek, z którego pochodziły środki wpłacone na konto gracza.
  13. Gracz zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z takich kart kredytowych i innych instrumentów finansowych, które są ważne i należą do niego.
 9. Konta nieaktywne, uśpione i zamknięte
  1. Nieaktywne konto członkowskie to konto, na które nie wchodzono od 10 miesięcy, a na którym znajduje się saldo rzeczywistych środków pieniężnych. Royal Panda skontaktuje się z graczem, gdy jego konto stanie się nieaktywne. Jeżeli po upływie 12 miesięcy od ostatniego logowania, Royal Panda nie jest w stanie skontaktować się z graczem, Royal Panda obciąży konto członkowskie gracza opłatą administracyjną w wysokości 20 zł za miesiąc. Jeżeli saldo gracza wynosi mniej niż 20 zł, odliczona zostanie kwota, jaka pozostała na koncie. Pobranie opłaty z konta członkowskiego gracza nie spowoduje ujemnego salda gracza. Royal Panda dołoży rozsądnych starań, aby skontaktować się z graczem.
  2. Jeżeli gracz rozpocznie ponownie grę ze swojego konta zanim konto stanie się kontem uśpionym, ale po tym, gdy Royal Panda rozpoczęła obciążanie konta członkowskiego gracza opłatą administracyjną, Royal Panda zwróci na konto członkowskie gracza pobraną opłatę administracyjną.
  3. Konto uśpione to konto, na którym znajduje się saldo rzeczywistych środków pieniężnych, a na które nie wchodzono od 30 miesięcy. Jeśli konto gracza przejdzie w stan uśpienia i jeśli Royal Panda nie będzie w stanie skontaktować się z jego właścicielem, zgodnie z obowiązującym prawem Royal Panda przeleje pozostające na nim środki do MGA.
  4. Konto członkowskie gracza może zostać wyłączone/zamknięte, jeżeli gracz naruszy regulamin Royal Panda.
 10. Odpowiedzialny udział w grach hazardowych
  1. Royal Panda oferuje szereg rozwiązań dla tych klientów, którzy chcą ograniczyć swoją aktywność w grach hazardowych Royal Panda. Dostępne są następujące mechanizmy ochrony na własną prośbę, do których można przystąpić, korzystając z linku do stron dotyczących odpowiedzialnego udziału w grach hazardowych zamieszczonego w stopce strony internetowej:
   • Wyłączenie na własną prośbę
   • Czas do namysłu
   • Ustawienie limitów finansowych dla zakładów i przegranych
   • Ustawienie limitów czasowych sesji
  2. Gracz zawierający z Royal Panda umowę o rozwiązaniach ograniczających będzie miał uniemożliwiony dostęp do konta na czas określony lub nieokreślony. W okresie wyłączenia na własną prośbę Royal Panda nie będzie przekazywała informacji o promocjach.
  3. Jeżeli gracz potrzebuje przerwy od gier w Royal Panda, może poprosić o przyznanie tzw. czasu do namysłu wynoszącego siedem dni. Gdy gracz złoży wniosek o przyznanie czasu do namysłu otrzyma od Royal Panda potwierdzenie w terminie 48 godzin. We wszystkich przypadkach wniosek gracza zostanie zrealizowany, gdy tylko Royal Panda zapozna się z wnioskiem.
  4. Gracz może zdecydować się na nałożenie pułapu maksymalnych zakładów i przegranych, jakie może wnosić/ponosić.
  5. Gracz może również zdecydować się na narzucenie sobie ograniczeń czasowych sesji.
  6. Jeżeli gracz dostosowuje ręcznie lub wnioskuje o dostosowanie ograniczeń (w tym limitów strat, zakładów i depozytów) lub o okres wyłączenia na własną prośbę:

   • nowe limity, które są bardziej rygorystyczne niż poprzednio narzucone, lub wydłużenie czasu wyłączenia na własną prośbę – będą obowiązywały niezwłocznie od chwili dostosowania.
   • nowe limity, które są mniej rygorystyczne niż poprzednio narzucone – wejdą w życie po siedmiodniowym okresie stanowiącym czas do namysłu, licząc od momentu dostosowania.
   • okres wyłączenia na własną prośbę może zostać skrócony wyłącznie po upływie siedmiodniowego okresu stanowiącego czas do namysłu, chyba że obowiązujący okres wyłączenia na własną prośbę upływa w ciągu tych siedmiu dni, w którym to przypadku termin zakończenia nie ulega zmianie.
 11. Polityka prywatności
  1. Royal Panda szanuje prywatność gracza. Royal Panda chroni prywatność gracza polityką prywatności Royal Panda.
  2. Royal Panda przetwarza dane osobowe uzyskane od gracza w celu umożliwienia mu dostępu do oferowanych usług oraz umożliwienia mu uczestnictwa w grach oraz świadczenia usług pomocniczych.
  3. Royal Panda dokłada starań, aby chronić dane osobowe gracza. Royal Panda stosuje protokoły bezpieczeństwa, aby zapewnić przeprowadzenie wszystkich transakcji, w tym wnoszenia depozytów i wypłat środków, w sposób całkowicie bezpieczny.
  4. Royal Panda, zapewniając ochronę danych osobowych gracza, działa w spójności z wymogami maltańskiej ustawy o ochronie danych osobowych (rozdział 440 Ustaw maltańskich).
  5. Do danych osobowych będą mieli następujący pracownicy Royal Panda:
   • Kluczowe kierownictwo
   • Kierownik ds. prania pieniędzy
   • Dyrektor ds. operacyjnych
   • Pośrednicy obsługi klienta
   • Członkowie zespołu ds. lojalności klienta
   • Menedżer(owie) ds. graczy VIP

   Pracownicy Royal Panda, którzy mają dostęp do danych osobowych gracza lub są powiązani z przetwarzaniem tych danych, są zobowiązani do poszanowania poufności danych gracza zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych i prywatności.

  6. Royal Panda zastrzega sobie prawo do zapisywania wszystkich rozmów, komunikacji internetowej oraz szczegółów transakcji przeprowadzanych przez gracza za pośrednictwem strony internetowej.
  7. Chociaż www.royalpanda.com oraz powiązane adresy URL mogą zawierać łącza do stron obsługiwanych przez inne osoby niż Royal Panda, Royal Panda nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności ani za treść takich stron.
  8. Royal Panda może instalować pliki cookies na komputerze użytkownika. Pliki cookies to małe pliki zawierające informacje wykorzystywane do zaoferowania graczowi optymalnego doświadczenia związanego z korzystaniem ze strony internetowej, śledzenia odwiedzających oraz doskonalenia usług.
  9. Royal Panda może wykorzystywać i publikować nazwę użytkownika gracza, imię gracza, pierwszą literę nazwiska gracza lub region gracza w celach promocyjnych.
  10. Dane osobowe gracza będą ujawniane osobom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:
   • gdy Royal Panda ma taki obowiązek w świetle prawa;
   • gdy dotyczy to biura informacji kredytowej; biuro informacji kredytowej może również przechowywać zapis takich danych;
   • jeżeli Royal Panda musi udostępnić dane podmiotom realizującym płatności w celu umożliwienia transakcji;
   • w celu dopełnienia przez Royal Panda obowiązków prawnych i regulacyjnych wobec właściwych organów wydających pozwolenia i organów regulacyjnych, jak również obowiązków i zobowiązań wynikających z mających zastosowanie przepisów oraz względem stosownych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach;
   • gdy Royal Panda uznaje, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony Royal Panda lub bezpieczeństwa gracza lub bezpieczeństwa innych, zbadania działań o charakterze oszustwa lub zareagowania na wniosek władz;
   • gdy Royal Panda uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży części lub całości swoich aktywów, o czym gracz zostanie zawiadomiony drogą mailową lub przez wyraźnie widoczny komunikat na stronie www.royalpanda.com;
   • jeżeli dostawcy usług marketingowych Royal Panda wymagają danych do realizowania swoich zadań;
   • innym osobom trzecim – pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody gracza;
  11. Aby zapewnić graczowi skuteczną obsługę, Royal Panda lub usługodawcy Royal Panda mogą być zobowiązani do przekazywania danych osobowych gracza z jednego państwa do drugiego na całym świecie. Gracz niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych.
 12. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  1. Royal Panda ma prawo do zablokowania konta członkowskiego gracza, gdy podejrzewa się, że doszło do działania o charakterze oszustwa. Konto zostanie zablokowane do czasu ukończenia przez Royal Panda kontroli konta członkowskiego gracza.
  2. Pieniądze, które gracz deponuje na swoim koncie członkowskim, nie są powiązane w żaden sposób z działaniem niezgodnym z prawem, w szczególności nie pochodzą z nielegalnej działalności lub nielegalnego źródła.
  3. Royal Panda zgłasza wszelkie podejrzane transakcje właściwym organom.
  4. Royal Panda będzie sprawdzać wszystkie transakcje, aby zapobiegać praniu pieniędzy.
  5. Royal Panda może zażądać od gracza przedstawienia dokumentów umożliwiających identyfikację. Niespełnienie żądania może spowodować zablokowanie konta członkowskiego gracza do czasu przedstawienia odpowiednich dokumentów.
  6. Jeżeli Royal Panda nie może potwierdzić legalności pochodzenia środków zdeponowanych przez gracza, konsultuje się z Wydziałem Analiz Wywiadu Finansowego (Financial Intelligence Analysis Unit – FIAU).
 13. Skargi gracza
  1. Jeżeli gracz chce złożyć skargę, może skontaktować się z Royal Panda w następujący sposób:
   • dzwoniąc do Royal Panda pod numer +356 2778 0418
   • korzystając z czata na żywo
   • wysyłając e-mail do obsługi klienta na adres support@royalpanda.com
  2. Royal Panda dołoży wszelkich starań, aby bezzwłocznie rozwiązać zgłoszoną kwestię.
  3. Jeżeli gracz ma pytania dotyczące transakcji, może skontaktować się z Royal Panda, wysyłając na adres support@royalpanda.com wiadomość z zapytaniem. Royal Panda rozpatruje wszelkie zapytania lub kwestionowane transakcje. Decyzja Royal Panda jest decyzją ostateczną.
  4. Jeżeli gracz z jakichkolwiek przyczyn nie jest zadowolony z rozwiązania zaproponowanego przez Royal Panda, może złożyć skargę do Maltańskiego Urzędu ds. Loterii i Gier (MGA). Skargi graczy i spory z graczami z Wielkiej Brytanii powinny być kierowane do eCOGRA – wyznaczonego przez Royal Panda podmiotu zajmującego się procedurą alternatywnego rozstrzygania sporów. Alternatywnie, gracze z Wielkiej Brytanii mogą również skorzystać z przygotowanej przez Komisję Europejską platformy - Online Disputes Resolution (ODR).

   Wszystkie państwa poza Wielką Brytanią

   Wielka Brytania

   • eCOGRA, eCommerce and Online Gaming Regulation and Assurance
   • Numer telefonu: +44 20 7887 1480
   • info@ecogra.org
   • Alternatywnie, gracze z Wielkiej Brytanii mogą korzystać z ODR platform Komisji Europejskiej.
 14. Czat
  1. Niektóre gry Royal Panda mają funkcję „czat”. Funkcja „czat” może być wykorzystywana jako narzędzie do komunikowania się z innymi graczami oraz dealerami w grach na żywo.
  2. Royal Panda nie może brać na siebie odpowiedzialności za zachowanie innych graczy korzystających z funkcji „czat”.
  3. Royal Panda zastrzega sobie prawo do usuwania funkcji „czat” ze strony internetowej w przypadku nadużyć.
  4. Wykorzystywanie funkcji „czat” w sposób nieetyczny jest surowo zabronione. Wobec graczy dopuszczających się przy korzystaniu z funkcji „czat” między innymi działania w zmowie, używania wulgarnego języka, wyrażeń obraźliwych, dyskryminacji lub dystrybuowania wiadomości o charakterze reklamowym, zostaną podjęte stosowne kroki.
  5. Wykorzystywanie funkcji „czat” w sposób nieetyczny może prowadzić do wyłączenia z gier, w których istnieje funkcja „czat”.
  6. Podejrzane konwersacje zostaną zgłoszone właściwym organom, w tym między innymi Maltańskiemu Urzędowi ds. Loterii i Gier (MGA).
  7. Royal Panda zachowuje prawo do zamknięcia konta członkowskiego gracza w sytuacji naruszenia postanowień regulaminu dotyczących korzystania z funkcji „czat”.
  8. Czaty są moderowane przez dostawcę oprogramowania danej gry.
  9. Wszystkie konwersacje trafiają do rejestrów i są zapisywane.
 15. Prawa autorskie
  1. Royal Panda jest wyłącznym właścicielem znaków towarowych Royal Panda oraz logotypu Royal Panda. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  2. Gracz nie uzyskuje żadnych praw do znaków towarowych, grafiki, tekstu, koncepcji, metodyki lub nazw poprzez korzystanie z usług Royal Panda oraz materiałów w nich zawartych. Graczowi wolno wykorzystywać materiały jedynie za wyraźną zgodą Royal Panda.
  3. Całość treści, w tym między innymi tekst, technologia, grafika, kod, muzyka, treści audio, animacje, pliki, łącza i struktura www.royalpanda.com oraz powiązanych adresów URL, jest objęta prawem autorskim i stanowi własność Royal Panda, jej podmiotów powiązanych oraz licencjodawców. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  4. Royal Panda będzie w każdym przypadku rozpatrywać indywidualnie kwestię zgody na wykorzystanie informacji ze strony internetowej. Podanie na stronie internetowej osoby trzeciej informacji pochodzącej ze strony www.royalpanda.com jest możliwe wyłącznie pod wyraźnym warunkiem, że na stronie internetowej osoby trzeciej, na której wykorzystano informacje, podane jest łącze do strony źródłowej.
  5. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, nie wolno kopiować, pobierać, przechowywać, adaptować ani zmieniać treści www.royalpanda.com w żadnym celu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Royal Panda.
  6. Gracz zobowiązuje się do poszanowania wszystkich praw autorskich lub znaków towarowych powiązanych z działalnością Royal Panda.
  7. Jeżeli gracz uznaje, że treść objęta prawem autorskim, które należy do Royal Panda, została odtworzona w sposób niezgodny z prawem lub doszło do naruszenia praw autorskich, ma obowiązek zawiadomić o tym Royal Panda: support@royalpanda.com
  8. Praktyki, takie jak tzw. skrobanie www (web scraping) lub inne automatyczne lub ręczne pozyskiwanie danych Royal Panda, są zakazane.
  9. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za koszty, szkody i wydatki wynikające z niedozwolonego korzystania z praw własności intelektualnej Royal Panda.
  10. Wszelkie nieuprawnione wykorzystywanie dowolnego z powyższych praw może skutkować procesem karnym lub podjęciem innych czynności.