Integritetsmeddelande

Senast uppdaterat: 2018-05-23

Sammanfattning

Den personuppgiftsansvariges namn: Royal Panda Ltd.

Metoder för insamling av information: när du lämnar information till oss på vår webbplats, exempelvis genom att registrera dig eller prenumerera på nyhetsbrev, via cookies när du använder vår webbplats samt i vissa fall via tredje part.

Användning av information: för att efterleva våra lagliga skyldigheter, förbättra webbplatsen och spelen samt förebygga bedrägerier.

Information som lämnas till tredje part: när det krävs enligt lag, till våra plattformsleverantörer och till betalningsbehandlare för att de ska kunna fullgöra sina tjänstekontrakt.

Lagring av information: under minst fem år från den senaste spelartransaktionen eller från när kontot stängdes ned, i enlighet med gällande penningtvättsregler i Storbritannien och Malta.

Försäljning av information till tredje part: nej.

Överföring till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): vi kommer att överföra en begränsad mängd personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men endast under särskilda omständigheter . Royal Panda kommer då att vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Användning av cookies: nödvändiga cookies, funktionscookies (valfria) och annonscookies (valfria)

Information som samlas in om dig: namn, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer, kön, adress, vilka av Royal Pandas produkter du använder, sådan nationell ID-information som krävs för att styrka en kunds identitet i enlighet med gällande rätt, annan information som du angav när du kontaktade oss, särskilt om du använde ett kontakt- eller registreringsformulär på vår webbplats, information du sänt oss i en chatt på nätet, under ett telefonsamtal eller i samband med ett supportärende, uppgifter om självavstängning, vilket omfattar personuppgifter om dig och information om din självavstängning, exempelvis start- och slutdatum. I marknadsföringssyfte och för att förbättra våra webbplatser och tjänster samlar vi även in personuppgifter som skickas av din webbläsare, det vill säga information om din webbläsare, din IP-adress och ditt operativsystem.

Dina rättigheter: du kan begära att få information om de personuppgifter vi lagrar om dig, du kan begära att vi rättar dina personuppgifter, du kan invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, och du kan skicka in klagomål eller kräva att vi exporterar eller överför dina personuppgifter.

Inledning

I egenskap av personuppgiftsansvarig har Royal Panda Ltd (”Royal Panda”) laglig skyldighet enligt reglerna för spel att behandla en spelares personuppgifter i syfte att ge spelaren tillgång till våra tjänster, låta spelaren delta i spel och tillhandahålla andra närliggande tjänster till spelaren.

Syftet med detta meddelande är att informera dig om våra policyer för insamling, användning och yppande av personuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon utom de parter som omnämns i detta integritetsmeddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera denna integritetspolicy utan föregående meddelande. Royal Panda måste alltid behandla dina personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande du accepterade vid tiden då du gav ditt medgivande. Vid ändringar av vår policy kommer vi att meddela dig om detta genom att lägga upp ett meddelande i en banner på vår webbplats. Om du fortsätter att använda webbplatsen och/eller dess tjänster anses du ha gett ditt medgivande till det uppdaterade meddelandet. Använd det datum som står vid ”Senast uppdaterad” i detta meddelande för att bedöma när meddelandet ändrades senast.

1. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Royal Panda samlar in och behandlar dina personuppgifter från och med det att du öppnar ett konto hos oss. Vi gör detta för att:

 • Efterleva de regler som gäller om spel och penningtvätt i de jurisdiktioner där vi har speltillstånd;
 • Delta i spel och tillhandahålla närliggande tjänster;
 • Tillhandahålla de tjänster du efterfrågar på vår webbplats;
 • Förbättra vår webbplats och våra tjänster;
 • Säkerställa webbplatsens säkerhet;
 • Förbättra marknadsföringen av relevant innehåll i allmänhet, med hjälp av anonymiserade eller pseudonymiserade personuppgifter;
 • Om du gett oss särskilt tillstånd till detta kan vi även rikta marknadsföring direkt till dig, exempelvis via e-post, SMS, remarketing eller retargeting;
 • Förutom i dessa syften behandlar vi endast dina personuppgifter om du gett oss ditt medgivande för det angivna syftet, exempelvis för att publicera ditt användarnamn och/eller förnamn och/eller den första bokstaven i efternamnet och/eller din region i marknadsföringssyfte.

Ingen del av den ovan nämnda behandlingen innebär automatiskt beslutsfattande.

2. Cookies och spårningspixlar vid besöket

När du besöker Royal Pandas webbplats samlar vårt system automatiskt in information om besöket, exempelvis information om din webbläsare, din IP-adress och den webbplats som skickade dig till oss.

Denna insamling kan ske i samarbete med våra plattformsleverantörer och partners (se listan med mottagare av personuppgifter nedan). Denna information kan ge oss allmän demografisk information eller användardata för besökarna på vår webbplats. Vi använder inte av automatiskt insamlad information för att identifiera dig personligen utan att först inhämta ytterligare medgivanden.

Denna information samlas in via cookies, inbäddade hyperlänkar och liknande verktyg. De senaste webbläsarna kan ställas in så att de inte accepterar cookies eller raderar dem. Listan nedan innehåller de typer av cookies vi använder samt deras syften.

Nödvändiga cookies: möjliggör navigation och grundläggande funktionalitet på webbplatserna, exempelvis tillgång till webbplatsernas medlemssidor.

Funktionscookies: gör det möjligt för oss att analysera hur du använder webbplatsen och de val du gör på webbplatsen (engångsnyckel, språk och region). På så vis kan vi kan spara inställningarna och ge dig en mer personligt anpassad upplevelse.

Annonscookies: gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten hos vår innehållsmarknadsföring. Dessa cookies levereras av våra partners för att spåra besök på webbplatsen och se om nya spelare registrerar sig efter att ha sett våra annonser. Vi delar inte dina personuppgifter (exempelvis namn eller e-postadress) med andra leverantörer, förutom när det gäller information om webbplatsbesök som samlas in direkt av dessa annonscookies. Information om ditt besök på webbplatsen kan emellertid kopplas ihop med andra personuppgifter som leverantörerna samlat in från andra källor. Den sistnämnda externa behandlingen av personuppgifter regleras då av tredjepartsleverantörernas integritetsmeddeladen och -policyer.

Se nedan för en beskrivning av de cookies som används på våra webbplatser och hur du kan välja bort dem.

www.royalpanda.com / m.royalpanda.com (Nödvändiga cookies)

Namn på cookie Beskrivning av värde
device_type Enhetstyp, om okänd
device Heltal som anger enhetstyp
has_js Boolesk som indikerar att webbläsaren har stöd för JavaScript
currency_to_show Innehåller den valutanyckel som ska användas på sidan för jackpottar, etc.
content_currency Innehåller den valutanyckel som ska användas för att ange valutan i innehållet
sessionKey Engångsnyckel
rp_login Spelarens engångsnyckel
rp_casino_cat ID för den senaste spelkategori som använts
rp_casino Lista med ID:n för alla spel inom den sista kategorin eller inom den senaste sökningen
aucp13n Cookie för casherensning
Random Engångsnyckel som är knuten till spelarens engångsnyckel
btag Affiliate-identitet
affTracking Affiliate-relaterade spårningskoder
hasPendingLimits Boolesk som används för att bedöma om en spelare måste ge sin bekräftelse på grund av angivna gränser för ansvarsfullt spelande

Avstående: du kan ställa in din webbläsare så att den inte tar emot annonscookies. Detta kan begränsa webbplatsens funktionalitet.

Google Analytics (funktionscookies)

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Läs mer i Användarvillkor för Google Analytics och Integritetspolicy.

Avstående: ladda ned insticksprogrammet “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” för din webbläsare här.

3. Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter avser varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Royal Panda samlar in, behandlar eller använder följande personuppgifter:

 • Namn, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer, kön, de Royal Panda-produkter som används;
 • Nationell ID-information för att styrka kundens identitet, enligt kraven i gällande rätt;
 • Övriga uppgifter du gett oss när du kontaktat oss, särskilt om du använt kontakt- eller registreringsformulären på vår webbplats;
 • Uppgifter du gett oss i en chatt på nätet, under ett telefonsamtal eller i samband med ett supportärende;
 • Uppgifter om självavstängning, vilket omfattar uppgifter om dig och din självavstängning, exempelvis dina registrerings- och kontaktuppgifter och information om din självavstängning, exempelvis start- och slutdatum.

I marknadsföringssyfte och för att förbättra våra webbplatser och tjänster samlar vi även in personuppgifter som skickas av din webbläsare, det vill säga information om din webbläsare, din IP-adress och ditt operativsystem.

4. Tillämplig lag

Royal Panda kommer att spara dina personuppgifter och därmed förknippade transaktioner och spara dem i enlighet med gällande lagar och regler i de jurisdiktioner där Royal Panda har speltillstånd, vilket inte nödvändigtvis begränsas till Malta och Storbritannien.

5. Datalagring

På grund av penningtvättsreglerna i de jurisdiktioner där vi har speltillstånd inom Europeiska Unionen måste Royal Panda lagra de personuppgifter spelarna anger vid registreringen och alla personuppgifter som anges under den tid spelarens konto är aktivt, i minst fem år från spelarens sista transaktion eller från det kontot stängs ned. Det är därför inte möjligt att tillmötesgå en begäran om radering innan denna period har passerat.

6. Mottagare av personuppgifter

Royal Panda varken säljer eller hyr ut personuppgifter till tredje part. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter, förutom på det sätt som anges i detta integritetsmeddelande. Följande anställda på Royal Panda kommer att ha tillgång till dina personuppgifter:

 • Viktiga tjänstemän
 • Den penningtvättsansvarige
 • Dataskyddsombudet
 • Verksamhetschefen
 • Kundtjänstmedarbetare
 • Risk- och bedrägerianalytiker
 • Medlemmarna av det team som ansvarar för att behålla kunder
 • Chef(er) med ansvar för VIP-spelare

De av Royal Pandas anställda som har tillgång till eller förknippas med behandlingen av spelarens personuppgifter har undertecknat sekretessavtal som innebär att de måste respektera den konfidentiella beskaffenheten hos spelarens uppgifter i enlighet med gällande lagar om spel, skydd av personuppgifter och sekretess.

Tredje part

Vi kan komma att yppa dina personuppgifter om det krävs enligt lag, förordning, stämningsansökan, domstolsbeslut eller liknande. Det kan även hända att vi yppar dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet eller rättsvårdande myndighet om vi tror att det är nödvändigt för att skydda Royal Pandas, dess kunder eller tredje parts rättmätiga intressen.

Dina personuppgifter kommer endast att yppas för tredje part i följande fall:

 • Om Royal Panda måste göra det enligt lag;
 • Om Royal Panda måste dela med sig av information med betalningsbehandlare för att underlätta betalningstransaktioner, i enlighet med deras integritetspolicyer;
 • För efterlevnad med Royal Pandas juridiska och regulatoriska plikter och ansvar gentemot behöriga tillstånds- och tillsynsmyndigheter, liksom alla plikter och ansvar som gäller under annan gällande lag och gentemot andra behöriga tillsynsmyndigheter i andra jurisdiktioner;
 • Om Royal Panda anser att ett yppande är nödvändigt för att skydda Royal Pandas, spelarens eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en förfrågan från en myndighet;
 • Om Royal Panda skulle ingå i en företagssammanslagning, ett företagsförvärv eller en försäljning av samtliga eller delar av Royal Pandas tillgångar kommer spelaren att meddelas via e-post och/eller genom ett väl synligt meddelande på www.royalpanda.com;
 • Om leverantörerna av Royal Pandas marknadsföring behöver denna information för att genomföra sina uppgifter;
 • I syfte att efterleva våra skyldigheter enligt lag, mer specifikt skyldigheterna i den brittiska spellagen Gambling Act 2005 och villkoren för våra speltillstånd, delar vi med oss av dina uppgifter om självavstängning till andra företag inom samma koncern som också bedriver spelverksamhet med tillstånd, nämligen LeoVegas Mobile Gaming Group (”LeoVegas”). I samma syfte delar även LeoVegas med sig av dina uppgifter om självavstängning till andra varumärken som används av LeoVegas för dess spelverksamhet;
 • Till alla andra tredje partner om det sker med spelarens föregående medgivande.

Vi använder tredje parter som personuppgiftsbiträden för behandling begränsade mängder personuppgifter å våra vägnar. Dessa tjänsteleverantörer hjälper Royal Panda, särskilt med avseende på hosting och drift av webbplatser, marknadsföring, analystjänster, förbättring av webbplatser och utskick av nyhetsbrev via e-post. Dessa personuppgiftsbiträden är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Royal Panda säkerställer att överföringen av personuppgifter till mottagarna är förenlig med samma dataskyddslagstiftning och att personuppgiftsbiträdena ådrar sig samma skyldigheter som Royal Panda enligt respektive tjänsteavtal.

Våra webbplatser kan även omfatta sociala mediefunktioner (exempelvis knappar för att dela eller gilla). Dessa funktioner tillhandahålls av tredje part, i form av sociala medieplattformar som exempelvis Facebook Behandlingen av uppgifter som samlas in på detta sätt regleras av integritetspolicyn för respektive sociala medieplattform.

Vårt innehåll kan länka till tredjepartswebbplatser för att ge relevanta hänvisningar. Vi ansvarar inte för detta externa innehåll, som kan innehålla separata integritetspolicyer och upplysningar om behandlingen av personuppgifter.

7. Kommunikation via e-post

En e-postadress som samlats in i kommunikations- eller marknadsföringssyfte kommer att användas för att kontakta dig samt för att skicka dig marknadsföring via e-post. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att ta emot e-post i marknadsföringssyfte genom att klicka på en avregistreringslänk eller genom att uppdatera dina kontopreferenser på vår webbplats.

Med ditt medgivande kan vi även använda e-postspårningsteknik för att samla in information om huruvida du öppnar ett visst e-postmeddelande eller klickar på länkar i ett e-postmeddelande. Denna information kommer endast att användas för att förbättra framtida marknadsföringsbudskap, inklusive prioriteringar av uppföljning baserat på den relevans vi uppfattar att kommunikationen har för dig. Utan ditt medgivande kommer vi inte att använda personuppgifter som är unika för dig, såsom din IP-adress, information om din enhet eller webbläsare eller vid vilken tid eller hur ofta du öppnar ett e-postmeddelande eller klickar på en länk.

8. Tekniskt och organisatoriskt dataskydd

Royal Panda vidtar genomförbara tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk och förlust. Vi sparar uppgifterna i en säker miljö som genomgår regelbundna inspektioner och revisioner i enlighet med regulatoriska krav i Storbritannien och Malta. Vi ger våra medarbetare utbildning i bästa praxis inom skyddet för personuppgifter och kräver att de ingår sekretessavtal.

Men trots att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera den absoluta säkerheten för de personuppgifter du lämnar på våra webbplatser.

9. Rättigheter och kontaktuppgifter

Du kan begära information om de personuppgifter vi lagrar med avseende på dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att vi rättar dem. Du kan invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte och återkalla ditt medgivande. Du kan begära att vi exporterar dina personuppgifter eller överför dem till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 av dataskyddsförordningen, särskilt i den medlemsstat där du är varaktigt bosatt, har din arbetsplats eller där en påstådd överträdelse har ägt rum.

Du är välkommen att skicka en sådan begäran eller övriga frågor och kommentarer om detta integritetsmeddelande eller om www.royalpanda.com:s integritetspraxis till vårt dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet
Royal Panda Limited, Level 2,
Tagliaferro Business Centre, High Street, c/w Gaiety Lane,
Sliema SLM 1551, Malta
E-post: support@royalpanda.com