Villkor

Version: 1.16
Senast uppdaterad: 2018-09-17

 1. Allmän information
  1. Läs noggrant igenom det följande juridiskt bindande avtalet (nedan kallat ”avtalet” eller ”villkoren”) mellan Royal Panda Limited, som använder varumärket Royal Panda, och dig själv (nedan kallad ”spelaren” eller ”spelare”).
  2. Med Royal Panda avses i dessa villkor Royal Panda Limited. Royal Panda är registrerat på Malta med organisationsnummer C58222. Royal Panda har sitt säte på Level 2, Tagliaferro Business Centre, High Street, c/w Gaiety Lane, Sliema SLM 1551, Malta.
  3. Med ”webbplats” och ”webbplatsen” avses i dessa villkor www.royalpanda.com, samtliga därmed förknippade URL: er och övriga därmed förknippade webbplatser där Royal Pandas tjänster tillhandahålls.
  4. Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan spelaren och Royal Panda.
  5. Royal Panda är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority (MGA), och är inkorporerat under företagslicensen LeoVegas Gaming p.l.c. MGA/CRP/237/2013.
  6. Royal Panda har även tillstånd från och står under tillsyn av i Storbritannien av den brittiska spelmyndigheten, Gambling Commission (”GC”), och har tilldelats följande tillstånd: 000-039221-R-319351-011.
  7. Dessa villkor träder ikraft så fort spelaren godkänner dem genom att bekräfta att denne har läst, förstått och accepterat dem.
  8. Dessa villkor, samt alla tvister eller krav som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller dess föremål, oavsett om de är inom- eller utomobligatoriska, skall regleras av och tolkas i enlighet med maltesisk lag.
  9. Spelaren måste läsa dessa villkor noggrant innan denne godkänner dem. Om spelaren inte accepterar någon bestämmelse i dessa villkor får spelaren inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen.
  10. Royal Pandas villkor kan uppdateras från tid till annan. Spelaren kommer att meddelas om eventuella ändringar. Spelaren måste alltid bekräfta sitt godkännande innan dessa ändringar träder ikraft. Versionsnummer och datum för den senaste uppdateringen på toppen av denna sida informerar spelaren om när de sista ändringarna gjordes.
  11. Dessa villkor publiceras på flera språk i informationssyfte. Endast den engelska versionen utgör den juridiska grunden för förhållandet mellan spelaren och Royal Panda. Vid eventuella skillnader mellan en icke-engelsk version och den engelska versionen av dessa villkor skall den engelska versionen äga företräde.
  12. Alla hänvisningar till Royal Pandas spel i detta avtal ska avse slumpgeneratorer för casinospel, live casinospel och mobila casinospel som emellanåt kan vara tillgängliga på www.royalpanda.com och relaterade webbadresser, men det kan även avse sportbetting. Royal Panda förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från webbplatsen efter eget gottfinnande. Alla hänvisningar till betting på händelser hos Royal Panda i detta avtal ska avse insatser på utgången av riktiga händelser ("betting på riktiga händelser") och utgången av virtuella händelser som drivs av slumpgeneratorer ("betting på virtuella händelser").
  13. Syftet med att spela på Royal Panda är endast för att underhålla. Det finns inget krav att spela för riktiga pengar. En spelare kan spela spel utan att satsa pengar om hen så önskar. Spelaren bekräftar att hen inte anser att Royal Panda är orättvist eller opassande.
  14. Det finns en risk att förlora pengar om man spelar om pengar på Royal Panda. Royal Panda tar inget ansvar för sådana förluster.
  15. Spelaren går med på att hålla Royal Pandas styrelseledamöter, partners, licenstagare, distributörer, dotterbolag, anställda, aktieägare och agenter skadeslösa samt försvara dem mot samtliga anspråk, krav, skadestånd, skador, förluster, utgifter och kostnader, inklusive juristarvoden och andra avgifter, oavsett slag och oavsett hur dessa uppstår, så länge de uppstår som ett resultat av:
   • spelarens brott mot hela eller delar av detta avtal
   • spelarens lagbrott eller kränkning av tredje mans rättigheter
   • spelarens eller andra personers användning av Royal Panda som sker med användning av spelarens inloggningsuppgifter, oavsett om detta sker med eller utan spelarens tillåtelse.
  16. Royal Panda ansvarar inte för indirekt eller direkt följdskada som uppstår genom användningen av Royal Pandas tjänster. Detta gäller även om Royal Panda på förhand har vetskap om möjligheten att en sådan skada kan uppstå.
  17. Uppdelningen av dessa villkor i paragrafer och infogandet av rubriker är endast att underlätta hänvisningar och skall inte påverka tolkningen av detta avtal.
  18. Royal Pandas casinomjukvara levereras av Net Entertainment Malta Ltd., Evolution Gaming Limited, Microgaming Europe Limited och NYX Interactive Malta Ltd. Royal Pandas programvara för betting på händelser tillhandahålls av Soft Construct (Malta) Limited. Spelaren godkänner härmed att inte på något vis kringgå de immateriella rättigheter som tillhör Net Entertainment eller andra bolag i Net Entertainment-koncernen. Spelaren skall inte heller kränka de immateriella rättigheter som tillhör Evolution och andra bolag i Evolution-koncernen, Microgaming och andra bolag i Microgaming-koncernen, NYX och andra bolag i NYX-koncernen samt Soft Construct och andra bolag i Soft Construct-koncernen.
  19. Om någon bestämmelse i detta avtal skulle bli eller vara olaglig eller ej vara verkställbar i någon viss jurisdiktion skall detta inte påverka giltigheten eller verkställigheten hos övriga bestämmelser i avtalet. Bestämmelser i detta avtal som är olagliga, ogiltiga eller ej verkställbara i någon viss jurisdiktion skall inte tillämpas i den aktuella jurisdiktionen. Den aktuella bestämmelsens giltighet, laglighet och verkställbarhet i andra jurisdiktionen skall inte påverkas.
  20. Royal Panda betalar inte någon ränta på insatta medel, vinster eller utbetalningar. Royal Panda är inget finansiellt institut och är därför inte försäkrat, garanterat, understött eller på annat sätt skyddat av någon insättningsgaranti eller något bankförsäkringssystem.
 2. Villkor för bonussystemet och Loyal Panda
  1. Spelaren bekräftar och förstår att ytterligare villkor gäller för:
  2. Royal Panda förbehåller sig rätten att dra tillbaka bonusar och eventuella vinster vid brott mot kampanjvillkoren. Spelaren kan hållas ansvarig för eventuella kostnader om Royal Panda ådrar sig på grund av spelarens avtalsbrott.
  3. Inga av de bonusar som tilldelas av Royal Panda kan betalas ut om spelaren inte uppfyller insatskraven.
  4. Standardomsättningskravet för bonuspengar är 35 gånger det bonusbelopp som delas ut när man spelar spel. Detta kan skilja sig för specifika kampanjer om detta anges på sidan för kampanjen ifråga.
  5. Samtliga bonusar har ett utgångsdatum. Det vanliga utgångsdatumet för bonuspengar är 90 dagar. Utgångsdatumet kan variera för specifika kampanjer. I så fall anges utgångsdatumet på den aktuella kampanjsidan. Insatskraven måste vara uppfyllda på utgångsdatumet. Royal Panda kan annullera/debitera bonuskrediter från spelarens konto efter utgångsdatumet.
  6. Royal Panda förbehåller sig rätten att avbryta/ändra/stoppa alla typer av kampanjer och meddela sina kunder i enlighet med detta.
  7. Royal Panda förbehåller sig rätten att hålla inne eller avlägsna tilldelade bonusar om spelaren inte har använt sina bonusar inom 90 dagar från den dag då de tilldelades.
  8. Det är inte tillåtet för flera deltagare från samma enhet/hushåll att delta i samma bonuskampanj. Om det upptäcks att flera deltagare från samma enhet/hushåll deltar i samma bonuskampanj kommer bonusen/kampanjen att förverkas och eventuella medel på spelarens konto kan frysas.
  9. Royal Panda förbehåller sig rätten att avslå flera deltagare från samma IP-adress i samma bonus/kampanj om Royal Panda misstänker bedrägeri. I så fall är spelaren/spelarna inte längre kvalificerade för deltagande i bonus/kampanjen och eventuella medel på deras spelkonto(n) kan frysas.
  10. Villkoren för Royal Pandas bonussystem publiceras på flera språk i informationssyfte. Endast den engelska versionen utgör den juridiska grunden för förhållandet mellan spelaren och Royal Panda. Vid eventuella skillnader mellan en icke-engelsk version och den engelska versionen av villkoren för bonussystemet skall den engelska versionen äga företräde.
  11. Vid motstridig informationen skall den information som anges i dessa villkor gälla framför övriga villkor som anges i villkoren för Royal Pandas kampanjer och bonusar samt de villkor som gäller för Loyal Panda-programmet.
 3. Jackpottar
  1. Den information som visas i jackpot-displayerna på www.royalpanda.com och i jackpott-spelen uppdateras regelbundet, men då det inte sker i realtid kan det hända att det värde som visas inte är 100 % korrekt. När en jackpott har vunnits kommer jackpottens exakta belopp att beräknas beroende på antalet spelade rundor till och med den tid då jackpotten vunnits.
  2. Då de jackpottvärden som visas på Royal Panda och i spelet inte visas i realtid kan det vid exceptionellt ovanliga tillfällen hända att en jackpott vinns och därefter vinns igen, omedelbart efteråt, av en annan spelare, under den tid uppdateringen sker. I så fall gäller vinsten den nystartade jackpotten, som kan vara lägre. I de flesta fall leder fördröjningen till högre jackpottvinster.
  3. Progressiva jackpottvinster kontrolleras av Royal Panda och den aktuella mjukvaruleverantören. Samtliga beslut i detta avseende är slutliga och vi kommer inte att ge oss in i någon korrespondens i detta avseende.
  4. Ingen jackpott kan vinnas om inte spelaren spelar om riktiga pengar.
  5. I vissa jackpottspel från Net Entertainment kan jackpotträknarna visas i en annan valuta än den spelaren spelar med. Om spelaren vinner en sådan jackpott och denne spelat casinospelet med en annan valuta konverteras vinsten till den valutan spelaren använder och läggs därefter till på spelarens konto.
  6. Royal Panda och programvaruleverantörerna förbehåller sig rätten att när som helst och under hur lång tid som helst förändra eller ge dispens från jackpottreglerna.
  7. Om en progressiv jackpot som hanteras av en mjukvaruleverantör vinns, ska mjukvaruleverantören i fråga överföra jackpottbeloppet till Royal Panda. Eftersom detta belopp kan vara i en annan valuta än vad spelaren spelade med, förbehåller sig Royal Panda rätten, om spelaren ber om att få ta ut jackpottvinsten, att överföra till spelaren det belopp och den valuta som Royal Panda erhöll från mjukvaruleverantören. I dessa fall kan det belopp som slutligen tas emot av spelaren påverkas av valutakursförändringar, från tidpunkten då beloppet togs emot av Royal Panda och tidpunkten då beloppet överförs till spelaren, samt eventuella kostnader för valutakonvertering, och kan till följd skilja sig från det vunna jackpottbeloppet.
 4. Exceptionella omständigheter
  1. Royal Panda är inte ansvariga för eventuell fördröjning, nedtid, serveravbrott, eller tekniska eller politiska störningar av spelandet, eller den händelse som det bettas på. Återbetalning sker under sådana omständigheter helt enligt företagsledningens gottfinnande. Företagsledningen kommer alltid i sådana fall att försöka uppnå den lösning som den upplever som mest rättvis. Företagsledningen kan efter eget gottfinnande välja att konsultera MGA för att komma fram till en rättvis lösning.
  2. Royal Panda levereras i det skick det görs tillgängligt. Royal Panda ger inte spelaren några garantier eller framställningar om tjänstens eller mjukvarans tillfredsställande kvalitet, fullständighet eller riktighet.
  3. Om Royal Panda utsätts för ett systemfel på serversidan och spelet/händelsen skadas på grund av detta, får spelaren tillbaka sina pengar för det belopp som satsades när felet inträffade.
  4. Royal Panda ansvarar inte för några förluster eller någon skada som anses eller påstås ha uppkommit på grund av eller i samband med Royal Pandas webbplats eller dess innehåll. Detta omfattar men begränsas inte till förseningar och avbrott i drift eller överföring, förluster av eller korrupta data, fel på kommunikationer eller ledningar, personers missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller felaktigt eller utelämnat innehåll.
  5. Royal Panda skall ha rätt att rätta fel som gjorts i publicerad information, exempelvis jackpottar, odds och vinsttabeller. Inga rättigheter kan härledas från felaktig publicerad information av något slag.
  6. Royal Panda skall ha rätt att inte betala ut vinst som bygger på felaktig information. Spelare som förlorar pengar på grund av en sådan omständighet har rätt att få de förlorade pengarna återbetalda.
  7. Om Royal Panda misstänker bedräglig verksamhet i samband med något visst spel har Royal Panda rätt att ställa in spelet. Spelare som misstänks ha deltagit i bedrägliga aktiviteter kommer att få sina konton frusna under den tid det tar att göra ytterligare utredningar. Spelare som inte är misstänkta kommer att få tillbaka de belopp som satsats i annullerade spel på sina konton.
  8. Royal Panda kommer att ha rätt att annullera ett spel omedelbart om något fel upptäcks med spelinställningarna och köpta insatser kommer att återbetalas.
  9. Om det upptäcks att spelaren har fuskat eller försökt bedra Royal Panda på något sätt, exempelvis genom manipulation av spelet, dumpning av marker (så kallad chip dumping), överförings- eller betalningsbedrägeri, eller om spelaren gör falska och/eller illvilliga kommentarer med avseende på Royal Pandas verksamhet i något media eller forum, förbehåller sig Royal Panda rätten att stänga spelarens konto och återbetala samtliga medel till spelaren.
  10. Om Royal Panda drabbas av systemfel är samtliga insatser ogiltiga. Vid ett sådant systemfel kommer systemet att återställas så att spelarna kommer tillbaka till samma status som de hade vid den återställningspunkt som använts.
  11. Om ett spel, eller en live eller virtuell händelse, påbörjas men fallerar på grund av ett fel på serversidan av systemet, ska Royal Panda återbetala det satsade beloppet i spelet till spelaren genom att sätta in det på dennes medlemskonto eller, om kontot inte längre finns, genom att betala det till spelaren på ett godkänt sätt.
  12. Royal Panda förbehåller sig rätten att begränsa och avslå insatser efter enligt gottfinnande.
  13. Royal Panda kommer att göra sitt bästa för att undvika virus, trojaner och skadlig kod i sitt system men kan inte göras ansvarigt för virus, trojaner eller någon som helst skadlig kod. Det är spelarens ansvar att skydda sitt system.
  14. Spelaren kan skicka in ett klagomål till Royal Panda om denne ifrågasätter spelets resultat. Spelaren måste skicka in sitt klagomål till Royal Panda med e-post: support@royalpanda.com inom 14 dagar. Det resultat som visas på Royal Pandas spelserver skall vara det officiella och styrande resultatet om det föreligger någon skillnad.
  15. Spelarna informeras om att det inte är säkert att tredjepartsapplikationer visar komplett information om kundens insatser.
  16. Vid tidskritiska händelser kan spelaren uppleva att denne har en nackdel på grund av tekniska och/eller prestandaskäl, inklusive låg nätverkshastighet eller om den enhet de spelar på har dålig prestanda.
 5. Registrering och avregistrering av spelare
  1. Resultaten av alla spel, betting på riktiga händelser och betting på virtuella händelser på Royal Panda är föremål för revision och granskning och kan förklaras ogiltiga:
   • om maskopi mellan kunder och/eller personal upptäcks
   • vid användning av robotar eller andra anordningar
   • eller andra metoder, program eller verktyg som förvränger normalt spelande eller på annat sätt försöker svindla Royal Panda.

   Royal Panda kan vidta åtgärder mot spelare som är inblandade i händelser som stör det vanliga spelet, exempelvis genom att blockera eller stänga konton eller debitera de kostnader som uppstått.

  2. Spelaren får inte delta i spel för riktiga pengar, betting på riktiga händelser eller betting på virtuella händelser såvida denne inte är registrerad som en spelare och har ett fullgott medlemskonto på Royal Panda. Varje spelare måste lämna in en ansökan om registrering och förse Royal Panda med följande obligatoriska uppgifter:
   • Identitet
   • Adress
   • E-postadress
   • Personligt telefonnummer.

   Samtliga uppgifter måste vara riktiga och korrekta. Det är helt och hållet spelarens ansvar att säkerställa att de lämnade uppgifterna är riktiga, fullständiga och korrekta. Spelaren intygar och garanterar Royal Panda att de lämnade uppgifterna är riktiga, fullständiga och korrekta.
   Spelaren meddelas härmed om att Royal Panda använder sig av rutiner för att kontrollera spelare som sätter in pengar. Spelaren kan ombes att förse Royal Panda med dokumentation, exempelvis en kopia av sitt pass.

  3. Spelarens medlemskonto kan blockeras eller stängas om denne inte levererar de begärda uppgifterna eller dokumenten eller om denne förser Royal Panda med falsk eller vilseledande dokumentation. Royal Panda skall ha rätt att beslagta saldot på det stängda kontot.
  4. Spelarens medlemskonto kommer att stängas om Royal Panda har skäl att tro att denne utför bedrägliga handlingar. Royal Panda förbehåller sig även rätten att beslagta saldot på det stängda kontot.
  5. Medlemskonton som skapats av spelaren genom användandet av oriktig eller vilseledande uppgifter saknar rätt att ta del av jackpottar eller andra vinster. Inga vinster kommer att delas ut till personer som inte existerar eller till felaktiga konton.
  6. Vid skapandet av ett konto (registreringen) på Royal Panda måste spelaren uppge ett giltigt namn, efternamn, adress, e-postadress för kontakter och ett personligt telefonnummer. Det är förbjudet att registrera ett konto med oriktiga uppgifter. Royal Panda kommer efter eget gottfinnande ha rätt att stänga medlemskonton som skapats med felaktiga uppgifter.
  7. Flera konton för samma spelare är inte tillåtet. Om det framkommer att en spelare har mer än ett konto har Royal Panda rätten att:
   • Stänga eller blockera spelarens medlemskonton; och/eller
   • Beslagta alla pengar som finns på spelarens dubbelkonto(n), inklusive insatta pengar och pengar som spelaren har vunnit med hjälp av nämnda konto(n).

   Om spelaren märker att hen har mer än ett medlemskonto måste spelaren genast informera Royal Panda om detta.

  8. Spelaren måste registrera sitt medlemskonto personligen. Det är förbjudet att registrera ett konto å någon annans vägnar. Royal Panda kommer att ha rätt att stänga eller blockera medlemskontot efter eget gottfinnande.
  9. Royal Panda förbehåller sig rätten att när som helst neka registreringen av ett medlemskonto eller avregistrera och stänga en spelares konto efter eget gottfinnande, oavsett anledning, och utan föregående meddelande. En spelares konto kan bland annat stängas under följande omständigheter:
   • Om spelaren har begärt så kallad chargeback med avseende på inköp som gjorts med dennes kreditkort eller motsvarande insättningsmetod
   • Om spelaren spelar i professionellt avseende eller i samförstånd med andra spelare.
  10. Royal Panda förbehåller sig rätten att stänga medlemskonton efter eget gottfinnande. Tidigare överenskomna avtalade skyldigheter kommer att infrias.
  11. I syfte att uppfylla alla sina skyldigheter enligt lag och andra föreskrifter som utfärdas av de relevanta tillsynsmyndigheterna från tid till annan kommer Royal Panda att lagra de personuppgifter som krävs för att uppfylla dessa skyldigheter. När uppgifterna inte längre behöver lagras skall de förstöras.
  12. Royal Panda kommer att genomföra en så kallad ”Känn din kund”-kontroll när spelaren sätter in pengar. Royal Panda kan vid behov kräva ytterligare dokumentation för att säkerställa spelarens identitet.
  13. Invånare från följande länder kan skapa konto på Royal Panda: Storbritannien, Tyskland, Sverige, Indien, Kanada, Irland, Finland, Österrike, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Malta, Island, Brasilien, Sydafrika, Japan, Chile, Isle of Man, Luxemburg, Peru, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius och Saba, Curaçao, Sint Maarten (nederländska delen). Det är förbjudet för invånare i alla andra länder att skapa konto och spela hos Royal Panda.
  14. Inga tjänstemän eller anställda, oavsett nivå, hos Royal Panda eller LeoVegas Mobile Gaming Group, ska spela för riktiga pengar på något av jackpotspelen. Om en sådan spelare skulle vinna en jackpott kommer vinsten inte att delas ut till vinnaren.
 6. Spelaransvar
  1. Spelaren ansvarar själv för bedömningen om åtkomsten och användningen av Royal Panda är tillåten enligt gällande lagar. Spelaren bör själv informera sig om lokala lagar eller föreskrifter innan denne öppnar ett konto på Royal Panda. Spelaren ansvarar själv för att hålla sig informerad om lokala lagar och föreskrifter varje gång denne spelar.
  2. Spelaren måste hela tiden hålla sina kontouppgifter uppdaterade.
  3. Spelaren får inte lov att sälja, överföra eller förvärva medlemskonton på Royal Panda.
  4. Spelaren ansvarar fullt ut för alla skatter, avgifter och övriga kostnader hänförliga till eventuella vinster som uppstår vid användningen av Royal Panda.
  5. Spelarens inloggningsuppgifter är strikt konfidentiella. Spelaren är skyldig att hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella. Spelaren skall alltid göra sitt bästa för att hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella.
  6. Spelaren bör aldrig skriva ner, kommunicera eller dela lösenord med någon annan person. Det är spelarens ansvar att hålla sina kontouppgifter, sitt användarnamn och sitt lösenord hemliga och konfidentiella. Om en spelare ger bort, delar med sig av eller förlorar sitt användarnamn och/eller lösenord kommer Royal Panda inte att ansvara för någon förlust eller skada som uppkommer på grund av detta. Royal Pandas anställda kommer aldrig att fråga efter en spelares lösenord.
  7. Spelaren ansvarar för all obehörig användning av dennes användarnamn eller lösenord. Spelaren ansvarar för all aktivitet som sker på dennes konto.
  8. Spelaren får inte lov att förvärva, överföra eller sälja medel på Royal Pandas medlemskonton.
  9. Royal Panda använder avancerade krypteringsmetoder för användarnamn och lösenordsuppgifter. Spelaren får inte bryta sig in, skaffa sig åtkomst eller försöka bryta sig in eller skaffa sig åtkomst eller på annat sätt ta sig förbi Royal Pandas säkerhetssystem. Om Royal Panda misstänker att spelaren har försökt eller försöker bryta sig in förbehåller sig Royal Panda rätten att informera behöriga myndigheter och blockera eller stänga spelarens konto.
  10. Spel på Royal Panda är förbehållet myndiga individer enligt definitionen i den jurisdiktion där spelaren har sin hemvist. Spelaren får under inga omständigheter registrera sig eller spela om denne är under 18 års ålder. Medel som sätts in av en minderårig individ som inte har sin hemvist i Storbritannien kommer att förverkas av MGA. Spelare från Storbritannien informeras härmed om att det är en straffbar handling att spela medan man är minderårig. Om det upptäcks att en spelare från Storbritannien är minderårig skall alla vinster anses vara förverkade och den ursprungliga insatsen återbetalas till individen, minus eventuella vinster (inklusive sådana som redan betalats ut).
  11. Spelaren är fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar genom att använda Royal Pandas tjänster.
  12. Spelaren är fullt medveten om samtliga villkor och har läst dem noggrant innan denne öppnar ett medlemskonto på Royal Panda.
  13. Royal Panda rekommenderar att spelaren behåller kopior av transaktioner.
  14. Royal Panda rekommenderar att spelaren behåller en kopia av dessa villkor.
 7. Insättning
  1. Spelaren kan när som helst stänga sitt medlemskonto. Samtliga medel på spelarens medlemskonto med avdrag för relevanta uttagsavgifter kommer att återbetalas till spelaren.
  2. Den minsta insättningen uppgår till 100 kr. Detta belopp kan vara högre för vissa insättningsmetoder eftersom användandet av dessa metoder kan medföra jämförelsevis högre kostnader för Royal Panda.
  3. Spelaren kan stänga sitt medlemskonto genom att kontakta kundtjänst via e-post: support@royalpanda.com
  4. Royal Panda kommer att avgöra vilken metod som skall användas för återbetalningen.
  5. I avsikt att uppfylla den brittiska spelmyndighetens, Gambling Commission, grundläggande föreskrifter för konsumentmedel förvarar Royal Panda alla medel som satts in av spelaren på ett separat bankkonto som hålls åtskilt från företagets egna medel tills dess spelaren antingen tar ut sina medel eller har förlorat dem genom att spela på Royal Panda. Observera att vid betalningssvårigheter kan tidigare nämnda bankkonto och de pengar som finns på kontot komma att beslagtas av borgenärer.
  6. Det är olagligt att sätta in kontanter som förvärvats med orättfärdiga medel. Inga av de pengar som sätts in av spelaren på dennes medlemskonto får vara förknippade med olagligheter och det är särskilt viktigt att de inte har sitt ursprung i någon olaglig aktivitet eller källa.
  7. Royal Panda förbehåller sig rätten att stänga spelarens medlemskonto och återbetala saldot på kontot, med avdrag för relevanta uttagsavgifter, efter eget gottfinnande och utan plikt att uppge någon anledning för det eller ge besked i förväg.
  8. Spelaren accepterar att insättningar kommer att hanteras direkt av Royal Panda, en betalningsleverantör eller en tredje part.
  9. Royal Panda garanterar inte att det inte kommer att ske några förseningar vid behandlingen eller mottagandet av insättningar.
  10. Royal Panda har rätt att avgöra de minsta och högsta belopp som kan sättas in på ett medlemskonto, efter eget gottfinnande.
  11. Royal Panda erbjuder följande insättningsmetoder listade med gällande transaktionstider, standardinsättningsgränser och behandlingsavgifter. Observera att en del av metoderna inte är tillgängliga i vissa länder, och att gränserna kan variera i kombination med 7.10.
   Alternativ Insättningsmetod Transaktions­tid Minsta insättning Högsta insättning Trans­aktions­­avgift
   Direkt-betalning Sofortüberweisung Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning LobaNet Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning Instant banking Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Elektronisk plånbok DineroMail Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kupong AstroPay Card Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   (Direkt)-betalning (omedelbar) (snabb) banköverföring 1–5 dagar 100 kr 500 000 kr 0,0 %
   Kort Kredit-/betalkort Omedelbart 100 kr 500 000 kr 0,0 %
   Kupong Paysafecard Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning Przelewy24 Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kupong Ukash Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kupong Todito Cash Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kupong Boleto Bancário Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Elektronisk plånbok NETELLER Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Elektronisk plånbok Skrill Omedelbart 100 kr 100 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning SafetyPay Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning eKonto Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning AGMO Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Elektronisk plånbok eWire Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning Trustly Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning GiroPay Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Direkt-betalning Euteller Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
   Kort Fundsend Omedelbart 100 kr 150 000 kr 0,0 %
 8. Uttag
  1. Royal Panda är inget finansiellt institut och är därför inte försäkrat, garanterat, understött eller på annat sätt skyddat av någon insättningsgaranti eller bankförsäkringssystem. Alla misstänkta aktiviteter kommer att undersökas.
  2. Spelaren samtycker till att de pengar som sätts in på spelarens medlemskonto endast kommer att användas till att spela spelen, eller betta på live eller virtuella händelser. Royal Panda förbehåller sig rätten att ta ut en avgift på 10 % när spelaren begär ett uttag om inte omsättningen på medlemskontot motsvarar eller är högre än beloppet för de insatta medlen.
  3. Spelaren accepterar att uttag kommer att hanteras direkt av Royal Panda, en betalningsleverantör eller en tredje part.
  4. Spelaren accepterar att Royal Panda skall ha rätt att innehålla uttagen om Royal Panda misstänker att spelaren är eller har varit inblandad i otillbörliga, bedrägliga eller samordnade aktiviteter.
  5. Royal Panda garanterar inte att det inte kommer att ske några förseningar vid behandlingen eller mottagandet av uttag.
  6. Under en och samma 24-timmarsperiod kan spelaren begära uttag med högst det belopp som anges för den valda uttagsmetod som anges i tabellens femte kolumn i paragraf 8.8. För att skydda spelaren kommer Royal Panda emellertid enbart att överföra 500 000 kr till spelaren under och samma 24-timmarsperiod såvida inte ett högre belopp överenskommits genom ett arrangemang i förväg.
  7. Det minsta belopp som kan tas ut av spelaren är 100 kr. Detta belopp kan vara högre för vissa uttagsmetoder eftersom användandet av dessa metoder kan medföra jämförelsevis högre kostnader för Royal Panda.
  8. Royal Panda erbjuder följande uttagsmetoder, vilka uppräknas med information om transaktionstider, alternativ, föreningar och transaktionsavgifter.
   Alternativ Uttags­­metoder Transaktions­tid Minsta uttag Högsta uttag Transaktions­avgift
   Bank Banköverföring 1–5 dagar 100 kr 1 000 000 kr 0,0 %
   Elektronisk plånbok Skrill Omedelbart 100 kr 1 000 000 kr 0,0%
   Elektronisk plånbok NETELLER Omedelbart 100 kr 1 000 000 kr 0,0%
   Kort Kredit-/betalkort 1–5 dagar 100 kr 500 000 kr 0,0%
  9. Royal Panda kommer att genomföra kontrollprocesser för att kontrollera spelarens identitet för alla sammanlagda uttag som uppgår till eller överstiger 2 330 EUR.
  10. Royal Panda kommer att genomföra kontrollprocesser för att kontrollera spelarens identitet för alla sammanlagda insättningar som uppgår till eller överstiger 2 000 EUR under en och samma 24-timmarsperiod för spelare från Storbritannien.
  11. Royal Panda förbehåller sig även rätten att genomföra kontrollprocesser vid lägre utbetalningar.
  12. När spelaren gör uttag kommer pengarna endast att överföras till samma konto som ursprungligen användes för att betala in medlen till spelarens konto.
  13. Spelaren godkänner att hen endast ska använda finansiella instrument som är giltiga och lagligen tillhör spelaren, eller som hen har tillstånd att använda.
 9. Inaktiva, vilande och stängda konton
  1. Ett inaktivt medlemskonto är ett konto som inte använts på 10 månader och har ett saldo med riktiga pengar. Royal Panda kommer att kontakta spelaren om dennes konto skulle bli inaktivt. Om Royal Panda inte lyckas kontakta spelaren efter tolv månader kommer Royal Panda att ta ut en administrativ avgift på 50,00 kr per månad från spelarens medlemskonto. Om spelarens saldo understiger 50,00 kr kommer det återstående saldot att dras av. Uttaget av denna avgift från spelarens medlemskonto kommer inte att leda till något negativt saldo för spelaren. Royal Panda skall göra rimliga ansträngningar för att kontakta spelaren.
  2. Om spelaren åter börjar använda sitt konto för spel, innan kontot blir vilande men efter att Royal Panda börjat ta ut den administrativa avgiften från medlemskontot, kommer Royal Panda att betala tillbaka den uttagna administrativa avgiften till spelarens medlemskonto.
  3. Ett vilande konto är ett konto som har ett saldo med riktiga pengar som inte har använts på 30 månader. När en spelares konto blir vilande, och om Royal Panda inte har lyckats kontakta spelaren, kommer Royal Panda i enlighet med tillämplig lag att överföra spelarens återstånde kontosaldo till MGA.
  4. Spelarens medlemskonto kan uteslutas/stängas om spelaren bryter mot Royal Pandas villkor.
 10. Ansvarsfullt spel
  1. Royal Panda erbjuder metoder för självvald avstängning av spelare som önskar begränsa sina spelaktiviteter på Royal Panda. Följande självskyddsmekanismer är tillgängliga och kan läggas in via ansvarsfullt spel-länken i webbplatsens sidfot:
   • Självvald avstängning
   • Avsvalningsperiod
   • Sätt ekonomiska begränsningar för insatser och förluster
   • Sätt tidsbegränsningar för sessionstid
  2. Genom att ingå ett avtal om självvald avstängning med Royal Panda kommer spelaren att hindras från att använda dennes konto under en tidsbestämd eller obestämd period. Under denna period av självvald avstängning kommer Royal Panda inte att skicka ut någon reklam.
  3. Om spelaren behöver ett avbrott från sitt spelande på Royal Panda kan denne begära en avsvalningsperiod på sju dagar. När spelaren begärt en avsvalningsperiod kommer denne att få bekräftelse från Royal Panda inom 48 timmar. I samtliga fall kommer spelarens begäran att åtlydas så fort den bekräftats av Royal Panda.
  4. Spelaren kan även välja att sätta ett tak som begränsar storleken på de insatser och förluster denne kan göra eller ådra sig.
  5. Spelaren kan även välja att åsätta en tidsbegränsning per session.
  6. Om spelaren manuellt justerar eller begär en justering av sina begränsningar (inklusive begränsningar för förluster, insatser eller insättningar) eller en period av självvald avstängning:

   • Nya begränsningar som är hårdare än de som tidigare åsatts eller en förlängning av en period av självvald avstängning kommer att börja gälla omedelbart från tidpunkten för justeringen.
   • Nya begränsningar som är mildare än de som tidigare åsatts kommer endast att börja gälla efter en sju dagars avsvalningsperiod från tiden för justeringen.
   • En period av självvald avstängning kommer endast att kortas ned efter en sju dagars avsvalningsperiod såvida inte den befintliga perioden av självvald avstängning kommer att löpa ut inom denna sjudagarsperiod; i så fall skall den fortsätta utan att ändras.
 11. Sekretesspolicy
  1. Användningen av denna webbplats är även föremål för vårt integritetsmeddelande.
 12. Penningtvätt
  1. Royal Panda skall ha rätt att blockera spelarens medlemskonto vid misstanke om bedräglig aktivitet. Kontot kommer att förbli blockerat tills dess Royal Panda slutfört en revision av spelarens medlemskonto.
  2. Inga av de pengar som sätts in av spelaren på dennes medlemskonto är befläckade av olagligheter och, i synnerhet, de har inte har sitt ursprung i någon olaglig aktivitet eller källa.
  3. Royal Panda skall rapportera alla misstänkta transaktioner till de behöriga myndigheterna.
  4. Royal Panda kommer att kontrollera alla transaktioner för att förhindra penningtvätt.
  5. Royal Panda kan kräva att spelaren inkommer med ID-handlingar. Om detta inte görs kan det resultera i att spelarens medlemskonto blockeras till dess tillräcklig dokumentation levereras.
  6. Om Royal Panda inte kan säkerställa integriteten hos de medel som sätts in av spelaren kommer Royal Panda att konsultera Maltas ämbetsverk för analys av finansiell information (Financial Intelligence Analysis Unit, FIAU).
 13. Spelarens klagomål
  1. Som spelaren har klagomål kan denne kontakta Royal Panda på följande sätt:
   • Ring Royal Panda på +356 2778 0418
   • Chatta i realtid
   • Skicka e-post till kundtjänst via support@royalpanda.com
  2. Royal Panda kommer att göra sitt bästa för att lösa inrapporterade problem snarast.
  3. Om spelaren en fråga som rör transaktioner kan denne kontakta Royal Panda via support@royalpanda.com med information om frågan. Royal Panda kommer att granska alla ifrågasatta eller tvistiga transaktioner. Royal Pandas beslut är slutligt.
  4. Om spelaren av någon anledning inte är nöjd med den lösning som erbjuds av Royal Panda kan denne klaga till Maltas spelmyndighet, Malta Gaming Authority ("MGA"). Klagomål och tvister från spelare från Storbritannien skall hänskjutas till eCOGRA som har utsetts till Royal Pandas enhet för alternativ tvistlösning. Alternativt kan spelare från Storbritannien även använda Europeiska kommissionens ODR-plattform (onlinesystem för tvistlösning).

   Alla länder förutom Storbritannien

   United Kingdom

   • eCOGRA, eCommerce and Online Gaming Regulation and Assurance
   • Telefonnummer: +4420 7887 1480
   • info@ecogra.org
   • Alternativt kan brittiska spelare använda Europeiska kommissionens ODR-plattform.
 14. Chattrum
  1. Vissa av Royal Pandas spel erbjuder en chattfunktion. Chattfunktionen kan användas som ett verktyg för att kommunicera med andra spelare och live-dealers.
  2. Royal Panda accepterar inget ansvar eller skadeståndsansvar för andra spelares uppförande vid användandet av chattfunktionen.
  3. Royal Panda förbehåller sig rätten att avlägsna chattfunktionen från sin webbplats vid missbruk.
  4. Det är strängt förbjudet att använda chattfunktionen på ett oetiskt sätt. Mått och steg kommer att vidtas mot spelare som exempelvis använder sig av chattfunktionen för samförstånd, svordomar, förolämpningar, diskriminering eller distribution av kommersiella meddelanden.
  5. Oetiskt användande av chattfunktionen kan leda till att man utesluts från de spel som stödjer chattfunktionen.
  6. Misstänkta chattar kommer att rapporteras in till berörda myndigheter, exempelvis MGA.
  7. Royal Panda har rätt att stänga en spelares medlemskonto vid brott mot de villkor som gäller för användningen av Royal Pandas chattfunktioner.
  8. Chattrummen modereras av mjukvaruleverantörerna för de berörda spelen.
  9. Samtliga konversationer loggas och sparas.
 15. Upphovsrätt
  1. Royal Panda är den enda ägaren av varumärket Royal Panda och Royal Pandas logotyp. Alla rättigheter förbehålles.
  2. Spelaren får inga rättigheter till Royal Pandas varumärken, grafik, texter, koncept, metoder eller andra namn som används av Royal Pandas tjänster och det material som ingår däri. Spelaren får endast använda materialet på det vis som uttryckligen medges av Royal Panda.
  3. Allt innehåll, exempelvis text, teknik, grafik, kod, musik, ljud, animationer, filer, länkar och strukturen på www.royalpanda.com och därmed förknippade URL:er är upphovsrättsligt skyddade och tillhör Royal Panda, dess koncernbolag och dess licenstagare. Alla rättigheter förbehålles.
  4. Royal Panda kommer att bedöma från fall till fall om information tagen från dess webbplats skall godkännas. Om information som räknas upp på www.royalpanda.com används som källa av en tredjepartswebbplats är detta endast tillåtet på det uttryckliga villkoret att en länk till källsidan ingår på den tredjepartswebblats som använder informationen.
  5. Förutom i de fall något annat uttryckligen framgår är det inte tillåtet att kopiera, ladda ned, lagra, anpassa eller på annat sätt ändra innehållet på www.royalpanda.com, oavsett syfte, utan föregående skriftligt medgivande från Royal Panda.
  6. Spelaren åtar sig att respektera alla tillämpliga upphovsrätter och/eller varumärken som rör Royal Pandas verksamhet.
  7. Om spelaren tror att upphovsrättsligt skyddat innehåll som tillhör Royal Panda har reproducerats på ett orättmätigt sätt eller har kränkts på annat sätt är denne skyldig att meddela Royal Panda: support@royalpanda.com
  8. Webbskrapning och annan automatisk eller manuell insamling av data från Royal Panda är förbjuden.
  9. Spelaren är ensamt ansvarig för eventuella kostnader, skador och utgifter som uppstår vid otillåten användning av Royal Pandas immateriella rättigheter.
  10. All otillåten användning av ovanstående rättigheter kan leda till åtal eller andra åtgärder.
 16. Sportbetting på Royal Panda
  1. Betting på riktiga och virtuella händelser kan endast göras online via Royal Pandas webbplats. Insatser som görs via andra kanaler (inklusive, men inte begränsat till: telefon, e-post, livechatt eller post) kommer inte att accepteras och anses därför ogiltiga.
  2. När en insats har lagts och bekräftats, kan spelaren inte avbryta eller ändra insatsen.
  3. Royal Panda förbehåller sig rätten att neka eller ogiltigförklara alla insatser (helt eller delvis) före händelsen som insatsen har lagts på startar, oavsett skäl och utan krav på motivering.
  4. Royal Panda förbehåller sig rätten att granska de insatser som lagts av en spelare, eller en grupp av spelare. Om det finns skäl att tro att en spelare eller en grupp av spelare försöker svindla Royal Panda, förbehåller sig Royal Panda rätten att:
   • Förklara alla insatser, eller serie av insatser, ogiltiga, vare sig de är avgjorda eller inte
   • Låsa eller stänga kontona för de berörda spelarna

   Detta inkluderar, men är inte begränsat till, situationer där bevis tyder på att en grupp spelare har lagt identiska eller liknande serier av insatser.

  5. Vinster för betting på riktiga eller virtuella händelser sätts in på spelarens konto när resultatet har bekräftats.
  6. Spelaren kan betta på riktiga händelser fram till den angivna starttiden. Om en insats oavsiktligt accepteras efter denna tidpunkt, kommer insatsen att förklaras ogiltig och det satsade beloppet att återbetalas till spelaren.
  7. Spelaren förbjuds från att lägga flera insatser på riktiga och virtuella händelser på samma händelse vars resultat kan påverka, eller påverkas av, de andra insatserna. Om sådana insatser oavsiktligt godtas, kommer alla insatser på händelsen ifråga att förklaras ogiltiga.
  8. Vid flera insatser på riktiga eller virtuella händelser, avgörs insatserna i den ordning de visas på spelarens spelkupong. Om en insats har avgjorts och det inte finns tillräckligt med pengar för nästa insats, kommer insatsbeloppet att justeras. Denna justering kommer att stå i proportion till det ursprungliga insatsbeloppet.
  9. Bråkoddsen är endast för referens. Om bråk- och decimaloddsen skulle skilja sig (inklusive, men inte begränsat till, när spel ska avgöras), är det decimalversionen som gäller.
  10. Royal Panda tar inget ansvar för uppenbara fel, inklusive publicering och mänskliga fel, som resulterar i felaktigt listade priser. Där sådana fel förekommer kommer alla insatser att förklaras ogiltiga och insatsbeloppet att återbetalas till spelaren.
  11. Det maximala sammanräknade belopp som spelaren kan vinna på betting på live eller virtuella händelser under en enda dag är 1 000 000 kr eller motsvarande i en annan valuta.
  12. Om statistik på utgången av alla riktiga händelser från officiella resultatleverantörer inte är tillgänglig, eller om den officiella resultatleverantören har fel, kan Royal Panda, efter eget gottfinnande, använda sig av oberoende bevis som understöd för att avgöra insatser.
  13. Royal Panda förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att erbjuda lägre odds på enskilda insatser på riktiga eller virtuella händelser av viss typ.
  14. All betting på riktiga och virtuella händelser kommer att behandlas när insatserna har lagts och accepterats.
  15. Royal Panda vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att händelseinformationen som publiceras på deras webbplats är korrekt. Likväl är denna information endast avsett att vara en referens, och Royal Panda tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i denna information (inklusive, men inte begränsat till, resultat och tidpunkter för händelser).
  16. Om en händelse skulle avbrytas, kommer alla insatser på händelsen automatiskt att annulleras och återbetalas till spelarens konto.
  17. Mer information om villkoren för betting på enskilda sporter finns på Royal Pandas spelregler för specifika insatser.
  18. Flera deltaganden i samma gratisspelskampanj från samma enhet/hushåll är förbjudet. Om ett sådant beteende upptäcks, förlorar spelaren rätten till gratisspelet/kampanjen och eventuella pengar på spelarens konto kan komma att frysas.
  19. Royal Panda förbehåller sig rätten att inte tillåta flera deltaganden i samma gratisspel/kampanj från samma IP-adress om Royal Panda misstänker bedrägeri. I sådant fall får spelaren/na inte längre utnyttja gratisspelet/kampanjen och eventuella pengar på spelarkontona kan komma att frysas.
  20. Om inget annat anges är gratisspel endast tillåtet för betting på riktiga eller virtuella händelser med odds på minst 2.0.
  21. Om inget annat anges, kommer alla vinster från gratisspel att sättas in på spelarens konto i form av pengar som kan tas ut.
  22. Om konflikt uppstår kring användningen av gratisspel, kommer dessa villkor att råda.
  23. Om inget annat anges har gratisspel ett utgångsdatum på 90 dagar från den dag då det sattes in på spelarens konto. Om gratisspelet inte har använts vid utgångsdatumet, förbehåller sig Royal Panda rätten att annullera gratisspelet.
  24. Gratisspel har inget penningvärde, och kan inte bytas mot riktiga pengar eller en bonus.
  25. Gratisspel kommer inte att räknas som en del av en spelares insats vid eventuella återbetalningar.
  26. Gratisspel måste läggas på en enskild insats, och kan inte användas för en kombinationsinsats. Gratisspel kan inte delas.
  27. Om inte hela gratisspelets belopp används, kommer resterande belopp att förloras.
  28. Vid tekniska problem, eller om Royal Panda har starka skäl att misstänka att spelaren agerar bedrägligt, förbehåller sig Royal Panda rätten att förklara eventuella gratisspel, eller insatser som har finansierats med bonusar, ogiltiga.
  29. Gratisspelet på sport är endast tillgängligt vid spelarens första insättning på Royal Panda.
  30. Spelaren måste välja gratisspelet på sport när den första insättningen görs istället för, och inte kombinerat med, casinots välkomstbonus.
  31. För att ha rätt till gratisspelet på 200 kr, måste spelaren göra en första insättning på minst 200 kr och lägga ett eller fler spel för totalt 200 kr eller mer på sportevenemang med ett minsta odds på 2.0.
  32. Spelaren får ett gratisspel värt 200 kr när deras ursprungliga spel har avgjorts.
  33. Gratisspelet på 200 kr måste läggas på Royal Pandas sportbetting och kan inte tas ut i form av pengar.
  34. Insättningar gjorda med Skrill, Neteller eller Paysafecard är inte giltiga för gratisspelet på sport.
  35. Royal Panda förbehåller sig rätten att inaktivera funktionen att stänga pågående spel (cash-out) efter eget gottfinnande.